پایان نامه ارشد رشته الهیات نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی(ره)

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی(ره)

تکه ای از متن پایان نامه :

-6. جایگاه علاّمه در کلام معاصر

در دوره حیات علاّمه ، با در نظر داشتن هجمه فرهنگی مکاتب مادی نظیر مارکسیس ، ایشان در دفاع از دین تأثیر برجسته ای داشت و علاوه بر نوآوری هایی در عرصه معرفت شناسی و هستی شناسی ، دیدگاه ها و نظریات شکاکان جدید و ماتریالیست ها را نقد کرده و دیدگاه سوفسطائیان و ایده آلیست ها را بررسی کرده می باشد. همچنین بطلان نظریات فیلسوفان حسی و تجربه گرا و عقل گرایان جابه‌جایی صورت پذیرفته که به تعبیر استاد جوادی آملی حکمت صدرا توسط علاّمه طباطبایی سازمانی ریاضی‌وار پیدا کرده می باشد[1].

2 ـ 2. نوآوری در روش‌ها

الف ـ تبارشناسی و پیشینه پژوهشی مباحث و قواعد و تبیین مسائل با توجه تطورات وارد بر آن در طول تاریخ.

ب ـ تبیین مبانی کلامی براساس آیات که با بهره گیری از آیات دیگر روشن می‌سازد.

ج ـ در بعضی از موارد، روش عقلی محض پیشی می‌گیرد مثلاً در مسأله‌ی جبر و تفویض برای این‌که «امرٌ بین امرین» را روشن سازد روش عقلی محض پیشی می‌گیرد.

د ـ در بعضی از موارد برای اثبات عقاید در آیات قرآن ژرف‌کاوی می‌کند مثلاً مسأله امامت، عصمت،..

2 ـ 3. نوآوری در تحول و تکامل محتوایی

الف ـ ارائه تقریرات نو برای بعضی قواعد و مسائل مانند تقریر جدید علاّمه از برهان صدیقین[2].

ب ـ توسعه بعضی مباحث به نحو طولی از رهگذر طرح نظریات جدید، مانند: تبیین منشأ ادراکات اعتباری[3].

ج ـ گسترش مباحث به نحو عرضی مانند تکثیر برهان در بعضی قواعد و مسائل مثل مسأله‌ی ابطال دور و تسلسل[4].

4 ـ پرداختن به مباحث جدید کلامی

علاّمه طباطبایی به عنوان یک عالم و متفکر آگاه به زمان و شرایط حاکم برجامعه علمی و فکری خویش همت گماشته و به مسائل جدید کلامی توجه خاصی داشته می باشد. ایشان جزء[1]. محمد حسین طباطبایی ، همان ، ص 89.

[2]. سید محمد حسین طباطبایی، نهایه الحکمه، قم ، موسسه النشر الاسلامی ، جلد دوم ، 1432 ق ، ص 208.

[3]. پیشین، مقاله دوم.

[4]. اسفار، جلد 2، ص 164، تعلیقه، شماره 2.


نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk