پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه

پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با توجه بر فقه

تکه ای از متن پایان نامه :

گسترش و بهبود رسانه های صوتی و تصویری و اینترنت نیز در شکوفایی این صنعت تأثیر مهمی داشته می باشد ،البته کشورهای مختلف قوانین متفاوتی برای سامان دادن به این صنعت دارند.

در واقع، میتوان گفت هرزه نگاری هر گونه نوشته، فیلم، تصویر و مطلب مربوط به امور جنسی می باشد که هیچگونه ارزش ادبی، هنری، سیاسی و علمی ندارد؛ به عبارت دیگر، هرزه نگاری به معنای مطالبی می باشد که از لحاظ جنسی آشکارند و عمدتاً به قصد تحریک جنسی ارائه می شوند[1].(بای و پور قهرمانی،1388ص100).

قوانین ملی و بین المللی و حتی نوشته های حقوقی، بیشترین طرفداری خود را متوجه هرزه نگاری  کودکان کرده اند. در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک[2]، درمورد فروش، فحشا و هرزه نگاری کودک[3]، مصوب 5  می  2000 که مفتوح برای امضاء الحاق و پذیرش بوده و از 8 ژانویه 2002 هم قدرت اجرایی یافته می باشد[4].هرزه نگاری  کودک به این شکل تعریف شده می باشد: هر گونه نمایش، به هر طریق و وسیله، از کودک تحریک و تشویق شده به فعالیت های جنسی صریح، واقعی یا شبیه سازی شده یا هرگونه نمایش قسمت های جنسی کودک برای اهداف عمدتاً جنسی.

از دیدگاه اقتصادی گزارش مرکز تحقیقات فورستر در سال 1998،حجم در آمد سالیانه صنعت هرزه نگاری را از طریق اینترنت بین 750 میلیون دلار تا  1 میلیارد دلار تخمین زده می باشد.این صنعت به عنوان یکی از صنایع پیشتاز در بهره گیری از فناوری های جدید پخش ویدیو به حساب می آیدو تنها نکات در مورد شروع هرزه نگاری کودکان که نقطه تمرکز مرتکبان هرزه نگاری می باشد، بایستی گفت با در نظر داشتن

[1]– در آمریکا مطالبی که دارای خصوصیات ذیل باشد، مستهجن تلقی می گردد و اشاعه آن ممنوع می باشد، الف: به طور کلی خواهان یک علاقه شدید (وقیح، هولناک، بی شرمانه یا شهوانی) جنسی اند. ب: ارتباط جنسی را به شیوه ای آشکار و آزار دهنده توصیف می کنند. به عبارت دیگر، از معیارهای جامعه کنونی فراتر می روند. توصیف هایی را از ارضاء یا فعالیت های جنسی اظهار می کنند؛ ج: به طور کلی ارزش ادبی، هنری، سیاسی و علمی ندارند؛ پس ممکن می باشد چیزی پورنوگرافیک باشد، اما هنوز مستهجن شناخته نشده باشد. (کلاین، 1384، ش22، ص 31).

[2]– دولت جمهوری اسلامی ایران در مرداد ماه 1386 به این کنوانسیون ملحق شده می باشد که به استناد ماده 9 قانون مدنی، مفاد این کنوانسیون در حکم قانون می باشد.

[3]– The optional protocol to the convention on ther Rights of the children on the sale of children: child prostitam and child pornography.

[4]تصویب پروتکل مذکور از آنجا آغاز گردید که در سال 1993 نماینده دایم کوبا در سازمان ملل متحد، نظر مجمع عمومی را به وضعیت نامطلوب کودکانی که مورد سوء بهره گیری جنسی قرار گرفته و به فحشا کشیده می شدند، جلب نمود و بر ضرورت به کارگیری اقدامات مقتضی برای ممانعت از خرید و فروش کودکان تأکید نمود. بنا به پیشنهاد این دولت و بر اساس قطعنامه 5178 کمیسیون حقوق بشر، یک گروه کاری تخصصی تشکیل گردید که در این باره مطالعه کنند و ساز و کارهای لازم برای محو این پدیده را ارائه دهند.

هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با توجه بر فقه92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

userk