پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با توجه بر فقه

تکه ای از متن پایان نامه :

از عکس ها یا تصاویر جنسی یک یا تعدادی کودک و یا بزرگسال باشد.

آن چیز که در مورد هرزه نگاری غیر مجاز رایانه ای  اعم از هرزه نگاری بزرگسالان و کودکان  مورد بحث قرار میگیرد، عبارت می باشد از: تولید، فروش و پخش ابزار سمعی و بصری، وسایل حاوی عکس های هرزه، تقسیم بندی هرزه نگاری به کودک و بزرگسال یکی از رایج ترین تقسیم بندی هایی می باشد که در مورد هرزه نگاری هست هر چند به نظر می رسد این تقسیم بندی توسط کشور هایی که هرزهنگاری را به رسمیت شناخته و قانونی دانسته اند ایجاد شده و فقط در چنین نظام کیفری کاربرد دارد اما میتوان این تقسیم بندی را برای کشورهایی که هرزه نگاری را محکوم نمودند نیز از جهت اهمیت مراقبت بیشتر از کودکان ووضع مقررات حفاظتی سخت گیرانه و دقیق تر دانست

از سوی دیگر با راه یافتن این تقسیم بندی به کنوانسیون های بین المللی مثل کنوانسیون جرائم سایبر حتی کشورهایی که هرزه نگاری را مطلقاممنوع نمودند نیز با پیوستن و قبول این کنوانسیون ها ملزم به وضع قوانین خاص مربوط به هرزه نگاری کودک گرویده اند.

 

1-2-2-2 تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار محتوا:

در این تقسیم بندی هرزه نگاری به دو دسته تقسیم میشود

  • هرزه نگاری مستقیم
  • هرزه نگاری غیر مستقیم

هرزه نگاری مستقیم یا وقیح: تصاویر وقیح و بسیار زننده و صحنه هایی را شامل میشود که به طور واضح و مستقیم شهوت برانگیز هستند.

هرزه نگاری غیر مستقیم: در مقابل هرزه نگاری مستقیم قرار دارد و محصولاتی را شامل میشود که وابسته به نشان دادن صحنه هایی می باشد که به طور غیر مستقیم و اشاره ای شهوت انگیز هستند این نوع تقسیم بندی از لحاظ درجه بندی محصولات برای دسترسی سنین مختلف اعمال محدویت های موضوعی ،محدویت های سنی و محدویت های عرضه در کشورهایی که هرزه نگاری را قانونی می دانند بسیار کاربرد دارد.(اسکندر زاده،1389،ص21)

هرزه نگاری غیر مستقیم تصاویر و مطالب و محصولاتی را شامل میشود که دارای صحنه های برهنگی ، صحنه های وسوسه جنسی ، و سکس ساختگی می باشد در حالیکه هرزه نگاری مستقیم تصاویر نزدیک از اندام  تناسلی تحریک شده و اعمال  جنسی دارای دخول را شامل میشود.

تصمیم گیری  در مورد درجه بندی تصاویر براین اساس صورت میگیرد که آیا فیلم اندام تناسلی تحریک شده و نماهای نزدیک اندام ها و دخول و انواع دخول و وجود یا

هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با توجه بر فقه92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه