پایان نامه ارشد رشته روانشناسی و تربیتی نقش واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی

پایان نامه ارشد رشته روانشناسی و تربیتی نقش واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی

تکه ای از متن پایان نامه :

پایین بیاورد و شخصیت کارمند مهمتر ازپولی می باشد که به او می دهیم.

2-امنیت شغلی: یعنی کاری را که در دست دارد سالها ادامه خواهد داد.امنیت شغلی گاهی از پول هم مهمتر می گردد زیرا شخص علاقه مند می باشد که کارش همیشگی باشد هرچند مزدش زیاد نباشد.همچنین امنیت شغلی می باشد که افراد را به سمت کارهای دولتی می کشد.

3-شرایط مساعد کار:مردم دوست دارند که در محیط تمیز،آراسته، جالب و خوشایند کار کنند.

پاداش، تنیدگی و بسیاری از متغیرهای روان شناختی دیگر می باشد. فرض اصلی در این نظریه آن می باشد که فرد خواهان دستیابی و حفظ ارتباط مثبت با محیط کاری می باشد. طبق نظر دیویس و لاف کوئیست افراد نیازهایشان را وارد محیط کاری می کنند، و محیط کاری نیز از فرد مطالباتی دارد. به مقصود بقای فرد و محیط کاری هر دو باید به درجاتی از هماهنگی برسند . دو عنصر کلیدی در این نظریه ساختار محیطی و سازگاری کاری می باشد . سازگاری کاری زمانی در بهترین حالت می باشد که فرد و محیط، نیازهای کاری را با مهارتهای کاری متناسب کرده اند . تغییرات هم می تواند باعث رضایت کارمندان گردد . کوشش کارمندان برای بهبود هماهنگی شان با محیط کاری می تواند به عنوان اقداماتی جهت دستیابی به سازگاری کاری در نظر گرفته گردد . معمولاً سازگاری به دنبال یکی از دو حالت زیر حاصل می گردد : کنش و واکنش . در حالت کنش، کا رمندان کوشش می کنند تنها محیط کاری را تغییر دهند ، در حالی که در وضعیت واکنشی کوشش دارند تا خودشان بهتر با محیط کاری متناسب شوند (صادقیان ، 1388 ، ص52) .

این مطلب را هم بخوانید :
دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه

نظریه خصیصه – عامل: این نظریه بر سه اصل استوار می باشد:


تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان کمیته امداد امام خمینی استان فارس

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

userk