پایان نامه ارشد رشته زبان وادبیات فارسی نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

تکه ای از متن پایان نامه :

-2. تعریف نماد

نماد واژه­ای فارسی می باشد که در زبان عربی به آن رمز و در زبان اروپایی سمبول می­گویند. «سمبل(symbol) معادل انگلیسی نماد می باشد و در اصل یونانی از دو جزء «syn=sym»و «ballein» ساخته شده می باشد. جزء نخست این کلمه به معنی«با»، «با هم» و جزء دوم به معنی «انداختن»، «ریختن»، «گذاشتن»و «جفت­کردن» می باشد. پس کلمه «symballein»به معنی«با هم انداختن»،«با هم ریختن»، «با هم گذاشتن»، «با هم جفت­کردن» و نیز به معنی«شرکت­کردن»، «سهم­دادن»و«مقایسه­کردن» می باشد. کلمه «Symbole» در یونانی از همان اصل می باشد و به معنی «نشانه» یا«علامت» به کار می­رود» (پورنامداریان، 5:1376).

    زبان هنگامی که بر امور واقعی دلالت می­کند و در حد گزاره­های خبری می باشد، در حیطۀ «دلالت­های زبانی» قرار دارد و هنوز به قلمرو ادبیات وارد نشده می باشد. «مجاز مرسل» زبان را از دلالت­های زبانی به مرحلۀ «دلالت­های مجازی» سوق می­دهد و در ادامۀ راه، «استعاره» (مجاز هنری با علاقۀ مشابهت) می باشد که آن را به مرحلۀ «دلالت­های شاعرانه» یا «نظریۀ اظهار»

نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی: نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

Author: userk