پایان نامه ارشد رشته مدیریت آموزشی نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به منظور ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

پایان نامه ارشد رشته مدیریت آموزشی نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به منظور ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

تکه ای از متن پایان نامه :

۴-. تکنیک درخت خطا [1]

این تکنیک بیشتر با محاسبات ریاضی همراه می باشد و به نوعی, تحقیق در عملیات سازمان محسوب می‌گردد. در این تکنیک, احاطه به کل سیستم و ارزیابی درون‌دادها و عملیات و بازده‌ها ضروری می باشد. هرگونه تغییرات و یا تصمیم‌گیری, که محصول تحقیق در عملیات سیستم می‌باشد و لازم می باشد برای افزایش کارآیی مورد نظر قرار گیرد, به عنوان نیاز محسوب می‌گردد.

۵- تکنیک آزمون وظایف کلیدی [2]

در این تکنیک, با انجام آزمون از کارکنان درمورد وظایف شغلی آنها، میزان سؤالاتی که از سوی پاسخگویان جواب داده نشده می باشد به عنوان نیاز مطرح می‌گردد که باید برای رفع آن کوشش گردد.

۴- تکنیک تجزیه و تحلیل شغل[3]

۴ – تعیین خصوصیات و شرایط ویژه ای که سازمان بایستی در کل و به تفکیک در مورد اجزا ،ابعاد و فرایندها با در نظر داشتن تهدیدها و فرصتها از آن برخوردار باشد.

۵- شناسایی،تشریح و تحلیل نقاط قوت و ضعفها موجود و بالقوه در حوزه هریک از اجزا ،ابعاد یا فرایندها در ارتباط با تهدیدها و فرصتها.

۶- مقایسه و تحلیل نسبت به وضعیت فعلی نسبت به وضعیت مطلوب و توصیف و تشریح و تحلیل شکاف موجود.

۷ – تعیین نیازهای آموزشی واکنشی و فراکنشی.

۸- اولویت بندی نیازهای آموزشی.

۷- روش آگاهی دهندگان :

این مطلب را هم بخوانید :  دانلود پایان نامه کاشناسی ارشد رشته روانشناسی :نقش واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی

در این روش فرض بر این می باشد که گروه کوچکی از افراد هستند که بخش عمده ای از اطلاعات اساسی مورد نیاز را در اختیار یا به آن دسترسی دارند .این افراد کسانی هستند که به دلیل خاصیت جایگاه رسمی یا غیر رسمی که از آن برخوردار هستند یا بوده اند در موقعیت خوبی برای برای شناسایی آن چیز که مورد نیاز شغل یا گروه خاصی از افراد می باشد قرار دارند.اینها غالبا رهبران ،نمایندگان یا کارورزان با خبره و با سابقه ای هستند که شناسایی آنها مهمترین فعالیت در این روش می باشد.وقتی افرتد مذکور شناسایی شدند می توان به طرق مصاحبه ،پرسشنامه یا بحث گروهی اطلاعات را گردآوری نمود.

۸- فن جلسات جنجالی[4]:

[1] Fault Tree

[2] Key Tasks Assessment

[3] Job Analysis

[4] Buzzy session

نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه