پایان نامه ارشد نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

Leadership concept using blue paper ship among white

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

تکه ای از متن پایان نامه :

طور مستقل و بدون ذکر نام با بهره گیری از یک سری پرسشنامه مورد بهره گیری قرار می گیرد. این فن با وجود سادگی که از آن برخوردار می باشد نوآوری ویژه ای به شمار می رود که برای جمع آوری و تلخیص و تألیف نظرات و قضاوت های افراد مختلف بدون الزام حضور آنان در یک محل معین به کار می رود (فتحی واجارگاه، 1385).

21- فن فیش باول

این فن زمانی مورد بهره گیری قرار می گیرد که تعداد افراد شرکت کننده در نیازسنجی محدود و دسترسی به آن ها و تجمع شان در یک مکان ممکن باشد. همچنین برای نیازسنجی محدودیت زمان وجود داشته باشد.

شیوه اجرای فن فیش باول شبیه کارگاه آموزشی می باشد. در این روش افراد مورد نظر به مکان خاصی دعوت و به گروه های کوچک معمولاً 6 تا 8 نفری تقسیم می شوند سپس به تبادل نظر درمورد نیازها می پردازند و در پایان، هر گروه فهرستی از نیازها و اولویت بندی آن ها می پردازند. نتیجه این فعالیت فهرستی از نیازهای آموزشی برحسب اولویت می باشد (همان منبع).

22- فن تل استار

فن تل استار شبیه فن فیش باول می باشد با این تفاوت که نحوه مشارکت افراد در فرآیند تعیین نیازهای آموزشی اندکی متفاوت می باشد. این فن موقعی بهره گیری می گردد که داده های ذهنی و نظری از اهمیت زیادی جهت تعیین نیازهای آموزشی برخوردار باشد اما در عین حال امکان تجمع همه افراد در یک محل ممکن نباشد (همان منبع).

می توان گفت برای تعیین و برآورد نیازهای آموزشی کارکنان یک سازمان معمولاً از راه ها و شیوه های گوناگون و متعددی می توان بهره گرفت اما در واقع هیچ روش کامل یا ذاتاً بهتر از بقیه نیست بلکه محمدی (1382) آموزش  گسترش توجه، دانش و مهارت و الگوهای رفتاری مورد نیاز یک فرد برای انجام عملکرد مناسب در یک تکلیف یا شغل معین.

آموزش فرایندی برای نیل به توسعه می باشد، لذا تنها راه تحقق و توسعه همه جانبه جوامع (مانند ایران) ارتقای سطح علمی و دانش نیروی انسانی کشور بهره گیری از علوم و تکنولوژی می باشد با در نظر داشتن تغییرات تکنولوژی و روش های انجام کار، افزایش پیچیدگی سازمانی و تنوع تخصص ها و مشاغل بایستی وضعیت نیروی انسانی را به طور دائم بر اساس سنجش عملکرد افراد و برنامه ریزی وضعیت پیشرفت آن ها مشخص گردد (سید جوادین، 1375). پس می توان گفت یکی از اقدامات زیر بنایی که موجب کارآمدی سازمان می گردد ایجاد یا در اختیار قرارگرفتن و توسعه پیوسته سرمایه انسانی

نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک 92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه