پایان نامه با موضوع تمایل به استفاده از بانکداری اینترنتی و خدمات بانکداری الکترونیک

Circle Arrows isolated on white background. 3D render

Widget not in any sidebars

طرح های نوآورانه، نوآوری هایی هستند که در موسسات مالی علی الخصوص بانک ها به اجرا در می آید بیش تر در حیطه ارایه خدمات جدید و فرآیندهای جدید است. از جمله نوآوری های بانک کشاورزی اجرای طرح های جدید مخصوص بانوان، طرح تبسم ، طرح آتیه و… است. بنابر این در این تحقیق منظور از طرح های نوآورانه، نوآوری در بخش ارایه خدمات و نوآوری فرآیند است. منظور از نوآوری استفاده از خلاقیت و ابتکار در ارائه ی طرح ها و خدمات جدید به مشتریان است که در قالب خط مشی سالانه تجهیز منابع و در ابتدای هر سال از طرف هیئت مدیره تصویب شده و در اختیار شعبات قرار می گیرد. طرح نیوشا با قابلیت تشخیص گفتار و امکان برقراری ارتباط با زبان طبیعی در بانک پارسیان، ارائه خدمات بانکداری اینترنتی غیرحضوری(بانکداری مجازی)در بانک پاسارگاد، ارائه خدمات بانکداری شرکتی به مشتریان حقوقی (محصول BIB) در بانک توسعه صادرات، کارت قابل شارژ برای پرداخت قبوض مشتریان حقوقی در بانک اقتصاد نوین، پورتال جامع خدمات الکترونیکی بانکی توسط بانک کشاورزی، ارائه خدمات Direct Debit در حوزه داخلی به مشتریان(بانک پرداخت) توسط بانک صادرات، بانکسا که دارای ویژگی انجام معاملات سهام به صورت برخط می باشد توسط بانک سامان و در نهایت شهاب ملی ارائه خدمات 724 در شعب توسط بانک ملی نمونه هایی از طرح های نوآوری در نظام بانکی کشور است.
2-21- پیشینه تحقیق در داخل و خارج از کشور
پژوهش‌های بسیاری در داخل و خارج از ایران در زمینه پذیرش طرح های نوآورانه با استفاده از مدل‌ها و تئوری‌های مختلف به انجام رسیده و نتایج گوناگونی در برداشته است. برخی از آنها عبارتند از:
ناصر(1382) در پایان‌نامه‌ای تحت عنوان «شناسایی عوامل موثر در گرایش مشتریان بانک‌های تجاری به خدمات بانکداری الکترونیک» که کوتاه شدن زمان انجام امور بانکی مشتریان، قابل اعتماد بودن خدمات بانکداری الکترونیک، دسترسی مشتریان به خدمات بانکداری الکترونیک و برخوردار بودن مشتریان از خط اینترنت شخصی بر گرایش آنها به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک تاثیر مستقیم دارد.
صلواتی (1383)پایان‌نامه دیگری تحت عنوان «بررسی متغیرهای موثر بر پذیرش تکنولوژی بانکداری الکترونیک در بانک ملی ایران» نتایج این تحقیق با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی نشان داد که هنجارهای ذهنی، تصویر ذهنی، درک آسان بودن، درک مفید بودن، قصد استفاده، ارتباط شغلی، کیفیت خروجی و اثبات‌پذیری نتایج در استفاده سیستم موثرند و فقط سازه اختیاری بودن در استفاده از سیستم تاثیری ندارد.
پایان‌نامه‌‌‌ای با عنوان‌«پذیرش خدمات بانکداری الکترونیک توسط مشتریان ایرانی» توسط پریسا علاقه‌مند در سال 2006 در دانشگاه فناوری لیولی برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته بازاریابی و تجارت الکترونیک انجام شده است. در این پژوهش از تئوری ویژگی‌های درک شده نوآوری استفاده شده و متغیرهای فردی نیز به آن اضافه گردیده است. نتایج تحلیل‌ها نشان داد که ادراک از مزیت نسبی، سازگاری، قابل امتحان بودن خدمات، هزینه و ریسک و همین‌طور جنس و کاراکتر اجتماعی روی پذیرش خدمات الکترونیک دارند
(2006، Alagheband).
مغویی نژاد(۱۳۷۸)در تحقیق خود تحت عنوان«بررسی عوامل مؤثر برافزایش میزان سپرده گذاری مشتریان در شعب بانک تجارت شهرستان رفسنجان(از دیدگاه مشتریان)»، به بررسی مهمترین عوامل مؤثر در افزایش میزان سپرده گذاری ازدیدگاه مشتریان، که از سرمایه های ارزنده بانک محسوب می شوند، پرداخت و به این نتیجه رسید که عوامل بهبود روابط اجتماعی کارکنان با مشتریان، ویژگی های فردی خوب و مناسب کارکنان، تبلیغات، میزان سود پرداختی و عرضه خدمات مطلوب، را مهم دانست.
رازانی(۱۳۸۲)در پایان نامۀ خود با عنوان«بررسی و معرفی روش های جدید و مؤثرجذب منابع مالی در شعب بانک تجارت استان لرستان» به بررسی عوامل مؤثر در جذب منابع مالی در گروه بانکی تجارت در استان لرستان از قبیل: ارائه تسهیلات سهل تر، فضای فیزیکی مطلوب، تجدید نظر در شیوه جوائز، اهمیت قائل شدن برای مشتری، قوانین و مقررات مناسب، جذب منابع بلند مدت و … نموده است و همچنین به بررسی میزان رقابت پذیری بین گروه های بانکی کشور، بررسی روند متغیرهای پولی کشور طی دوره (۱۳۸۰-۱۳۷۴) و همچنین عملکرد بانک مزبور با سایر گروه های بانکی پرداخته است.
خضرا (۱۳۸۵)، در مقاله ای تحت عنوان «عوامل موثر بر تجهیز منابع مالی کشور» عوامل فن آوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت نیروی انسانی شاغل در بانک ها، تنوع و کیفیت خدمات بانکی، رضایت مشتریان از کارکنان و مطلوبیت محیط داخلی و محل استقرار شعب در بانکداری نوین ،ابزارهای مهمی هستند که برای جذب بهینه منابع پولی از آنها استفاده می شود .
یزدانی فرد(1384) پایان‌نامه‌ای با عنوان « بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک» در سال 84 در دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران توسط خانم شمسی یزدانی
فرد جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی با گرایش بازاریابی بین‌الملل انجام شد. یافته‌های این تحقیق با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی نشان می‌دهد که ادراک فرد در مورد سهولت استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی و مفید بودن این خدمات و خوداثربخشی در استفاده از رایانه، با قصد استفاده از این خدمات رابطه مستقیم دارد.
تحقیقی در سال 2000 توسط تن و تئو با عنوان « بررسی تجربی پذیرندگان و غیرپذیرندگان طرح های جدید بانکداری اینترنتی در سنگاپور» انجام شد. در این پژوهش چارچوبی که برای پذیرش بانکداری اینترنتی در نظر گرفته شده است تحت تاثیر عواملی مثل نگرش، هنجارهای ذهنی، رفتارهای درک شده در جهت استفاده از سیستم بانکداری اینترنتی و در نهایت استفاده از بانکداری اینترنتی قرار دارد. نتیجه این تحقیق نشان داد که فاکتورهای ادراک از کنترل رفتاری و نگرش، بیشتر از فاکتورهای تاثیر اجتماعی، نقش معناداری را در تاثیرگذاری برقصد پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی ایفا می‌کنند. یافته‌های این تحقیق بیان می‌کند که قصد پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی می‌تواند بوسیله ادراک از کنترل رفتاری و نگرش پیش‌بینی شود و هنجارهای ذهنی نقشی ندارند(02000، Tan & Teo).
در سال 2002 پژوهشی در مورد تاثیر اعتماد بر پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان توسط ها و سو انجام شده است. در این تحقیق از مدل پذیرش تکنولوژی استفاده شده است. نتیجه این تحقیق حاکی از این است که اعتماد یکی از مهمترین عوامل در شکل‌گیری طرز تفکر افراد نسبت به استفاده از بانکداری اینترنتی است که این طرز تفکر بر قصد استفاده تاثیر می‌گذارد و قصد استفاده نیز منجر به استفاده واقعی از خدمات‌بانکداری‌اینترنتی‌می‌شود (02002، Han & Suh).
یک تحقیق تحت عنوان بررسی عواملی که بر طرز تفکر افراد نسبت به بانکداری اینترنتی در فنلاند تاثیرگذار هستند در سال 2002 به انجام رسیده است. این تحقیق بیان می‌کند که عوامل موثر بر طرز تفکر فرد نسبت به بانکداری اینترنتی عبارتند از تجربه قبلی فرد در مورد استفاده از رایانه و تکنولوژی، تاثیر گروه مرجع و شخصیت فرد. نتیجه این تحقیق بیانگر این است که افرادی که دانش بیشتری در مورد استفاده از رایانه دارند، احتمال بیشتری دارد که از خدمات بانکداری اینترنتی استفاده کنند. این تحقیق نشان داد که افرادی که از خدمات بانکداری اینترنتی استفاده می‌کنند افراد نسبتا جوانی هستند که از درآمد و تحصیلات برخوردارند
(2002، Mattila et.al).
پژوهشی با عنوان «بانکداری اینترنتی و ترجیحات آن در مالزی» در سال 2003 صورت گرفته که در آن رویه‌ها و روندهای کنونی تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفته و ترجیحات مشتریان برای بانکداری اینترنتی و عواملی که بر اتخاذ بانکداری اینترنتی تاثیرگذار هستند، مطالعه شده است. نتیجه این تحقیق بیان می‌کند که عواملی مانند آگاهی از نحوه استفاده بانکداری اینترنتی، طرز تفکر مشتری نسبت به تغییر و در دسترس بودن اینترنت بر استفاده ازخدمات بانکداری اینترنتی در مالزی تاثیر می‌گذارد(2003، Sohali et.al).
در سال 2006 پژوهش دیگری نیز تحت عنوان «پذیرش بانکداری ، ارائه و اجرای یک رویکرد روش‌شناسی یکپارچه» توسط مازون و هرناندز در برزیل انجام شد. چارچوب نظری این تحقیق شامل 4 گروه متغیر مستقل ویژگی‌های نوآوری (با استفاده از تئوری انتشار نوآوری و مدل پذیرش تکنولوژی)، ادراک از کنترل رفتاری و سازه شرایط تسهیلی (از تئوری تجزیه شده رفتار برنامه‌ریزی شده) و از مدل‌پذیرش تکنولوژی ثانویه، سازه هنجارهای ذهنی در نظر گرفته شده است. بعضی ویژگی‌های شخصی مثل داشتن رایانه خانگی، سن، درآمد، جنس و تحصیلات در مدل وارد شده‌اند. نتایج این تحقیق نشان داد که 8 متغیر مستقل مزیت نسبی: کنترل، سازگاری با سبک زندگی، تصویر، هنجارهای ذهنی، خود اثربخشی ، مزیت نسبی امنیت، اثبات‌پذیری نتایج و قابل امتحان بودن اثرمعناداری روی تمایل به پذیرش و پذیرش واقعی دارد. متغیرهای فردی داشتن رایانه، سن و تحصیلات دانشگاهی تنها روی پذیرش واقعی موثر بودند(2006، Hernandez et.al).
ساتریو و زنیوس (۱۹۹۷) چارچوبی را برای الگوبرداری از ابعاد مختلف عملکردی و الگوبرداری استراتژیک در شعب یکی از بانک های تجاری آمریکا ارائه نمودند. آنها در تحقیقی که انجام دادند ترکیب الگوبرداری استراتژیک با الگوبرداری کارایی را برای اولین بار ارائه نمودند.
پژوهشی با عنوان «پذیرش طرح های نو در بانکداری ، مطالعه تجربی در هنگ‌کنگ» در سال 2006انجام شد. این تحقیق مدلی را بر مبنای مدل پذیرش تکنولوژی و سازه افزوده شده ادراک از امنیت وب توسعه داد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که نگرش، ادراک از سودمندی و ادراک از امنیت رابطه مثبت و مستقیمی روی تمایل به استفاده مشتریان دارد و ادراک از سهولت استفاده رابطه مثبت و غیرمستقیمی بواسطه ادارک از سودمندی با تمایل به استفاده و نگرش دارد(2006، Cheng et.al).
در سال 2008 تحقیقی با عنوان « تعیین کننده‌های پذیرش مشتریان ترکیه‌ای از بانکداری اینترنتی کدامند؟» توسط کلیک با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی انجام شد. این تحقیق اثر ادراک از ریسک، ادراک از خوشایندی و ادراک از کنترل رفتاری را روی سازه‌های مدل پذیرش تکنولوژی منعکس و مطرح می‌کند. نتایج تحقیق نشان دادند که ادراک از سودمندی و ادارک از سهولت استفاده تعیین کننده‌های مستقیم سهم عمده‌ای در تعیین تمایل به استفاده از بانکداری اینترنتی
هستند. ادراک از سودمندی، ادراک ریسک و نگرش سهم عمده‌‌ای در تعیین تمایل به استفاده از بانکداری اینترنتی دارند. اگرچه ادراک از خویشاوندی بطور مثبتی تنها روی ادراک از سهولت استفاده تاثیر دارد، ادراک از کنترل رفتاری رابطه مستقیم و مثبتی روی ادارک از سهولت استفاده دارد و ادراک از سودمندی رابطه غیر مستقیمی با نگرش و ادارک از سودمندی دارد(2008، Celik)
پژوهشی نیز با عنوان «پذیرش نوآوری‌های تجاری در بازارهای اروپای شرقی و مرکزی (بانکداری اینترنتی در استونیا)» در سال 2008 توسط نیلسون ، کرم و اریکسون انجام شده است. این پژوهش قابلیت کاربرد مدل پذیرش نوآوری راجرز را برای بانکداری اینترنتی توسعه داده است. متغیرهای مستقل عبارتند از:‌ مزیت نسبی، پیچیدگی، ادراک از ریسک و سازگاری. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که مزیت نسبی و پیچیدگی بیشترین تاثیر را روی پذیرش بانکداری اینترنتی دارند(2008، Eriksson et.al).