پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، ارزش افزوده، سازمان ملل

Simple 3d scene representing arrows, that hit targets.

معمولاً تنها راه عبور از منطقه است و تبهکاران مجبور به عبور از آن هستند و با آمادگی لازم برای درگیری به محل ایست وبازرسی نزدیک می شوند. لذا هوشیاری مأمورین بسیار ضروری است. معمولاً ایست وبازرسی ثابت(درازمدت) در مبادی زیر برقرار می گردد:
1- مبادی ورودی و خروجی شهرها و مناطق استراتژیکی؛
2- مبادی ورودی و خروجی به مرزهای زمینی،دریائی وهوائی؛
3- مبادی ورودی و خروجی به مراکز حیاتی ،حساس ومهم؛
4- مبادی ورودی و خروجی به محل اسکان شخصیتهای درجه یک مملکتی،
5-گلوگاه های ورود قاچاق کالا ومواد مخدر. (گل محمدی خامنه،1384،ص48- ص50).
2-3- 19-8- ایست و بازرسی موقت (کوتاه مدت)
گاهی به لحاظ شرایط حاکم ولزوم انجام اقدامات ضربتی ضروری است گشتی ها در نقاط مختلف محدوده استحفاظی استقرا یافته، ایست وبازرسی انجام دهند، این نوع ایست وبازرسی در مدت زمان کوتاه در محلهای خاص انجام می گیرد. انتخاب مکان مناسب برای این نوع ایست و بازرسی اهمیت دارد و زمان آن نباید طولانی گردد و هدف آنها جلوگیری از سرقت، پیشگیری از جرایم و دستگیری متهمین فراری و مظنونین و برخورد با سارقین مسلح و عبوری کالاقاچاق در مقاطع خاص زمانی است.
مکانهای مناسب برای استقرا گشتی ها در ایست وبازرسی موقت؛
1-زوایای کور منطقه گشتی مانند؛ پیچ خیابانها وجاده ها، پل ها، در خارج از شهرها، تپه ها، صخره هاو کوهها: موقعیت فیزیکی بازرسی موقت باید محلی باشد که از دید خودروهای عبوری مخفی بوده وهنگامی که به تیم ایست وبازرسی می رسند، قدرت هرگونه عملیات و امکان ابتکار عمل از آنها گرفته شده و در حالت انفعالی قرار گیرند و تسلیم گردند.
2- سربالایی ها؛ بعلت کاهش سرعت و تقلیل میدان دید راننگان آخرین نقطه سربالایی ها که منتهی به سراشیبی می گردد،مکان مناسب برای ایست وبازرسی موقت می باشد.
محل و موقعیت ایست و بازرسی
در ایست وبازرسی برای انجام ماموریت باید سرعت وعبور خودرو ونفرات محدود گردد، این عمل را معمولاً با ایجاد موانع عملی می سازند. برای پناه گرفتن و استتار نیز باید سنگر و وسایل تأمینی استفاده نمود.1- ایجاد موانع؛ 2- ایجاد سنگر. (همان،صص50- 54).
2-3- 19-9- برنامه ریزی
برنامه ریزی یک عملکرد مبتنی بر آینده و پیشتازانه است. افراد به منظور آمادگی برای آینده برنامه ریزی می کنند. سازمانها نیز برنامه ریزی می نمایند تا اگر قرار است تصمیمی اتخاذ شود یا اقدامی صورت بگیرد، برای این کار آماده شوند. شاید برنامه ریزی تحلیلی ترین جنبه مدیریت باشد که مستلزم میزان خاصی از آینده نگری و خلاقیت است، وتمایل به اختصاص زمان کافی دارد. متأسفانه فرهنگ پلیس عمل گراست وبه دنبال راه حلی سریع می گردد. در نتیجه مردم وسازمان ها اغلب زمانی در برابر مشکلات قرار می گیرند که دیگر دیر شده است وآن مشکل تبدیل به بحران شده اند.
برنامه ریزی مؤثر اهمیتی خاص برای پلیس دارد. محافظت از جان و مال مردم، حفظ نظم و مبارزه با قاچاق کالا و… در جامعه بستگی به پاسخگویی به موقع پلیس ومبادرت به اقدامات مناسب است. برنامه ریزی اغلب با شناسایی یک مشکل آغاز می شود. این مشکل می تواند توسط مأمور گشتی، رئیس پلیس، کارکنان، شهروندان و یا هرکس درداخل یا خارج از سازمان شناسایی شود. اگر اصل سطح اختیار در یک اداره پلیس رعایت شود، برنامه ریزی به شیوه ای نسبتاً آسان بسیاری از مسائل را حل وفصل کرده و نیاز به توجه ویژه برنامه ریزان و واحد برنامه ریزی نخواهد داشت.
برنامه ریزی بخش مهمی از شغل مدیران و سرپرستان است. تنها مسائلی که در هیچ یک از سطوح کاری اداره پلیس قابل حل نبوده ونیاز به تحقیقات گسترده دارند، باید به واحد برنامه ریزی ارجاع داده شوند. (استرکی، 1390، ص207- ص208)

مراحل برنامه ریزی
صرف نظر از اینکه برنامه ها،توسط یک واحد برنامه ریز مجزا طراحی شده باشند یا توسط یک مدیر پلیس،از پنج مرحله تشکیل یافته است: 1) تحلیل اهداف، 2) پیش بینی، 3) تحلیل ابزار، 4) اجراء، 5) ارزیابی. (استرکی، 1390، صص209-210)
2-3- 19-10- انواع طرح های پلیس
در سازمانهای پلیس طرح های وجود دارند که باید شناسایی شوند چون کار پلیس فوق العاده متفاوت است. چهار نوع اصلی از طرح ها عبارتند از:
1) طرح های انفعالی؛ طرحهای که در واکنش به یک بحران یا تصمیمی بوجود می آیند که از بیرون بر اداره پلیس تحمیل شده باشند.
2) طرح های عملیات احتمالی؛ در وسعت و تمرکز با هم متفاوتند اما در تلاش برای آماده سازی قبلی برای رویدادهای احتمالی مشترکند.
3) طرح های کارایی عملیات؛ این گونه طرح ها به دنبال بهبود بخشیدن به عملیات های روزمره اند. مانند طرح مبارزه با قاچاق کالا طرح های کارآیی عملیات ممکن است در واکنش به درک مسائل سازمان یا صرفاً به عنوان بخشی از یک تلاش در دست اقدام برای بهبود کارآیی و اثر بخشی عملیات ها ایجاد شوند.
4) طرح های استراتژیک.(راهبردی)؛گسترده ترین طرح های پلیسی اند و معمولاً طول مدت بیشتری از سایر طرح ها دارند. این طرح ها با رسالت، اهداف ومقاصد اصولی سازمان ارتباط یافته و برای تحقق این اهداف راه کارهایی کلی معرفی می کنند.(همان ،صص211-212)
2-3- 19-11- اتوماسیون اداری
امروزه ارتباطات ومکاتبات اداری در سازمان ها و موسسات اقتصادی، به دلیل گسترش و توسعه روز افزون تغییرات فناوری در جهان و نیز افزایش سریع تغییرات محیطی و لزوم پاسخگویی سریع و مناسب سازمان به این تحولات کاملاً متحول شده است. بدین منظور استفاده از سیستم اتوماسیون اداری به
عنوان روشی نوین، از سویی به جریان کار سرعت می بخشد و از سویی دیگر، با جمع آوری اطلاعات مجموعه فعالیت های سازمان و طبقه بندی آنها، بستر مناسبی را برای سرعت بخشیدن به امور روزمره فراهم می سازد. مسلماً با تسهیل فرایند انجام کارها، یکی از اهداف هر سازمان که همانا رضایت ارباب رجوع و افزایش بهره وری منابع انسانی است، حاصل می شود. بنابراین تأثیر به کارگیری اتوماسیون اداری بر بهره وری منابع انسانی، 2 شاخص کارایی و اثربخشی را نیز در بر دارد و چون بهره وری تلفیقی از کارایی: درست انجام دادن کارها و یا انجام دادن کارهای درست و اثر بخشی: کارهای درست انجام دادن و یا انجام دادن کارهای درست است ، یعنی هم متضمن کارایی است و هم اثر بخشی (صرافی زاده و علیپور،1388) . بهره وری یعنی استفاده بهینه از منابع گوناگون جهت تولید کالاها و خدماتی که رضایت مصرف کنندگان را جلب کند، رضایت شغلی کارکنان را به حداکثر برساند و مطلوبیت زندگی کارکنان را در همه ابعاد آن، افزایش دهد. به طور کلی بهره وری مفهومی است که برای نشان دادن نسبت درون داد بر برون داد یک فرد ، واحد و سازمان یا یک ملت به کار گرفته می شود. در این صورت اگر میزان تولید و خدمات یک سازمان بیش از مجموعه میزان نیروی کار ،سرمایه، مواد و وسایلی باشد که به کار گرفته است، می گوئیم سازمان مورد نظر، بهره وری دارد. یکی از عواملی که می تواند در افزایش بهره وری نقش مهمی ایفا کند، تکنولوژی اطلاعات است. از عمده دلایل کاربرد تکنولوژی اطلاعاتی در محیط های اداری ، افزایش بهره وری کسانی است که در این ادارات کار می کنند. (انصاری،2013، سایت مقالات علمی مدیریت). درحال حاضراتوماسیون اداری در پلیس آگاهی ناجا- پلیس مبارزه با قاچاق کالا وارز از سال1385 راه اندازی و با رده های تابعه خود درسراسر کشور ارتباطات و مکاتبات اداری ازاین طریق انجام می گیرد.

2-3-20- منابع انسانی(سرمایه انسانی)
نیروی انسانی یا عامل انسانی بی تردید شریف ترین مهم ترین و ارزشمندترین عامل بین عوامل و منابع مختلف تولید است. عامل انسانی درسازمان تمامی افراد وکارکنان شاغل درسازمان اعم از مدیران متخصصین،کارشناسان کارمندان وکارگران را در رده های مختلف شغلی در بر می گیرد. نقش نیروی انسانی در پیشبرد امور جامعه دارای اهمیتی والاست و مؤثرترین رکن تحولات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود. پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی نیز تجهیز نیروی انسانی متعهد متخصص ماهر و افزایش مهارت های مداوم او را اجتناب ناپذیر می کند.
نیروی انسانی متعهد در سازمان با کردار و اعمال خود و اتخاذ تصمیمات صحیح و بموقع می تواند زیان های مادی را بزودی جبران و تامین کند؛ در واقع همواره برای سازمان ارزش افزوده ثروت و فایده ایجاد می کند و بر سرمایه های مادی سازمان می افزاید نیروی انسانی متعهد بیش از هزینه ای که صرف تربیت تجهیز و آموزش او شده است برای سازمان فایده وارزش به وجود می آورد. برعکس نیروی انسانی غیرمتعهد غیرکارآمد و ناآگاه ممکن است با تصمیمات و اعمال غلط خود بر دشواریها و زیان های سازمان بیافزاید. (کشاورز، سایت منابع انسانی).
2-3- 20-1- تعاریف منابع انسانی
تعاریف متعددی از سرمایه انسانی مطرح شده که هر یک خواص و ویژگی‌های متفاوتی را از سرمایه‌ انسانی مورد تاکید قرار می‌دهند. مفهوم سرمایه انسانی ریشه در ادبیات اقتصادی دارد(بکر 1996) در حقیقت ویژگی‌های کیفی افراد سرمایه آنها هستند. سرمایه انسانی نه سرمایه فیزیکی نه سرمایه‌ مالی محسوب می‌شود بلکه سرمایه انسانی به عنوان دانش، مهارت، خلاقیت وسلامت فرد تعریف شده است.(بکر 2002).
– سرمایه انسانی ثروت مولد مجسم در کار، مهارت و دانش است ( سازمان ملل متحد نیویورک1997)
– تعریف جدیدی که از سرمایه انسانی شده است سرمایه انسانی را مجموعه ای از ویژگی‌ها، تجارت زندگی، دانش، خلاقیت ، نوآوری و انرژی معرفی می نماید که افراد آن را جهت سرمایه‌گذاری در کار خود انتخاب می‌کنند ( لسلی وذرلی 2003) به طور کلی می‌توان گفت که سرمایه سازمانی مجموعه‌ای منسجم از ویژگی های کیفی تحصیلی مهارتی و فرهنگی افراد سازمانی است که سبب ایجاد ارزش افزوده برای سازمان گردد.
2-3- 20-2- اهمیت سرمایه انسانی
اهمیت این نکته تا آنجایی است که (( جی واتسون ))از صاحب نظران مدیریت می گوید اگر مشکل سازمانی را عمیقاً کالبد شکافی کنید در نهایت خواهید دید مشکل ریشه در رفتار های منابع انسانی دارد. در جهان امروز نیروی انسانی جایگاه خاص و ویژهای را بخود اختصاص می دهد .آنچه روند توسعه و پیشرفت را تعیین می کند نه سرمایه، منابع مادی و تجهیزات بلکه نیروی انسانی کارآمد و سالم جامعه است. نیروهای انسانی ثروت واقعی یک ملت را تشکیل می دهند. هر تلاشی در راستای توسعه باید به انسان و تربیت وپرورش او بصورت خاص توجه نماید. استراتژی منابع انسانی درکشورهای توسعه یافته همواره بر دیگر استراتژی توسعه مقدم بوده است. مثلاً در ژاپن 81 درصد از منابع ملی را منابع انسانی تشکیل می دهد و درصد باقی مانده شامل منابع طبیعی و فیزیکی می شود و نکته قابل توجه اینکه در منابع مادی و فیزیکی محدودیت وجود دارد ولی منابع انسانی به عنوان مهمترین منبع مدت زیادی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. حکیمی گفته است ” اگر می خواهی سود 6 ماهه ببری گندم بکار، اگر سود10ساله می طلبی درخت بکار و اگر طالب سود بیشتر و بهتر هستی که 100سال سود دهد انسان تربیت کن ” .

2-3-20-3- تعریف مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی عبارت است از؛ مدیریت و اداره استراتژیک (بلند نظرانه) و پایدار با ارزش ترین دارایی شرکت، یعنی کارکنانی که در آن جا کار می کنند و منفرداً در کنار هم به شرکت در وصول به اهدافش کمک می کنند. ( لیلاهاشمی، سایت کسب کار)
2-3-20-4- اهداف مدیریت منابع انسانی
عبارت است از تضمین این که سازمان بتواند به کمک کارکنانش، موفق شود. سیستم های مدیریت منابع انسانی می توانند منبع قابلیت ها و توانایی های سازمانی باشند که به شرکت امکان می دهند تا فرصت های جدید را شناسایی و روی آنها سرمایه گذاری کنند.
موارد زیر، مجموعه ای از اهداف مدیریت منابع انسانی می باشد :
1) جذب کارکنان ماهر ، متعهد و با انگیزه.
2) تقویت و توسعه ظرفیتهای ذاتی کارکنان از طریق آموزش و ایجاد مستمر فرصتهای ارتقای شغلی.
3) طراحی سیستم های کاری با عملکرد بالا؛ که در برگیرنده رویه های گزینش مناسب ، سیستم های پراخت انگیزشی مبتنی بر عملکرد و اقتضا ، و توسعه مدیریتی و فعالیت های