پایان نامه : تعبیر و تفسیر

از توافق بین نمره ی آزمون ابزار اندازه گیری با صفتی که آزمون برای اندازه گیری آن ساخته شده است. مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد به عبارتی دیگر آیا نتایج تحقیق پاسخگوی سوال های تحقیق است. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت. روش های مختلفی برای بررسی اعتبار وسیله اندازه گیری وجود دارد، در بررسی روایی ابتدا هر پرسشنامه به تایید صاحب نظران امر و اساتید رسیده است.
فصل چهارم
تجزیه‌وتحلیل داده ها
1-4 مقدمه
داده های جمع آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می باشند که از آمار برای معنی دار کردن آن ها بمنظور تحقق اهداف پژوهش ها و تحقیقات کمک گرفته می شود. تجزیه و تحلیل اطلاعات بعنوان بخشی از فرآیند روش تحقیق علمی یکی از پایه های ا صلی هر مطالعه و پژوهش به شمار می رود که بوسیله آن کلیه فعالیت های تحقیقی تا رسیدن به یک نتیجه، کنترل و هدایت می شوند. به عبارتی در این بخش، پژوهشگر برای پاسخ گویی به مسأله تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد رد یا تأیید فرضیه یا فرضیاتی که برای تحقیق در نظر گرفته است از روش های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می کند. لذا ذکر این نکته ضروری است که تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده به تنهایی برای یافتن پاسخ پرسش های پژوهش کافی نیست، تعبیر و تفسیر این داده ها نیز لازم است. ابتدا باید داده ها را تجزیه و تحلیل نمود و سپس نتایج این تجزیه و تحلیل را مورد تعبیر و تفسیر قرار داد. اطلاعات لازم برای تحقیق حاضر از پرسشنامه ای که اعتبار آن مورد آزمون قرارگرفته بود، جمع آوری شد. این اطلاعات در محیط نرم افزاری spssبا اعمال آزمون های آماری مناسب با توجه به فرضیات تحقیق، تجزیه و تحلیل گردید و دراین فصل نتایج گردآوری شده و تجزیه و تحلیل های صورت گرفته داده ها بر مبنای استنباط آماری و به کمک فنون آماری مناسب، بمنظور تأیید یا رد فرضیه تحقیق ارائه می شود.
4-2- آمار توصیفی
4-2-1- توصیف ویژگی‌های جمعیت شناختی
4-2-1-1- جنسیت
تعداد نمونه اماری در پژوهش 250 نفر است که از این تعداد براساس نمودار بالا تعداد زنان پاسخ دهنده 130 نفر و مردان 120 نفر هستند.
بر اساس جدول 4-1 بیشترین آمار از بین نمونه آماری را زنان تشکیل می‌دهند (52 درصد). این ویژگی در نمودار 4-1 توصیف‌شده است.
4-2-1-2- سن
بر اساس جدول 4-2 بیشترین آمار از بین پاسخ‌دهندگان را افراد رده سنی 25 تا 35 سال تشکیل می‌دهند (48 درصد) و کمترین آن‌ها کمتر از 25 سال سن داشتند (20 درصد). این ویژگی در نمودار 4-2 توصیف شده است.
4-2-1-3- تحصیلات
بر اساس جدول 4-3 بیشترین آمار از بین نمونه آماری را افراد با مدرک فوق لیسانس رشته مدیریت اجرایی تشکیل می‌دهند (67 درصد) و کمترین(33 درصد) فوق‌لیسانس در رشته گرایش های (بازرگانی، حقوق، …) می‌باشند. این ویژگی در نمودار 4-3 توصیف شده است.
براساس نمودار تعداد 167 نفر را دانشجویان رشته مدیریت اجرایی و 83 نفر را دیگر دانشجویان ارشد رشته گرایش های دیگر تشکیل می دهد.
4-2-2- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
جدول شماره شاخص‌های مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرهای پژوهش
شاخص‌ها
درخور بودن محصول.
نگرانیهای حریم شخصی؛
امنیت وب ادراک شده؛
خودکفایتی اینترنتی؛
پذیرش نوآوری در فناوری اطلاعات؛
مرکزی
میانگین
26/3
63/3
34/3
45/3
17/3
میانه
16/3
15/3

 
 
02/3
25/3
34/3

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پراکندگی
انحراف معیار
76/0
81/0
77/0
74/0
68/0

واریانس
84/0
76/0
81/0
87/0
82/0
شکل توزیع
چولگی
087/0-

Author: 90

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *