پایان نامه درباره برنامه ریزی چند هدفه و سیستم های چند عامله

Star Shape, Blackboard, Box - Container, Banner - Sign, Business

5-2- مرور ادبیات پیکر بندی زنجیره تامین در شرایط عدم قطعیت
عدم قطعیت را می توان تفاوت بین مقدار اطلاعاتی که لازم است تا یک فعالیت را انجام دهیم و مقدار اطلاعاتی که در واقع در دسترس ما می باشد تعریف نمود (گالبریث،1973).در فرایند تصمیم گیری زنجیره تامین، عدم قطعیت عامل بسیار مهمی است که می تواند اثربخشی پیکربندی زنجیره و هماهنگی نهاد های آن را بشدت تحت تاثیر قراردهد(دیوس، 1993). تصمیمات طولانی مدت و استراتژیک جایابی تجهیزات همواره در محیطی غیر قطعی گرفته می شوند. تقاضاها و هزینه ها در طول افق برنامه ریزی به احتمال زیاد تغییر خواهند کرد. با وجود این، مدل های کلاسیک جایابی تجهیزات این تغییرات در پارامترها را با وجود اینکه هزینه گزافی برای سیستم بوجود میاورد لحاظ نمی کردند اما باگذر زمان این روش ها جای خود را به رویکردهایی که سعی در بررسی تاثیر عدم قطعیت بر سیستم داشتند دادند. اکثر رویکردهای تصمیم گیری تحت شرایط عدم قطعیت، یک سری توابع توزیع احتمال برای پارامترهای غیرقطعی مدل در نظر می گیرند. (داسکین و همکاران، 2005). در مواردی که داده های آماری غیر معتبر باشند یا نتوان تابع توزیع احتمال مناسب را از آنها استخراج نمود ، تئوری مجموعه های فازی ابزاری برای رفع و رجوع عدم قطعیت مهیا می نماید. (زیمرمن، 1978). [do_widget id=kl-erq-2]
عواملی که موجب بروز عدم قطعیت در زنجیره تامین می گردند را می توان به موارد زیر تقسیم بندی نمود (دیویس،1993)
عدم قطعیت در تامین مواد
عدم قطعیت در فرایندها
عدم قطعیت در تقاضای بازار
عدم قطعیت تامین مربوط به تغییرپذیری یا عملکرد تامین کنندگان بواسطه تحویل موادهای دیر یا معیوب است. عدم قطعیت فرایند ناشی از بی اعتباری فرایند تولید بدلیل خرابی های ماشین آلات می باشد. نهایتا، عدم قطعیت در تقاضا، که مهمترین مورد از موارد بالا به شمار می آید، ناشی از تقاضاهای ناپایدار ویا پیش بینی های غیردقیق می باشد. همچنین سه نوع مدل برای پیش بینی تقاضا در ادبیات موضوع مشاهده می شود (آرنولد، 1998)
کیفی
حقیقی
تصادفی
دو مورد آخر معمولا تقاضا را بر پایه داده های تاریخی و تکنیک های آماری مدل می کنند. باوجود این، بواسطه محیط رقابتی دنیای امروز که از کوتاه تر شدن هر روزه دوره عمر محصولات می توان به آن پی برد، حتی این داده ها نیز که از آنها برای استنتاج تابع توزیع احتمالی استفاده می شود غیر قابل اعتماد هستند یا گاها اصلا وجود خارجی ندارند . مشکلات مشابهی در تخمین هزینه های زنجیره تامین مانند هزینه نگهداری، حمل و نقل و … وجود دارد. در کشورهای با تورم فزاینده و اقتصاد نا متعادل قیمت هیچ محصول و خدماتی در مدتی طولانی ثابت نمی ماند و از آن جهت که پیکربندی زنجیره تامین یک فرایند هزینه بر بوده و نتایج آن تا سال ها بر عملکر شرکت تاثیر می گذارد، این عدم قطعیت ها می تواند به قیمت گزافی برای شرکای زنجیره تامین تمام شود و معادله های سودآوری تجارت ایشان را بر هم بزند. علاوه بر این، بخش زیادی از هزینه های نگهداری وابسته به از رده خارج شدن محصولات می باشد که به سختی می توان در قالب اعداد حقیقی بیان داشت. نتیجتاً، پیش بینی های کیفی تقاضا و تقریب هزینه ها بر پایه نظر و تجربه مدیریت می تواند گزینه مناسب تری در بسیاری از موارد برای هر شرکتی باشد.
در حالتی که با تقاضای بازار و هزینه های موجودی سر و کار داریم، عوامل عدم قطعیت بیشتر ابهام، بی اعتباری آماره ها، و مشکلات اندازه گیری ای می باشند که در صورت بازه ای ،مجموعه ای و یا به شکل زبان شناختی بودن متغیرها رخ می دهند (زیمرمن، 2000). در این موقعیت ها علم آمار ابزار مناسبی برای سر و کار داشتن با این داده ها در اختیار ما نمی گذارد. مقادیری که این متغیرها می توانند بگیرند بیشتر وابسته به امکان رخدادشان است تا احتمال رخداد آن ( به دلیل بی اعتباری آماره ها). برای مدل کردن این متغیرها تئوری مجموعه های فازی استفاده می گردد که بر مبنای امکان رخداد پیشامدها بوده و اجازه کار با اعداد کیفی را می دهد( برای مثال گزاره های زبان شناختی مانند اینکه نرخ تقاضا تقریبا برابر 50 عدد در واحد زمان بوده ویا نرخ هزینه نگهداری مواد تقریبا حول و حوش 30 واحد می باشد (زاده، 1975)
در یک مرور ادبیات نسبتا قدیمی ارائه شده توسط گایفریدا و ناگی(1998) مقالاتی که به کاربرد تئوری فازی در حوزه مدیریت تولید پرداخته اند گردآوری و بررسی گردیده اند. اما یک مرور ادبیات جدید و به روز که به بررسی عدم قطعیت در مسائل طراحی زنجیره تامین پرداخته توسط پیدرو و همکاران (2009) ارائه گردیده است.ایشان رویکردهای مختلف مدل سازی برای رفع و رجوع عدم قطعیت در زنجیره تامین را به چهار دسته تقسیم بندی می نمایند
مدل های عددی : شامل بهینه سازی استوار، برنامه ریزی احتمالی، تئوری بازی ها، برنامه ریزی خطی و برنامه ریزی پارامتریک
مدل های برپایه هوش مصنوعی :شامل سیستم های چند عامله، برنامه ریزی خطی فازی، برنامه ریزی چند هدفه فازی، برنامه ریزی آرمانی فازی، اعداد فازی، یادگیری تقویت مجدد، برنامه ریزی تکاملی و الگوریتم ژنتیک.
مدل های شبیه سازی: شامل شبیه سازی گسسته پیشامد و دینامیک سیستم ها.
مدل های ترکیبی: شامل برنامه ریی خطی و شبیه سازی، کنترل پیش بینی شده مدل، برنامه ریزی پویای احتمالی، برنامه ریزی مختلط عدد صحیح و شبیه سازی گسسته پیشامد، الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی، و برنامه ریزی خطی عدد صحیح و دینامیک
سیستم ها.
طبق این تقسیم بندی برنامه ریزی فازی جزو مدل های برپایه هوش مصنوعی قرار می گیرند. ایشان مقالات در حوزه هرکدام از این مدل ها را به تفکیک بررسی نموده و آنها را برحسب منبع ایجاد عدم قطعیت( تقاضا، فرایند و تامین) و همچنین سطح تصمیم گیری (استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی) تقسیم بندی نموده اند. نویسندگان در نظر گرفتن موارد زیر را به آنالیست هایی که قصد مدل سازی پیکربندی زنجیره تامین را دارند پیشنهاد می نمایند
توسعه مدل هایی که به تنها یک منبع عدم قطعیت بسنده ننموده و بیش از یک مورد را در ساختار خود لحاظ بنمایند.
تحقیق راجع به روش های جدید در نظر گرفتن عدم قطعیت خصوصاً کاربرد تئوری مجموعه های فازی و تئوری امکانی برای مسائل برنامه ریزی فازی بسیار مناسب تشخیص داده شده و پیشنهاد گردیده است. همچنین توسعه مدل هایی که در آن هم از عدم قطعیت از نوع فازی و هم احتمالی استفاده بگردد.
توسعه مدل های ترکیبی با ترکیب تئوری مجموعه های فازی و شبیه سازی که می توانند روش های MPC را در نظر بگیرند. این روش ها نیازمند یک مدل پیش بینی و یک مدل بهینه سازی می باشند.
کاربرد روش های بهینه سازی در مسائل با داده های واقع گرایانه که تاکید بر مدل های بر مبنای هوش مصنوعی ( که شامل برنامه ریزی فازی هم می شود) می باشد. این دسته مدل ها کمترین مقدار کاربرد با داده های واقعی را شامل می شوند و نیازمند کاربرد بیشتر در کیس های واقعی می باشند.
مطالعات تجربی که به مقایسه کاربردی بودن انواع رویکرد های مدلسازی در کیس های واقعی بپردازد. حل کردن یک مساله با چند روش می تواند به مشخص کردن نقاط قوت و ضعف روش ها کمک کند.
مرور رویکردهای غیرعددی برای برنامه ریزی زنجیره تامین تحت شرایط عدم قطعیت. این رویکرد ها را می توان در کیس های واقعی به کار برد.
از مقالات مهمی که به کاربرد تئوری مجموعه های فازی در پیکربندی زنجیره تامین پرداخته اند می توان به مقالات ارائه شده توسط چن و لی(2004a) و (2004b)، کومار و ورت (2004) و (2006)، لیو و کاو(2004)، امید و همکاران(2006)، زی و همکاران(2006)، سلیم و همکاران(2007)، یانگ و همکاران(2007)، ونگ و شو(2007)، ترابی و حسنی (2008) اشاره نمود. این مقالات با کاربرد تکنیک های مختلف برنامه ریزی فازی به بهینه سازی مدل ارائه شده در طبقات مختلف زنجیره تامین اعم از تامین کنندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان پرداخته اند. در فصل ششم به تفصیل راجع به دسته بندی های مختلف برنامه ریزی فازی بحث خواهد شد.