پایان نامه درباره دانش آموزان دختر و تاریخچه و تعریف


Widget not in any sidebars

1-8-2. علائم جسمانی سندرم پیش از قاعدگی
مجموعه علائم جسمی بارز در دوران پیش از قاعدگی عبارتند : کمردرد ،حساسیت پستان ، افزاش وزن ،سردرد، نفخ شکم ، خستگی ، تپش قلب ، احتباس آب که منجر به پف کردن و تورم اندام ها می شود (22،74).
در این پژوهش بر اساس فرم ثبت وضعیت روزانه که توسط آزمودنی ها تکمیل می گردید ، علائم جسمانی به هشت علامت که شامل خستگی ، میل بیش از حد به شیرینی جات ، سردرد ، افزایش اشتها ،حساس و دردناک شدن پستانها ،تپش قلب ، نفخ شکم و ورم اندام ها بودند ،تقسیم گردید (78 ، 115).
1-8-3. علائم روانی سندرم پیش از قاعدگی
مجموعه علائم روانی در دوران سندرم پیش از قاعدگی عبارتند : افسردگی ،اضطراب ،زودرنجی ، بی قراری، گیجی ، بی خوابی ، اختلال در خواب و گریز از اجتماع از جمله تغییرات عاطفی – روانی و رفتاری این سندرم هستند (22،74) . در پژوهش حاضر بر طبق فرم ثبت وضعیت روزانه که توسط آزمودنی ها تکمیل می گردید ؛ علائم شامل تنش ،دمدمی مزاج بودن ، تحریک پذیری ، اضطراب ،افسردگی ، فراموشکاری ، گریه های بی مورد ، اختلال در خواب و عدم تمرکز حواس،گریز از اجتماع بودند (85 ،141).
1-8-4. تمرینات هوازی
آن دسته از فعالیت هایی که با شدت متوسط و مدت نسبتاٌ طولانی گفته می شود که دستگاه های عضلانی بزرگ را فعال می کند و انرژی مورد نیاز برای اجرای آنها ، به طور عمده از طریق دستگاه های هوازی تأمین می شود (42) . در تحقیق حاضر برنامه تمرینی آزمودنی ها شامل پیاده روی بود که افراد در هفته پنج روز با شدت کم ، متوسط و زیاد از 30 تا 45دقیقه به صورت مستمر فعالیت انجام می دادند .
1-8-5. ترکیب بدنی
ترکیب بدنی به ترکیب شیمیایی بدن اشاره دارد و از دو بخش توده چربی و توده بدون چربی تشکیل شده است (48) در این تحقیق منظور از ترکیب بدنی نمرات حاصل از شاخص توده بدن و اندازه گیری در صد چربی بدن می باشد .
1-8-6. شاخص توده بدنی
شاخص توده بدنی از تقسیم وزن بدن (کیلوگرم) بر مجذور قد (متر) بدست و با واحد کیلوگرم بر مجذور متر بیان می شود (23-35). .
1-8-7. در صد چربی بدن
نسبت وزن چربی به وزن کل بدن بر حسب درصد . اندازه گیری در صد چربی بدن یا چین پوستی در یک ناحیه و با استفاده از کالیپر می باشد . در ضمن وزن بدون چربی از کم کردن وزن چربی از وزن بدن به دست آمد (86).

فصل دوم
سابقه موضوع و پیشینه تحقیق
2-1 . مقدمه
امروزه تأمین سلامت زنان یک هدف اصلی جهت توسعه اجتماعی و اقتصادی جامعه محسوب می شود. سندرم اختلالی شایع در میان زنانی است که در سنین باروری هستند(107). این سندرم پیش از قاعدگی(PMS) مجموعه ای از تغییرات پریشان کننده جسمی، روانی ، رفتاری است که طی مرحله لوتئال هر دوره ماهانه عود می کند(63). علل مختلفی در شیوع سندرم پیش از قاعدگی مؤثر است .یکی از این عوامل شاخص توده بدنی می باشد(5). در عصر حاضر، اضافه وزن و چاقی یکی از جدی ترین مشکلات تندرستی و بهداشتی در حال شیوع در جوامع امروز است .
این موضوع چاقی و کم وزنی نه تنها سبب صدمه دیدن به افراد مختلف می گردد؛ بلکه بار اقتصادی کمر شکنی را بر اقتصاد کشور تحمیل می نماید و درصدی از مرگ و میر سالانه را به خود اختصاص می دهد افرادی که BMI آن ها بالاتر از 30% باشد جزء افراد چاق محسوب می شوند و افرادی که BMI آن ها 5/18> باشد جزء افراد کم وزن محسوب می شوند وافرادی که 9/29 >BMI ≥25 دارای اضافه وزن می باشند .
این فصل شامل مبانی نظری پژوهش است که در برگیرنده مفاهیمی چون آناتومی سیستم تناسلی، فیزیولوژی قاعدگی، تاریخچه و تعریف سندرم پیش از قاعدگی ، شیوع ، علل ، علائم ،تشخیص و راه های درمان آن (غیر دارویی ، داروهای شیمیایی و جراحی ) ودستگاه هوازی ، فعالیت ، وزن و ترکیب بدن ، ارزیابی ترکیب بدن و با تأکید بر کاهش سندرم به وسیله پیاده روی بر ترکیب بدن دانش آموزان دختر چاق و کم وزن و همچنین مروری بر مطالعات انجام شده در ارتباط با موضوع مورد پژوهش می باشد .
2-2. مبانی نظری
بنابر نظر اسپیروف (1384) وظیفه ارتقای آموزش در مورد قاعدگی ، بر عهده متخصصان مراقبت های بهداشتی است . این آموزش باید از خود ما آغاز شود . ما باید از فیزیولوژی باروری و تولید مثل اگاهی داشته باشیم تا بتوانیم آن را به بیماران خود منتقل کنیم ؛ همچنین ما باید در مورد عملکرد های جنسی و تولید مثل ، نگرش مثبتی داشته باشیم . درک این رویداد های طبیعی همراه با آموزش در مورد آن ها ، مکانیسم قدرتمندی برای روبرو شدن با مشکلات و اختلالات قاعدگی است (2،40) . همچنین بنا به نظر بسیاری از دانشمندان علوم ورزشی، تمرین هوازی ؛ فعالیت بدنی مناسبی است که در حفظ و بهبود سلامت جسمانی و روانی احاد جامعه و هم در حفظ وزن و هم در کاهش وزن دارای اهمیت است . لذا با توجه به گستردگی این سندرم و ترکیب بدن در جوامع گوناگون زنان ،ضروری است مروری مختصر بر فیزیولوژی چرخه قاعدگی و عللPMS وارزیابی ترکیب بدن داشته باشیم .
2-2-1. آناتومی سیستم تناسلی
این دستگاه از دو تخمدان ، دو لوله رحمی ، واژن تشکیل شده است . تولید تخمک ، ترشح هورمون های جنسی استروژن و پروژسترون ، لقاح و انتقال سلول تخم به رحم ، نگهداری و تغذیه جنین و زایمان از وظایف این دستگاه است (1).

Author: مدیر سایت