پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی(ره)

تکه ای از متن پایان نامه :

یافته‌ایم. «فیکون الطریق الی المقصود هو عین المقصود» که در این صورت راه عین هدف می باشد[1].

صدرالدین شیرازی نیز همانند ابن سینا اضافه بر استظهار و استشهاد به آیه 53 سوره‌ی فصّلت، در ابتدای امر راه و روش خود را در اثبات واجب تعالی از متکلّمین  و طبیعیّن و دیگران جدا می‌کند و راه صدّیقین را از دیگر راه‌ها و محکم‌تر و شریف‌تر می‌داند، زیرا از نظر اینان برای معرفت حق تعالی و صفاتش بایستی به امور دیگری غیر از حضرتش مانند: حدوث مخلوقات و حرکت اجسام متوسل گردید؛ در حالی که از نظر ملاصدرا امور یاد شده نشانه‌های ذات واجب و شاهدان اوصاف او بوده و هر کدام در حد یک دلیل، راهنمای اثبات واجب تعالی می‌باشد.

مبنا و اساس تقریر ملاصدرا همان اصول پذیرفته شده در حکمت متعالیه می‌باشد.

این برهان در زمان متفکر و فیلسوف و اندیشمند معاصر علاّمه طباطبایی به کمال نهایی خود می‌رسد. در تقریر ایشان برهان صدّیقین روی اصل واقعیت بنا گردیده می باشد، به گونه‌ای که نه مانند تقریر ابن سینا در آن از ویژگی‌های ماهیت کمک گرفته شده و نه مانند تقریر صدرالمتألهین، اصول پذیرفته شده در حکمت متعالیه در آن به کار رفته می باشد. از این جهت تقریر علاّمه طباطبایی یکی از مهم‌ترین نوآوری در عرصه‌ی الهیات و خداشناسی، در حوزه تفکر و اندیشه اسلامی در دوران معاصر به شمار می‌رود که از اندیشه‌ی جوشان و موّاج این حکیم متأله تراوش کرده و زمینه و بستر خلاقیت فکری و ژرف نگری را در جهت دینی فراهم ساخته می باشد.

تقریر علاّمه طباطبایی از برهان صدیقین

تقریر ایشان در اصول فلسفه و روش رئالیسم این گونه اظهار شده می باشد:

واقعیت هستی که در ثبوت آن هیچ شک نداریم هیچگاه بطلان نمی‌پذیرد و نابودی برنمی‌دارد، به عبارت دیگر واقعیت هستی[1]. رک: صدرالدین شیرازی، الحکمه المتعالیه، فی الاسفار العقلیه الاربعه، ج 6، چاپ 4، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ص 13.


نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه