پایان نامه رشته روانشناسی وعلوم تربیتی: سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک-دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

تکه ای از متن پایان نامه :

انسانی جایگاه خاصی را بیابد. تکامل رایانه ها و تنوع به کارگیری آن ها پیوندی محکم بین نظام اطلاعاتی و تصمیم گیری به وجود آورده و سرعت تصمیم گیری را افزایش داده می باشد. برای مثال در بسیاری از سازمان ها، پاسخ به پرسش هایی در مورد کارکنان، سوابق و تخصص آن ها، نیازمند داشتن اطلاعات به موقع می باشد که قدرت حافظه رایانه به همراه سرعت جستجوی آن از بانک اطلاعاتی موجب می گردد که در اسرع وقت اطلاعات مناسب جهت اخذ تصمیم مهیا باشد.

 

 2-2- 13 رویکردهای نیازسنجی

دو رویکرد اساسی نسبت به نیازسنجی آموزشی در سازمان ها هست. رویکرد اول بیشتر حالت استراتژیک و توسعه ای دارد و رویکرد دوم رویکردی کوتاه مدت به نیازهای آموزشی دارد و بیش تر به معضلات موجود رسیدگی می کند (محمد پرست طبس، 1380).

1) رویکرد همه سازمان

فرض اصلی این رویکرد آن می باشد که هر فردی حتی اگر در بالاترین کیفیت ممکن هم باشد باز هم می تواند رشد یابد. از این رو لازم می باشد تمام سازمان به طور مستقیم مورد نیازسنجی آموزشی قرار گیرد و تصویر جامعی از آن به دست آید (سوآرز، 1999).

2- رویکرد آموزش و بهسازی مبتنی بر استثناء

در این رویکرد مطالعه می گردد که کدام واحد یا کدام فرد به نحو رضایت بخشی کار نمی کند، سپس نیاز آن شناسایی و رفع می گردد. این رویکرد به شناسایی نیازهایی منجر می گردد که اولویت بیش تری برای سازمان داشته و یا این که از درجه فوریت بالاتری برخوردارند (همان منبع).

هدف نیازسنجی: شناسایی هدف های مهم، مشخص کردن انحرافات برنامه ی درسی از نیازها و شناسایی هدف های مستقیم و بکر برنامه درسی می باشد (هاشمی، 1391).

 

6) نیازسنجی در سطح درس یا دوره: به طور ویژه، نیازسنجی می تواند برای هر درس یا دوره خاصی به طور جداگانه انجام گردد. مثلاً در قالب یک دوره آموزشی ویژه، توجه صاحب نظران در خصوص محتوا، موضوعات و اهداف ضد درسی آن دوره مورد مطالعه و تحلیلی قرار گیرد.

آلن[1]، (1997) نیازسنجی در سطح ایالتی (استانی) را مطرح می کند. در این سطح، هر ایالت (استان) خاص، نیاز آموزشی جامعه تحت پوشش خود را مورد مطالعه و تحلیل قرار می دهد.

[1]– Alen

نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک 92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk