پایان نامه مدیریت با موضوع : اطلاعات نامربوط

پایان نامه مدیریت با موضوع :
اطلاعات نامربوط

ی قراردادهای ساخت وجود دارد بسیار زیاد می باشدپیچیده بودن پروژه ها و محدودیت ها در زمان و بودجه باعث احساس نیاز به تغییر در قراردادهای ساخت می شود(Chan, Chan, Lam, & Wong, 2011 ) در پروژه ها پیمانکاران برآنند که بیشترین سود را ببرند در حالی که مسولان وکارفرمایان بر روی هزینه های کمتر، کیفیت قابل قبول وغیره تمرکز می کنند.(Antoniou, Aretoulis, Konstantinidis, & Kalfakakou, 2012 ) عموما واگذاری پروژها در جهان براساس هزینه ، زمان و کیفیت مشخص می شود و در اکثر پروژه ها تنها به هزینه توجه می شود وزمان و کیفیت نادیده گرفته می شود.(Lambropoulos, 2007 )

در صنعت ساخت زمان، هزینه و کیفیت نقش مهم بازی می کنند اما ترتیب اهمیت این 3 مورد براساس نیازهای خاص کارفرما تغییر می کند. تحقیقات نشان داده است از نظر کارفرمایان خصوصی زمان بیش تر و هزینه کم ترین اهمیت را دارد همین طور برای کافرمایان عمومی کمیت اول و بعد از آن هزینه مهم ترین عامل معرفی می شود.(Lambropoulos, 2007 )
با بررسی اجمالی انواع روش های پرداخت پروژه ها، معایب و محاسن آنها و نقش مدیریت، باید به مواردی همچون مدت زمان اجرای پروژه کیفیت ساخت و سازها و اتلاف منابع عظیم مالی، توجه ویژه ای نمود باید برای هر پروژه جوانب مختلف سنجیده شود و با توجه به اهمیت پروژه و شرایط آن روش مناسب انتخاب شود (منصوری، محسن،1392)
نتایج یک تحقیق نشان داده است که 30 درصد تمام پروژه ها در نیمه راه متوقف شده اند و بیش از نیمی از پروژه ها نیز، بیشتر از 190 درصد از بودجه مصوب رامصرف نموده و یا زمان تکمیل آنها 220 درصد تأخیر داشته است .(خلجی، رقیه، سرور، رحیم، رجبی، آزیتا، فضلی، احمد، 1389)
بدیهی است که برای موفقیت در هر امری باید بدانیم چه عواملی بر موفقیت تأثیر گذار است؟ کدامیک از این عوامل جزء نقاط قوت و یا ضعف می باشد؟ چگونه این عوامل بر موفقیت پروژه ها تأثیر می گذارند؟ با توجه به اینکه برای دسترسی به هر نوع موفقیتی ، باید در ابتدا عوامل کلیدی موفقیت آن شناسایی شود، .(خلجی، همکاران، 1389)
می توان گفت زمانی پروژه ای می‌تواند موفقیت های بیشتری به دست آورد که نقاط ضعف را برطرف نماید و تهدیدها را در نظر داشته باشد و بتواند نقاط قوت موجود را حفظ کند و از فرصت های پیش رو نهایت استفاده را ببرد .(خلجی، همکاران، 1389)
شناسایی عوامل موفقیت پروژه های ساخت از مهم ترین مسائل در مدیریت پروژه ها می‌باشد عدم وجود شناخت کافی و فراگیر عوامل موفقیت پروژه کار را برای کنترل ، پایش و نحوه عملکرد پروژه ها دشوار می نماید بنابراین ، شناسایی فاکتورهای تاثیر گذار در شکست یا موفقیت پروژه ها متناسب با نوع پروژه ها از سوی مدیران و کارفرمایان و مجریان می توانند چهارچوب مناسبی برای ارزیابی و بررسی خروجی های پروژه برای آنان فراهم نماید همچنین شناخت عوامل موفقیت پروژه ها می‌تواند به مدیریت تخصیص مناسب منابع در طول عمر پروژه کمک نماید ماهیت پروژه های عمرانی و به طور کلی پروژه های ساخت متفاوت بودن شرایط هر کدام از آنان است نوع سیستم اجرا شده در ساختمان، نوع مصالح، روش اجرا ، کاربری وضعیت تخصیص منابع و … مواردی هستند که محققین در ده گذشته مطالعات گسترده ای را در زمینه شناسایی عوامل موفقیت هر نوع از پروژه ها با توجه به طبیعت آن سیستم آغاز نموده اند. (وحیدی، ارباب، مالک، شاهرخ، 1390)
برای آنهایی که درگیر یک پروژه شده اند معمولاً منظور از موفقیت پروژه ، دستیابی به برخی اهداف از پیش تعیین شده پروژه ، از قبیل پارامترهایی مانند زمان، هزینه، عملکرد ، کیفیت و ایمنی می‌باشد(وحیدی، ارباب، مالک، شاهرخ، 1390)
استفاده از یک نوع شرایط عمومی استانداردسازی شده در طی زمان شفافیت ، بی طرف بودن و غیره مورد نظر قرار گرفته و باعث بهبود آن می‌شود و نقاط ضعف آن برطرف می‌شود استفاده از شرایط استاندارد باعث آشنایی بیش تر طرفین قرارداد با قوانین قرارداد می‌شود که خود باعث کاهش زمان و انرژی برای آماده سازی و مرور قرارداد می‌شود شرایط استاندارد باعث کاهش سوء تفاهم ، تغییر دستورات، ادعایی که از طرف طرفین ممکن است مطرح شود، می‌شود(Bubshait & Almohawis, 1994 ) عادلانه بودن قرارداد یکی از دیگر از جنبه های شرایط عمومی قرارداد است شرایط عمومی باید نسبت به طرفین قرارداد عادلانه باشد جنبه های ذکر شده در بالا در مورد شرایط عمومی به یازده عنصر تقسیم می شود
شفافیت: به چه میزان زبان شرایط عمومی قابل فهم است و آیا زیان استفاده شده به راحتی قابل درک هست نبود ابهام در زبان قرارداد یکی از جنبه های مهم است
ایجاز: به چه میزان شرایط عمومی ذکر شده فاقد اطلاعات نامربوط است در واقع در شرایط عمومی اطلاعات اضافی که ارتباطی به موضع ندارد نباید ذکر شود

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

این مطلب را هم بخوانید :
پایان نامه رایگان مدیریت :تحلیل واریانس

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کامل بودن: شرایط عمومی باید تمام جوانب قراردادی را در برگیرد.
ثبات داخلی: میزان ناسازگاری بین شرایط و یا بندهای شرایط عمومی
ثبات خارجی: میزان ناسازگاری بین بندهای شرایط عمومی و قوانین مرتبط دیگر
میزان عمل بودن: راحتی در اجرای نیازمندی های شرایط عمومی
عادلانه بودن: میزان عادلانه بودن شرایط عمومی برای طرفین قرارداد
اثر شرایط بر کیفیت: تا چه میزان شرایط عمومی به انجام نیازمندی های تأیید شده پروژه در مورد مواد و کار توجه می کند
اثر شرایط عمومی بر جنسیت: تا چه میزان شرایط عمومی به اتمام پروژه توسط هزینه های تخمین زده شده توجه می کند
10- اثر شرایط عمومی بر زمان بندی: تا چه میزان شرایط عمومی به اتمام پروژه در زمان مشخص شده توجه می کند
11- اثر شرایط عمومی بر امنیت: تا چه میزان شرایط عمومی به اتمام به انجام پروژه بدون سانحه و خسارت توجه می کند
برای ارزیابی عناصر یازده گانه بالا می توان از فرمول زیر استفاده کرد

درجه موافقت در رابطه با عنصر یاد شده = Ai (Bubshait & Almohawis, 1994 )
تأخیراتی که در یک پروژه رخ می دهد بر اساس مرحله ای که در آن رخ می دهد و ماهیت نتیجه یعنی ادعا می توان تقسیم بندی کرد اهمیت تأخیر در تکمیل پروژه و اثر بد آن ، تأخیرات را به دو دسته تقسیم می کند.
تأخیرات حیاتی و غیر حیاتی تأخیرات به دسته های دیگری هم تقسیم می‌شود تأخیرات قابل بخشش و تأخیرات نابخشودنی در زیر به تعدادی از این موارد اشاره می‌شود تأخیرات قابل بخشش: 1- اختلاف بین کارگران 2- وقوع حوادث غیر قابل پیشگیری 3- تأخیرات غیر قابل اجتناب 4- تأخیر غیر قابل پیش بینی در حمل و نقل 5- تأخیر نامتعارف در تحویل
تأخیر نابخشودنی: 1-تأخیر پیمانکار فرعی 2- مشکلات مالی پیمانکار 3- تأخیر پیمانکار در تهیه مواد اولیه 4- پیش بینی شرایط جوی معمولی 5 عدم توانایی پیمانکار برای مدیریت سایت پروژه (Iyer, Chaphalkar, & Joshi, 2008 )
تأخیر در انجام پروژه در هر یک از مراحل انجام کار دیده می شود که دارای دلایل زیر می باشد:
1- کمبود بودجه (داخلی یا خارجی)
2- فقدان و یا کمبود مصالح ساخت، اقلام اضافی
3- عملکرد ضعیف پیمانکار
4- نبود هماهنگی طی مرحله ساخت
5- افزایش کار از نظر کمی
6- وجود تشریفات اداری
7- و غیره(Mansfield & Sasillo, 1990 )

۲-۲- قراردادهای عمرانی (Construction Contracts)
همانگونه که اشاره شده موضوع قرارداد در اجرای یک پروژه بسیار مهم و حیاتی می‌باشد، زیرا در قرارداد، حقوق و تعهدات طرفین قید و چارچوب وظایف مشخص می‌گردد. از این رو اطلاع دست اندر کاران اجرای پروژه در این خصوص بسیار با اهمیت بوده و درصورت عدم آشنایی با شرایط قراردادممکن است تعهدات سنگین و غیرقابل جبرانی متوجه طرفین گردد که مشکلات بسیاری را در پی خواهد داشت.
(لطفی، امیر، 1386)
اردشیر، عبدالله و افشار، امیر، 1391در تحقیقی تحت عنوان نقد وبررسی نقاط ضعف وقوت در بخشنامه سرجمع نقاط ضعف و قوت قراردادها سرجمع را چنین برشمرده اند
دستگاههای اجرایی، به لحاظ نحوهی اجرای کار می توانند با توجه به شرایط و موقعیت خود،قراردادی برمبنای روش امانی، دوعاملی ، سه عاملی و مواردی از این قبیل منعقد نموده و همچنین بر اساس نحوهی پرداخت می توانند بر مبنای روشهایی از قبیل فهرست بهایی و یا سرجمع منقد نمایند.

۲-۳- نقاط قوت بخشنامه سرجمع
محاسن این روش از لحاظ کیفیت بیشتر از کمیت آن بوده که در زیر به آن اشاره خواهیم داشت.
۲-۳-۱- مبلغ نهایی پروژه
از محاسنی که این روش پرداخت دارد این است که میلغ نهایی پروژه مشخص است ، لذا در صورت تغییر مشخصات مبلغ نهایی پروژه قابل پیش بینی می باشد.
۲-۳-۲- زمان تهیه و رسیدگی به صورت وضعیت
برخلاف روش متداول سه عاملی ، توسط فهرست بها که مشاور مطابف ماده 37 شرایط عمومی پیمان جهت بررسی صورت وضعیت نیاز به ده روز زمان و همچنین کارفما جهت تائید صورتوضعیت نیاز به ده روز دیگر دارد ، این روش تهیه صورت وضعیت توسط پیمانکار به حداقل زمان وتائید توسط مشاور و تصویب کارفرما نیز به سرعت انجام خواهد گرفت ودر نتیجه پرداخت صورت وضعیت که مهمترین دغدغه پیمانکار می باشد با تسریع انجام خواهد شد ودر سرعت اجرای پروژه نقش مثبتی خواهد داشت.
۲-۳-۳- جبران خسارت دیرکرد در پرداخت
در صورت تاخیر در پرداخت صورت وضعیت های ماهانه طبق بند “و” ماده 11 کارفرما موظف به پرداخت خسارت دیرکرد در پرداخت به میزان 15در صد سالیانه می باشد
۲-۳-۴- قابل استفاده در قراردادهای مختلف
مطابق توضیحات اولیه بخشنامه ، از این بخشنامه می توان به روش EPC،طرح و ساخت و همانطور که در قبل اشاره شد، در متراژهای بالای 10000متر مربع نیز استفاده کرد
تهیه برآورد با در نظر گرفتن نوسانات قیمت در زمان اجرای کار
برآورد کار باتوجه به آخرین فهرست بهای ابلاغ شده و ضرایب مربوطه و تعدیل و در نظر گرفتن نوسانات قیمت در زمان اجرای کار تهیه می شود.
۲-۳-۵- پرداخت مابه التفاوت برخی از مصالح
علاوه بر پرداخت مابه التفاوت آهن آلات و سیمان ، مابه التفاوت دو نوع دیگر از مصالح که در ساختمان بیشترین کاربرد رادارد به انتخاب کارفرما در صورت نوسان قیمت پرداخت می گردد.

این مطلب را هم بخوانید :
دانلود پایان نامه مدیریت در موردرهبری تحول آفرین

۲-۴- نقاط ضعف بخشنامه سرجمع
معایب استفاده از این روش پرداخت از لحاظ کمیت نسبت به محاسن بیشتر است که البته بعضی از این معایب به صورت عمومی می باشد که در زیر به آن اشاره می کنیم
۲-۴-۱- نیاز به برآورد دقیق
باتوجه به اینکه اصولا پیمانکاران در هنگام پیشنهاد قیمت، مبنای مقادیر را برآورد اولیه کارفرما قرار می دهند ودر صورت برآورد اشتباه دستگاه اجرایی قطعا پروژه با شکست مواجه خواهد شد و بیشترین کسی که در این خصوص ضرر خواهد نمود کارفرما بوده که قراربوده در زمان مقرر از درآمد حاصل از بهره برداری هزینه اجرا شده را پرداخت نماید، که تاخیرات حاصل از عدم استفاده به موقع از طرح و اختصاص دادن زمان جهت مناقصه جدید و افزایش قیمت پیشنهادی جدید به دلیل مرور زمان به میزان حداقل 20 درصد تورم سالیانه و ادعاهای پیمانکار قدیم به همراه پیمانکاران جزء علاوه بر زمان بررسی صورت کار انجام شده از لحاظ کیفی و تصویب صورت وضعیت قطعی و افزایش آمار بیکاری به دلیل توقف پروژه و مواردی از این قبیل حداقل موضوعاتی است که می بایست در برآوزد دقیق پروژه دیده شود
۲-۴-۲- محاسبه تغییرات مقادیر در پروژه
با توجه به اینکهدستگاه های اجرایی در طول تغییراتی هرچند کم در متریال و یا مشخصات پروژه می نمایند و به دلیل مقطوع بودن مبلغ پروژه، دستگاه نظارت می بایست مقدار تغییرات را محاسبه و از پیمانکار کسر یا اضافه نماید بطور مثال تغییر یک ردیف از موزائیک به سنگ نیاز به کسر مبلغ موزائیک از برآورد اولیه و اضافه نمودن ردیف سنگ مطابق فهرست بهای منضم به پیمان می باشد که این روش نسبت به روش پرداخت به صورت فهرست بهاء بسیار زمان بر خواهد بود
۲-۴-۳- افزایش مبلغ پیشنهادی پیمانکار
از دیگر معایب این روش پرداخت، افزایش قیمت پیشنهادی پیمانکاران نسبت به فهرست بهایی در مناقصات به دلیل عدم پرداخت تعدیل می باشد(البته این روش یک تعدیل متوسط نسبت به قیمت های سالیان قبل و همچنین مابه التفاوت چند نوع مصالح پرداخت می شود ولی کافی نمی باشد ) لذا با توجه به تغییر زیاد در قیمت مصالح ( مخصوصا بعد از هدفمند کردن یارانه ها)، برای اینکه ضریب احتمال قیمت ها را لحاظ نمایند، قیمت پیشنهادی خودشان را افزایش می دهند. لازم به ذکر است که پرداخت مابه التفاوت فولاد وآهن بشرط پیش بینی در اسناد مناقصه انجام می گیرد، یعنی ممکن استدستگاه های اجرایی پرداخت مابه التفاوت را لازم ندانسته باشند.
۲-۴-۴- مواجه بودن با دو فهرست بها
گرچه هدف از تبیین این بخشنامه کم نمودن صورت کارکردهای موقت پیمانکاران می باشد ولی در عمل ملاحظه می شود به عوض یک فهرست بها( فهرست بهای پایه ) این بار مخاطبین و کاربران عملا با دو فهرست بهای پایه و فهرست بهای تجمیع مواجه هستند به دلیل اینکه :
الف.اگر تغییراتی در مبانی ردیفهای تجمیع بوجود آید بایستس به فهارس بهای پایه برای تعیین آنها رجوع شود.
ب.به هنگام اعمال مواد 46 و 48 بایستس به هردو فهارس بها مراجعه شود.
ج. برای قیمت جدید بایستس به هردو فهارس بها مراجعه شود.
۲-۴-۵- سلب خلاقیتها و اشاعه تفکر عدم النفع
همانطور که قبلا اشاره شد، نگرش جاری دفتر نظام فنی و اجرایی در جهت تسریع و تسهیل امر رسیدگی به صورت وضعیتها می باشد ودر همه موارد سعی می شود تا با ابلاغ دستور از فوق، امور به سبک نظامی بدون چون وچرا تدوین ومحقق شود در حین اجرا دیگر کسی فکر جدیدی نکند و همه امور طبق پیش بینی به انجام برسد برای رسیدن به این هدف باید به معجزه متوسل شد . بدیهی است که این امر با اصل موضوع که امری فنی است مغایرت دارد چرا که امور فنی نیاز به بررسی و نگرشی مضاعف و چند لایه دارد و نباید دیکته شود این امر ، یعنی کالیبره کردن امور فنی ، موجب سلب خلاقیتها و اشاعه تفکر عدم انفع خواهد شد.
۲-۴-۶- جبران خسارت پرداخت تاخیر کارکرد
هملانطور که اشاره شد یکی از محاسنی که بخشنامه سرجمع نسبت به سایر روشها دارد این است که مطابق بند “و” ماده 11این بخشنامه ، هرگاه کارفرمات در پرداخت پیش پرداختها و یا پرداختهای موقت تاخیر کند به منظور جبران خسارت ناشی از تاخیر در تادیه اصل بدهی ، کارفرما معادل 15 درصد سالانه در مبلغی که پرداخت آن به تاخیر افتاده متناسب با مدت تاخیر (حداکثر خسارت پرداختی به پیمانکار 2 درصد مبلغ اولیه پیمان به پیمانکار پرداخت می نماید. اما پیش بینی معادل 15 درصد سالانه برای جبران خسارت تکافوی نرخ تامین سرمایه در بازار مالی رانمی دهد ، چرا که بطور مثال در حال حاضر شرکتهای سرمایه گذاری ساخت و ساز وابسته به ارگانهای دولتی ، در قراردادهای پیش فروش آپارتمانها ، برای خسارت دیر کرد ، اقساط ماهیانه 2.5در صد پیش بینی می نمایند.
در واقع مکانیزم پرداخت خسارت، مدت زمان لازم برای پرداخت خسارت و چگونگی پرداخت این خسارت برای مجازات کارفرمائی که به اصل تعهد پادار پودن اعتبار وفادار نبوده عملا خسارتی را فراتر از 15 درصد به پیمانکار وارد می کند که مناسب است راهکاری برای آن

مدیر سایت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *