پایان نامه نظرسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به منظور ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز-دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

تکه ای از متن پایان نامه :

۳- اهداف کلی

آشنائی با سرعنوان موضوعی و انواع سرعنوان موضوعی

۴-۱- اهداف جزئی

۴-۲-  تاریخچه سرعنوان موضوعی را بداند؟

۴-۳- ساختار سر عنوان موضوعی را ترسیم کند؟

۴-۴- انواع سرعنوان موضوعی را بشناسد؟

۴-۵- بتواند به یک کتاب موضوع دهد؟

۵- محتوی

تاریخچه سرعنوان موضوعی،ساختار سرعنوان موضوعی،آشنایی با انواع سرعنوان موضوعی از قبیل سرعنوان موضوعی پزشکی،سر عنوان موضوعی سیرز،سر عنوان موضوعی فارسی،سرعنوان موضوعی کتابخانه کنگره

۶- شیوه ارزیابی

به صورت کتبی خواهد بود

۸- عنوان

آموزش مرجع شناسی لاتین

۲- نحوه آموزش

به صورت نظری و عملی خواهد بود

۳- اهداف کلی

آشنایی با منابع مرجع لاتین در حوزه اسلام و ایران

-۴اهداف جزیی

۱-۴تاریخچه ایران شناسی در غرب را بداند

۲-۴- تاریخچه اسلام شناسی در غرب را بداند

۳-۴- نام چند موسسه در حوزه اسلام شناسی و ایران شناسی در غرب را بگوید

۴-چند منبع مرجع معتبر در زمینه اسلام شناسی را نام ببرد

۴-۵- چند منبع معتبر در زمینه ایرانشناسی را نام ببرد

تاریخچه خدمات مرجع،ضرورت خدمات مرجع،ماهیت خدمات مرجع و انواع آن،اصول تجزیه و تحلیل پرسشها،شیوه های جست جوی اطلاعات و مدرک یابی،انواع مصاحبه،ارتباط بین کتابدار مرجع و مراجعین ،ویژگیهای کتابدار مرجع،ارزشیابی خدمات مرجع

۶- نحوه آموزش

نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk