پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی(ره)

تکه ای از متن پایان نامه :

6- اسم اعظم

مرحوم علاّمه اسم اعظم را یکی از اسماء حسنی  و مبدأ سایر اسماء می داند و می فرماید : ‌اسمای خداوند همان حقیقت کمال های وجود می باشد که ترتیب خاصی میان آنها مستقر می باشد و بعضی ازآنها از بعضی دیگر نشأت گرفته اند و روشن می باشد که اسمی که اسم دیگر از آن ناشی شده می باشد ، دارای گستره بیشتر و درجه بالاتر و اثر بزرگتری نسبت به اسم نشأت گرفته از آن می باشد ، ‌اگر این سلسله را از پایین به بالا دنبال کنیم به اسمی خواهیم که بزرگترین اسماء می باشد و هم آثار وجودی که در عالم هستی برای اسماء ثابت می باشد ، به او منتهی میگردد که آن اسم اعظم می باشد[1] . ایشان در مورد حقیقت اسم اعظم می گوید آن چیز که مهم می باشد ، اظهار این نکته می باشد که اگر در روایات و دعاها و آثاری که در این روایات برای اسم اعظم ثابت شده می باشد ، دقت گردد ، معلوم می گردد اسم اعظم ، اسمی می باشد که هر گونه اثری برآن مترتب میگردد ؛ اعم از به وجود آوردن ، نابود کردن ،‌آفریدن ،‌ روزی دادن ، زنده کردن ، میراندن ، جمع کردن ، متفرق ساختن و …  و روشن می باشد که این تأثیرات براسم لفظی که یک صدای از بین رفتنی و عرض متکی به مخارج دهان می باشد مترتب نمی گردد ، بلکه از صرف و بسیط وجود می باشد و از وحدت حقه برخوردار می باشد و هیچ نقصان و عدمی در او راه ندارد . از این رو واجب تعالی همه کمالات وجودی را که در صفحه آفرینش گسترده می باشد ، با نظامی که میان آنها مستقر می باشد ، به گونه ای برتر و شریف تر در خود دارد و البته زیرا ذات او صرف و بسیط می باشد ، این کمالات  در ذات او متمایز و جدا از یکدیگر نیستند . پس واجب تعالی در مرتبه ذات خود بر همه موجودات علم دارد و این علم ، علمی می باشد در عین تفصیلی بودن ، مجمل ، و در عین مجمل بودن ، تفصیلی می باشد[2] .

[1] علامه طباطبایی ، رسائل توحیدی، قم :‌الزهرا، 1370،‌ص 72

[2] علامه طباطبایی ، نهایه الحکمه، ص289


نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه