پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

تکه ای از متن پایان نامه :

را علاوه بر شباهت، گاه مجاورت، گاه تأثیر و عملکرد، گاه احساس و به صورت کلی تداعی می­داند؛ یعنی سویه حاضر، سویه غایب را تداعی می­کند (شمیسا، 1390: 221).

کنایه، تشبیه، مجاز و استعاره در دو ویژگی مشترک هستند: علاقه و قرینه. عنصر علاقه گوینده را مقید می­کند تا هر مفهوم بی­ربطی را در کنار هم نگذارد و عنصر قرینه راه را برای برداشت­های مختلف خواننده می­بندد. پس نبود قرینۀ آشکار در نماد عاملی می باشد برای ابهام و پیچیدگی معنایی آن. درنتیجه تأویل­پذیر می باشد و هر خواننده می­تواند بنا به مقتضای حال و درک و ذوق خود هرچه می­خواهد برداشت کند؛ زیرا قیدی برای وحدت برداشت وجود ندارد.

به عبارت دیگر«در استعاره ناچاریم که مشبهٌ­به را به سبب وجود فی­الواقع قرینه صارفه، حتماً در معانی ثانوی دریابیم، اما سمبل در معنای خود نیز فهمیده می‌گردد، قرینۀ صریحی ندارد و قرینۀ معنوی مبهم می باشد و درک آن مستلزم آشنایی با زمینه‌های فرهنگی بحث می باشد» (شمیسا،1390: 221)؛

نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی: نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

Author: userk