پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی(ره)

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی(ره)

تکه ای از متن پایان نامه :

مقولات ده گانه می باشد . و از دیگاه صدرالمتالهین که مبتکر حرکت جوهری می باشد، حرکت در مقولات چهارگانه دیگر بالعرض می باشد ، یعنی حرکت در حقیقت برای جوهر اشیاء انجام می شود و بالعرض به این مقولات نسبت داده می گردد[1] اما در اندیشه علاّمه طباطبایی در محدث و پدیده آورنده اجسام امری می باشد که نه جسم می باشد و نه جسمانی و آن همان واجب الوجود می باشد [2]

در توضیح تجرید آمده می باشد : العالم حادثٌ فلا بُدَّ مُن محدثٍ فلو کان محدثاً تسلسل اَو دور و اِن کان قدیماً ثبت المطلوب لانَّ القدیم یلتزم الوجود[3]

از نظر علاّمه برهان مذکور به جهت عدم اثبات مقدمه اول ناتمام بوده و تنها در صورتی کامل و تام خواهد بود که حرکت جوهری را بپذیریم . زیرا بدون حرکت جوهری نمی توان اثبات نمود که هر چیزی که خالی از امورِ حادث نباشد حادث می باشد . [4] از آنجا که علامه، برهان حدوث را بدون پذیرش حرکت جوهری ناتمام می داند، تفاوت دیدگاه علاّمه با دیگر متکلمان را روشن می سازد و این خود نوآوری قابل توجهی از ایشان به شمار می رود.

برهان تمانع

یکی از مسائل جدیدی که در حوزه خداشناسی در اندیشه علاّمه طباطبایی می بینیم، تقریر نو و اظهار جدیدی می باشد که از برهان تمانع در ذیل تفسیر و تبیین آیه 22سوره انبیاء ارائه نموده می باشد . اهمیت این تقریر در این می باشد که با در نظر داشتن اتقان و استحکامی که دارد ، با اظهار و پیام آیه کاملاً همسو و متناسب می باشد . این در حالی می باشد که بسیاری از فیلسوفان و متکلمان ومفسران در تفسیر آیه مبارکه مورد بحث دچار[1] صدر المتالهین ،محمد بن ابراهیم شیرازی،الحکمه المتعالیه ،بیروت، اعلمی ،1410ق،ج3،ص186

[2] سید محمدحسین طباطبایی ، نهایه الحکمه، پیشین، ص272

[3] حسن بن یوسف، علامه حلی ،‌کشف المراد فی توضیح تجرید الاعتقادات ، قم ، موسسه النشرالاسلامی ، 1425، ص392

[4] همان-


نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk