پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

تکه ای از متن پایان نامه :

اصل رعایت ملاحظات فرهنگی: در نظر داشتن جوّ و خصوصیات فرهنگی حاکم بر سازمان نیازسنجی از دو سو لازم می باشد. اول از آن جهت که این ویژگی ها عملاً در کار ما نمود پیدا می کنند و حتی آن را جهت می دهند و دوم آن که لازم می باشد طرح ریزی نیازسنجی و انتخاب روش ها و ابزارها و حتی تعبیر و تفسیر اطلاعات متناسب با موقعیت فرهنگی و کلی سازمان انجام گردد.

به نظر محقق انجام نیازسنجی مستلزم تعهد و احساس مسؤولیت تمامی افراد درگیر می باشد به گونه ای که موفقیت و یا شکست هر برنامه نیازسنجی به آن بستگی دارد.

 

2-2-18 انواع نیازسنجی

کافمن (1972) با در نظر داشتن موارد کاربرد از شش نوع نیازسنجی به توضیح زیر نامبرده می باشد:

  • نیازسنجی آلفا[1]

این نوع نیازسنجی با مطالعه، تهیه و تنظیم و اجرای انواع سیاست ها و خط مشی ها ارتباط دارد. در نیازسنجی آلفا، اقدامات و فعالیت ها با آن چه که بایستی باشد مرتبط می باشد و مطالعه معایب و مسائل موجود در درجه اول اهمیت قرار ندارند. هدف اصلی ممکن می باشد تغییر اهداف و مقاصد فعلی باشد و این امر ممکن می باشد به طرح اهداف و مقاصد جدید و تدوین برنامه های نو منجر گردد. کافمن نیازسنجی آلفا را از آن جا که یک مسیر معیّن را برای شناسایی تغییرات و انجام آن ها به طور عمیق و یا نقطه شروع کاری ممکن می سازد، اساسی ترین نوع نیازسنجی می داند.

  • نیازسنجی بتا[2]

در این نوع نیازسنجی، اهداف و مقاصد و سیاست های آموزشی یا غیر آموزشی درست فرض می گردد. هدف نیازسنجی شناسایی فاصله یا شکاف بین عملکرد فعلی با عملکرد مطلوب می باشد.

قرار داد. مراحل الگو به توضیح زیر می باشد:

– تصمیم گیری درمورد بهره گیری از داده ها برای نیازسنجی

– تعیین سطح مورد نظر برای نیازسنجی (فراسوی کلان، کلان و خرد)

– شناسایی افراد ذیربط در نیازسنجی و برنامه ریزی

– جلب مشارکت افراد ذیربط در نیازسنجی

– جلب توافق جمعی درمورد سطح نیازسنجی

– گردآوری داده های مرتبط با نیازهای درون و برون سازمانی

– فهرست کردن نیازهای شناسایی شده و تائید و توافق جمعی درمورد آن ها

– رتبه بندی نیازها بر حسب اولویت

[1] -Alpha

[2] -Beta

نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک 92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk