پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به منظور ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به منظور ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

تکه ای از متن پایان نامه :

۱- رویکرد همه سازمان:این رویکرد بر این فرض استوار می باشد که که هر فردی حتی در بالاترین کیفیت ممکن باشد باز هم می تواند رشد یابد.از این رو لازم می باشد تمام سازمان بطور مستمر مورد نیازسنجی آموزشی قرار گیرد و تصویری جامع از آن بدست آید.غالبا این روش در سازمان بلوغ یافته بصورت خودسنجی و برنامه ریزی برای رفع نیازها اجرا می گردد.در این روش همه اعضای سازمان از مدیر ارشد تا نیروهای خط ،وظایف،اهداف و نیازهای خود را در ارتباط با برنامه کاری سازمان مشخص نموده و با مشورت و مساعدت واحد آموزش برای رفع آن راسا اقدام می نماید.

اهداف،استراتژیها و خط مشی های سازمان در واقع مرکز ثٍقل و کانون مشتر همه فعالیتها و اقدامات سازمانی به شمار می رود و از این رو می توان معیار بسیار مهمی برای جهت دهی و ارزیابی کلیه امور و فعالیتهای سازمانی تلقی می گردد.فعالیتهای آموزش و بهسازی نیز قاعدتا بایستی در راستا و در خدمت تحقق و ارتقای سطح اثربخشی و کارایی بهسازی نیز قاعدتا بایستی در راستا و در خدمت تحقق و ارتقای سطح اثربخشی و کارایی سازمان باشند.فلذا اهداف و استراتژیها و خط مشی های سازمان در هر برهه می تواند به عنوان معیار ترسیم وضعیت مطلوب و سنجش و اولویت بندی نیازهای آموزشی در سطوح و طبقات مختلف قرار گیرد.

۳- هزینه فرصت از دست رفته در صورت عدم رفع نیاز

در این روش،حالت برعکس روش قبل در نظر گرفته می گردد فلذا عدم النفعهایی که سازمان در صورت عدم رفع هریک از نیازهای آموزشی دچار خواهد گردید برآورد می گردد و برآن اساس نیازهای به ترتیب نزولی اولویت بندی می شوند.به این شکل که هر نیازی که پیش بینی می گردد در صورت عدم ارضا،عدم ارضا،عدم النفع بیشتری را برای سازمان در پی خواهد داشت در اولویت بالای قرار می گیرد.

۴- طول مدت و زمان منابع لازم و موجود برای رفع نیازها

در این روش،برای تعیین درجه اولویت نیاز،سه فعالیت عمده انجام می گردد:

نخست طول و مدت زمان و منابعی که برای رفع هریک یا هردسته از نیازهای آموزشی لازم می باشد با یک ضریب اطمینان قابل برآورد می گردد.

دوم مدت زمان و منابع و امکانات موجود و در دسترس که می توان به رفع نیازهای آموزشی اختصاص داد محاسبه و پیش بینی می گردد.

در مرحله سوم از طریق مقابله داده های حاصل از مراحل قبلی در مورد هریک و یا هدسته از نیازها،نیازهای آموزشی که زمان و منابع و امکانات لازم برای رفع آنها،بیشتر در محدوده زمان و منابع موجود و سپس در دسترس ،قرار گیرد در اولویت ارضاء قرار می گیرند.

۵- مقایسه هزینه های رفع یا عدم رفع نیازهای آموزشی

نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه