پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات با موضوع نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی(ره)

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی(ره)

تکه ای از متن پایان نامه :

اظهار مساله

علاّمه طباطبایی به عنوان یک متفکر بزرگ اسلامی در حوزه های مختلف فکری مانند علم کلام دارای نوآوری های بی شماری می باشد. طبیعتاً علاّمه در حوزه کلام اسلامی دارای نوآوری های منحصر به فردی می باشد و این ابتکارات جزو کلیدی ترین و مهمترین مباحث علم کلام به شمار می رود. روش نو و جدید علاّمه در پرداختن به مباحث عقلی و نقلی، زمینه ساز نگاهی تازه به مباحث کلامی گردید. این پژوهش بر آن می باشد تا نوآوری های کلامی علاّمه را برشمرده و تبیین نماید.

پرسش اصلی

نوآوری های علاّمه طباطبایی در چه حوزه هایی از علم کلام می باشد؟

پرسش های فرعی

1- علاّمه در بحث توحید ، راهنما شناسی و معاد ، چه ابداعاتی داشته می باشد؟

2-  طبق دیدگاه های علامه، چه ابتکاراتی در حوزه کلام جدید به دست می آید؟

فرضیه های پژوهش

  • علاّمه طباطبایی در مباحث توحیدی و مسائل جدید کلامی نو آوری هایی در ساختار ، چینش ، روش ها و محتوای مسائل دارد.
  • از ابتکارات علاّمه در حوزه توحیدشناسی می توان تسری حرکت در همه مقولات، برهان صدیقین، سلب حد از خدا، و فاعل بالجبر و فاعل بالقصد را نام برد.
  • تفاوت نبی و رسول، ادله عصمت، تعریف امامت با زاویه هدایت، از ابتکارات و نوآوری های صاحب تفسیر المیزان می باشد

انسجام نظریه علاّمه در بحث روح، خلاقیت دیدگاه ایشان در مساله بهره مندان از شفاعت و ژرف اندیشی او در باب خلود

نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk