پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات درباره نقش و کارکرد حجت های الهی در زندگی انسان از منظر قرآن کریم

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر و کارکرد حجت های الهی در زندگی بشر از منظر قرآن کریم

تکه ای از متن پایان نامه :

پیامبران و اوصیای آن‌ها از این جهت حجت نامیده شده­اند‌ که خداوند به وجود آن‌ها بر بندگان خود احتجاج کند و نیز از این جهت که آنها دلیلند بر وجود خدا و گفتار و کردارشان دلیل می باشد بر نیاز مردم به قانون آسمانی.[1]

1-7-2. رسول

«رسول» از ریشه «رِسْل‏» مشتق شده می باشد به معنای برانگیخته شدن توأم با آرامش و نرمى. بنابراین رسول یعنی کسی که با آرامش حرکت می کند و عجله در کار او وجود ندارد. و از این واژه گاهى معنى رفق و مدارا از آن تصوّر مى‏گردد، مى‏گویند: عَلَى‏ رِسْلِکَ‏: در وقتى که کسى را به مهربانى و آرامش امر کنى بکار مى‏رود و گاهى فقط در معنى برانگیخته شدن می باشد و واژه- رسول- از آن مشتقّ شده می باشد و گاهى در باره رسالت و رساندن و تبلیغ زبان بکار مى‏رود.[2]»

«در اصطلاح متکلمین اسلامی، رسول کسی می باشد که خداوند او را نزد خلق فرستد تا احکام خدا را به امت تبلیغ کند. خداوند به رسول بی واسطه بشری، خبر می دهد؛ اعم از اینکه خبر دادن به الهام باشد یا به وحی، در خواب باشد یا بیداری، با رؤیت باشد یا نه. کلمه رسول مکررا در قرآن مجید آمده می باشد که در مواردی مراد وجود مقدس حضرت محمد (ص) و در مواردی هم مراد وجود پیامبرانی زیرا: نوح، لوط، شعیب، صالح، هود، اسماعیل، موسی، عیسی می باشد که جمیع اینان نزد مسلمین انبیا خوانده می شوند.[3]»

«قوم را امامت نمود و بر قوم امامت نمود؛ یعنی بر آنها پیش افتاد، امامت به همین معناست، و امام کسی می باشد که گروهی به او اقتدا کنند؛ اعم از اینکه در راه هدایت باشد یا گمراهی.»[4]

«الإِمام‏: کلُّ من اقتُدِى به و قُدِّم فى الأمور؛ امام کسی می باشد که به او اقتدا می‌گردد، و در امور، پیشوای مردم قرار می‌گیرد.»[5] واژه امام در قرآن کریم به پنج معنی آمده می باشد:[6] پیشرو،[7] نامه[8]، لوح محفوظ،[9] تورات،[10] و راه روشن.[11]

[1]. حسینی دشتی سید مصطفی،معارف و معاریف،چ اول،اسماعیلیان،قم،1369ش،ج6،ص90.

[2]. راغب اصفهانی حسین بن محمد،پیشین،ص352.

[3]. حریری یوسف،فرهنگ اصطلاحات قرآنی،چ اول،نشر هجرت،قم،1378ش،ص136.

[4]. ابن منظورمحمد بن مکرم،لسان العرب،چ سوم، دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع- دار صادر،بیروت،1414ق،ج12، ص24

[5]. ابن فارس احمد بن فارس، پیشین،ج1،ص28.

[6]. جمعی از نویسندگان، امامت پژوهی،چ دوم، نشر دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، بی تا، ص46

[7] . بقره:124.

[8] . اسرا:71.

[9] . یس:12.

[10] .احقاف:13.

[11]. فجر:12.

تأثیر و کارکرد حجت های الهی در زندگی بشر از منظر قرآن کریم92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk