پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی(ره)

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی(ره)

تکه ای از متن پایان نامه :

در اسلام و منشعب شدنش به دو شعبه‌ی «معتزله» و «اشاعره» بعد از انتقال فلسفه به دنیای اسلام، بود درست نیست؛ دلیل بر نادرستی آن وجود مسائل و آرای متکلّمین  در خلال روایاتی می باشد که صدور آن قبل از تاریخ انتقال فلسفه بوده می باشد.[1]

مسلمانان و صاحبان مناصب بیگانه ـ مخصوصاً یهودیان و مسیحیان ـ زیرا قبایلی از این دو ملت در شبه جزیره‌ی عربستان و در حبشه و شام می‌زیستند و از همین جا بود که علم کلام پیدا گردید[2].

این وضع بود تا وقتی که رسول خدا(ص) رحلت نمود، و مسأله خلافت جریانی به خود گرفت که معروف می باشد و اختلاف ناشی از مسأله‌ی خلافت بابی به ابواب علم کلام افزود، و یکی دیگر از مسائل علم کلام گردید که دانشمندان اسلامی را به خود مشغول نمود[3].

بعضی تصور کرده‌اند که اولین مسأله‌ی کلامی از منظر علامه، مسأله قدیم یا حادث بودن کلام الهی می‌باشد که ناظر می باشد به اختلاف بین اشاعره که قائل به قدیم بودن کلام الهی و معتزله که قائل به حادث بودن کلامی الهی در حالی که در تاریخچه بحث هم اشاره گردید طبق نظر علاّمه قبل از انشعاب دانشمندان علم کلام به اشاعره و معتزله؛ بحث‌های کلامی از همان زمان حضور رسول خدا(ص) شروع گردید البته مسأله کلام الهی را می‌توان به عنوان یکی از وجوه تسمیه علم کلام، نام برد و لذا به نظر می‌رسد بحث اختلاف بر مسأله‌ی امامت بعد از رسول الله(ص) هم اولین مسأله نمی‌باشد بلکه بعد از رحلت رسول گرامی اسلام (ص) با جریان سقیفه مسأله‌ی دیگری بر ابواب علم کلام افزوده گردید.

حدوث و قدم کلام الهی در دوران عباسی و به ویژه در عصر مأمون رواج داشت در حالی که این اصطلاح از مدت‌ها قبل رواج داشته می باشد.

[1] . المیزان القرآن، قم: منشورات جامعه مدرسین، ج 3، ص 278

[2]. مائده / 15 الی 19.

[3]. سیدمحمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیرالقرآن، قم ، منشورات جامعه مدرسین ، ج سوم ، ص 272.


نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk