پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با توجه بر فقه

تکه ای از متن پایان نامه :

،1386)حتی در اکثر مواقع افراد متأهل نیز به آن جذب شده و پس از مدتی خیال پردازی جنسی را به ارتباط صحیح زناشویی ترجیح می دهد.

 

1-1-5 جرائم جنسی:

در میان جرایم ، جرم جنسی از حساسیت خاصی برخوردار می باشد  زیرا با حیثیت و آبروی افراد وحتی جامعه در ارتباط می باشد و به همین دلیل مهم، برای آشنایی با این جرم حساس در دو قسمت مفهوم لغوی و اصطلاحی آن تحلیل میگردد.(فرخی پور ،1389)

 

 

1-1-5-1مفهوم لغوی:

در ارتباط با مفهوم “جرم جنسی ” لغت نامه ها معترض این عنوان نشده اند دلیل آن نیز روشن می باشد زیرا واژه ی مزبور مرکب از دو اسم  جرم وجنس   به همراه یا نسبت می باشد و هردو  واژه ی مذکور از نظر لغوی معنا شده اند و همانطور که میدانید نیازی به تعریف واژه های مرکب نیست جرم در لغت یعنی گناه ، خطا و تعدی و از لحاظ معنایی مترادف بزه می باشد واژه ی جنسی در فرهنگ لغت معین به معنای آن چیز که که مربوط به امور شهوانی باشد آمده می باشد بنابراین مفهوم لغوی جرم جنسی مشخص می گردد جرم جنسی د رلغت یعنی هر گونه خطا یا گناهی  که مربوط به امور شهوانی باشد

 

1-1-5-2 مفهوم اصطلاحی:

کتب و سایر منابع حقوقی به ندرت معترض جرم جنسی شده اند و مقنن نیز بدون تعریف جرم جنسی به ذکر مصادیق آن پرداخته می باشد با این حال حقوقدانان عرب در تعریف جرم جنسی می نویسد ، ” اعمالی که شخص برای ارضای غریزه جنسی مرتکب می گردد و مخالف رسوم و عادت های اجتماعی می باشد که فرد در آن زندگی میکند ” در این تعریف به انگیزه ی ارتکاب جرم جنسی توجه شده می باشد هر چند از این جهت که جرم جنسی برای ارضای غریزه ی جنسی  ارتکاب می یابد نظر مذکور صحیح می باشد براساس مطالب فوق میتوان گفت: انحراف جنسی ، عدول از هنجارهای مربوط به مسائل جنسی می باشد زمانیکه فرد به فهم درستی از غریزه ی جنسی دست نیابد و آنرا در مسیر مناسب هدایت نکند ممکن می باشد رفتارهایی از او سر زند که مطابق هنجارهای جنسی پذیرفته شده جامعه نبوده وبین انحراف جنسی باشد ، مانند بچه بازی ، حیوان بازی ، عریان گرایی ، خودآزاری ، دیگر آزاری ، چشم چرانی و…

هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با توجه بر فقه92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

userk