پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با توجه بر فقه

تکه ای از متن پایان نامه :

برندگانشان تهیه شده اند، می چرخند.(WIKIPEDIA)و تأثیر آن خصوصأدر کشورهایی که به رشد و بالندگی فرهنگی نرسیده اند بیشتر بوده هر چند اثرات مخرب آن کم و بیش در تمام جوامع به چشم می خورد.

  • سه اصل مهم در این تحقیقات مورد توجه بوده می باشد:

الف:درجه عریانی

ب:وجود خشونت

ج:وجود صحنه هایی که زن در موقعیت های پست وخوار به نمایش گذاشته شده می باشد.

 

1-1-9-3ویژگی های هرزه نگاری:

– ارتباط  هرزه نگاری با امور جنسی

– عدم تطابق محتوای هرزه نگاری با اخلاق

– ارتباط هرزه نگاری بابرهنگی

– ویژگی بارز برهنگی

– شیوه های ارائه هرزه نگاری (کاوه ،1386(

 

الف: ارتباط هرزه نگاری با امور جنسی :

موضوع هرزه نگاری صرفاً در زمینه جنسیت ، امور و سایر موارد مرتبط با جنبه های جنسی می باشد پس هر جا که صحبت از هرزه نگاری می باشد مطالبی در ارتباط با امور موضوع های جنسی مطرح میگردد

 

ب: عدم تطابق محتوای هرزه نگاری با اخلاق

هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با توجه بر فقه92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

userk