پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و تربیتی نقش واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی

تکه ای از متن پایان نامه :

مدیر: در سازمان ،کارمندانی که مدیر با آنها ارتباط بیشتری دارد، در امور مختلف نظر آنان را جویا می گردد، آنان را حمایت می کند ، در امور سازمانی آنان را مشارکت می دهد و… در بین سایر کارکنان ، ارزشمند، قابل اعتماد و دارای تکریم به نفس سازمانی بالایی هستند.

۲) ساختار سازمان: اصولا سازمانها دو گونه هستند آنان که آزادی اقدام و قضاوت کارکنان را در انجام کارشان کاهش داده و یا از بین می برند. سازمانهایی که به کارکنان قدرت می دهند تا از قوه ابتکار و مهارت های خود برای حل مسائلی که با آنها مواجه می شوند ، بهره گیری کنند. به طور حتم در نوع اول عزت نفس

4-1 اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی

بررسی تأثیر واسطه ای عزت نفس سازمانی در ارتباط عدالت سازمانی با سازگاری شغلی کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) .

 

2-4-1 هدف جزیی

بررسی ارتباط سازگاری  شغلی با مولفه های عزت نفس  در بین کارکنان کمیته امداد امام خمینی .

بررسی ارتباط سازگاری شغلی با مولفه های عدالت سازمانی در بین کارکنان

بررسی ارتباط سازگاری شغلی با مولفه های عزت نفس و عدالت سازمانی .


تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان کمیته امداد امام خمینی استان فارس

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk