پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی وعلوم تربیتی: نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

تکه ای از متن پایان نامه :

خوبی می خواهند و به خوبی اقدام خواهند نمود. این فرصت از طریق رشد و بالندگی، دانش، مهارت یا بینش افراد به وسیله آموزش تعیین خواهد گردید. در این راستا اولین قدم تأمین نیازهای آموزشی ارزشمند می باشد.

دسلر[1] (2008)، معتقد می باشد بنا به علت های زیر بایستی نیاز آموزشی در هر سازمان مشخص گردد:

– تغییر هدف یا مأموریت سازمان

– واگذاری وظایف جدید یا اضافی

– تغییر روش های انجام کار یا وجود تجهیزات و یا تکنولوژی جدید

– انتقال یا انتصاب (درونی یا بیرونی سازمان)

– نتایج ارزشیابی عملکرد

محقق بر اساس تجربیات کاری خود، تعیین نیازهای آموزشی را به علت های زیر ضروری می داند:

– اگر آموزش مبتنی بر نیازهای امروز و آینده نباشد، وقت و پول به هدر خواهد رفت

– تشخصی نیازهای آموزشی واقعی کارکنان

– جلوگیری از دوباره کاری و اعمال سلایق در تدوین نیازهای آموزشی کارکنان

– رعایت هماهنگی در برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی کارکنان

در تعیین نیازهای آموزشی لازم می باشد سه حوزه اصلی یعنی سازمان، شغل (وظیفه) و فرد مورد تحلیل قرار گیرند، تحلیل سازمان و شغل از آن جهت مهم می باشد که زمینه و عامل ایجاد نیازهای آموزشی هستند و اهمیت تحلیل فرد نیز در آن می باشد که او در واقع حامل نیاز آموزشی می باشد. در تحلیل افراد دانش، توجه، توانایی ها و مهارت های خاص آنان در ارتباط با زمینه های سازمان و شغل (وظیفه) مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد و نوع و میزان و شکاف آن با وضع مطلوب تعیین و تحلیل می گردد (عباس زادگان و ترک زاده، 1386).

 

جدیدی که ایجاد شده می باشد، سیستم مدیریتی جدیدی که اعمال شده می باشد

2- نیازهای پیش نیاز تغییر که برای زمینه سازی تغییر ضروری می باشند.

ب) نیازهای آموزشی حرفه ای:

نیازهایی می باشد که به یک طبقه خاص از افراد یک سازمان که مجموعه وظایف و شرایط کاری تقریباً مشابهی دارند، ارتباط پیدا می کند.

1- نیازهای ناشی از تغییر مانند به خدمت گرفتن یک سیستم نرم افزاری جدید

[1] -Dessler

نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک 92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk