پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی وعلوم تربیتی: با موضوع نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

تکه ای از متن پایان نامه :

  1. لازم می باشد کارکنان برای هر وظیفه ای که بر عهده می گیرند تخصص به روز آن وظیفه را داشته باشند.
  2. کارکنان از وظایف محوله و کاری که باید انجام دهند آگاه باشند: فقدان یا کمبود آگاهی نسبت به وظیفه و شیوه انجام دادن آن، مانعی برای گرایش به تغییر در رفتارهای موجود می باشد. در واقع کلیه کارکنان باید دارای توضیح وظیفه مکتوب و شفاف باشند. این وظیفه مدیریت منابع انسانی هر سازمانی می باشد که به عنوان کارفرما برای هر شغل و پست توضیح وظیفه شفاف و مکتوبی ارائه نماید.
  3. کارکنان باید در جایگاه شغلی متناسب با قابلیت های شخصی و توانمندی های عملیاتی قرار گرفته باشند: کارکنانی که ارتباط بین علایق و تحصیلات و نیز آینده شغلی خود با دوره آموزش طراحی شده نمی یابند غالباً در دوره های آموزشی شرکت نکرده و یا در صورت شرکت انگیزه ای برای یادگیری نشان نمی دهند. شاید مهم ترین دلیل عدم رغبت به حضور فعال در این دوره ها بر می گردد به نحوه انتخاب و جذب مستخدم توسط مدیریت منابع انسانی. متاسفانه در بسیاری از سیستم های اداری کشور این مشکل بصورت حاد هست که افراد در جایگاه های تخصصی خود نیستند پس بنابراین خلا آموزش احساس می گردد لیکن با آموزش های کوتاه مدت که به مقصود بروز کردن آموخته های قبلی می باشد نیز نمی توان به آن چه خواسته کارفرماست رسید.

تغییر در رفتار نیازمند پاداش می باشد: «تغییر» نتیجه یک فرایند می باشد، اگر کارکنان از نتیجه تغییر منتفع نگردند و آثار آن را در رشد شخصی و پیشرفت شغلی خود احساس نکنند برای «تغییر رفتار» برانگیخته نمی شوند. دوره های آموزشی باید قدرت آن را داشته باشند که ضرورت تغییر را به کارکنان نشان دهند و نیاز به تغییر را ناگزیر نشان دهند. همچنین، در چارچوب دوره های آموزشی می باشد که کارکنان باید از را از طریق برنامه های آموزش ضمن خدمت، آموزش قبل خدمت و آموزش حین خدمت در سطح قابل قبولی نگه دارد. معمولاً، حفظ و نگه داشت توانایی های کارکنان از طریق آموزش به چهار علت مورد نظر می باشد:

الف-آماده سازی و آشنا سازی با کار و محیط کار

ب-کسب دانش جدید

ج-تغییر نیازها و خواسته های جامعه

د- فرسودگی و فراموشی یا ترمیم (میرکمالی، 1383).

جزنی (1385)، فواید آموزش کارکنان را در موارد زیر می داند:

  • سازمان را به محل بهتری برای کار و زندگی تبدیل کند.

نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک 92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk