پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به منظور ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

تکه ای از متن پایان نامه :

آیا این مرحله از کار می تواند ساده تر از این باشد؟

آیا برای انجام این مرحله از کار روش ساده تری هست؟

آیا امکان تغییری در این مر حله از کار در آینده هست؟

ب- برسی و تشریح مسائل کار:

در بعضی موارد بعضی از کارشناسان جهت بهره گیری صحیح از وسایل کار خویش آشنایی لازم را ندارند . در این صورت بایستی وسایل و ابزار کاری آنان را کاملا موذرد مطالعه قرار دادد و نیازهای آموزشی آنان را تعیین نمود.

ج-تجزیه و تحلیل معضلات:

مشکلاتی که در جریان انجام کارها بروز می کنند و می توانند ما را  در پی بردن به نیازهای آموزشی یاری دهند.نداشتن دانش کافی یا مهارت لازم ممکن می باشد سبب بروز معضلات گرددو نیز اگر فرد یا گروهدرک و توانایی لازم را برای مقابله با وضعیت خاص درک معینی نداشته باشد سبب بروز مساله یا مشکل خواهد بود.

د- تجزیه و تحلیل سازمان :

یکی از اهداف فرایند نیازسنجی آن می باشد که نظامها و سازمانهای آموزشی را نسبت به نتایج تلاشها و اقداماتشان مسئول و پاسخگو نگهدارد. بسیاری از نظامهای آموزشی ویا سازمانهایی که بر اقدامات و عملیات نظامهای آموزشی نظارت دارند از الگوهای مختلف نیازسنجی در سطح گسترده ای بهره گیری می کنند تا دریابند که آیا اقدامات وفعالیتهای آموزشی موثر بوده می باشد یا خیر و نیز موارد و حوزه هایی که پیشرفتهای آموزشی کمتر از حد مطلوب بوده می باشد کدام هستند و چه اقداماتی برای بهبود آنها بایدبه مرحله اجرا گذاشت .

4 – شناسایی ضعفها

در برخی موارد علی رغم تلاشهای گسترده ، بسیاری از اقدامات ، عقیم می ماند و نظام یا سازمان در تحقق رسالت حقیقی خود با شکست مواجه می گردد. براساس نتایج حاصل از نیازسنجی ، مدیران و برنامه ریزان می توانند حوزه ها و قلمروهای بحرانی را شناسایی کرده و تصمیمات مقتضی را درخصوص نحوه رفع یا برخورد با آنها را اخذ کنند.

۵- توسعه سازمان

امروزه توسعه سازمانی و رشد و پرورش مستمر کارکنان یکی از مسائل اساسی فرایند مدیریت آموزشی می باشد . دستیابی به این مهم همواره بستگی به شناسایی ایده آل های نوین ، موانع موجود در دستیابی به ایده آل ها و یافتن بهترین روش توسعه سازمان و کارکنان می باشد . تحقق چنین امری تنها ازطریق طراحی و به کارگیری نظام مستمرنیازسنجی در ابعاد آموزشی امکان پذیر می باشد

نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk