پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی با موضوع نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به منظور ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

تکه ای از متن پایان نامه :

عنوان یک سازمان از این قاعده مستثنی نیست واین پژوهش می تواند پاسخگوی نیازهای آن سازمان باشد.بر  این اساس با در نظر داشتن تأثیر وجایگاه منابع انسانی از یک طرف و تأثیر آموزش در ارتقاء و توانمندی نیروی انسانی از طرف دیگر،انجام نیازسنجی آموزشی کارکنان شاغل در معاونت کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد.

اهداف پژوهش

مطالعه نیازهای آموزشی کارشناسان شاغل در معاونت کتابخانه سازمان اسناد وکتابخانه ملی

اولویت بندی نیازهای آموزشی کارشناسان شاغل در معاونت کتابخانه سازمان اسناد وکتابخانه ملی

برنامه های آموزشی مبتنی بر نیازها کارشناسان شاغل در معاونت کتابخانه سازمان اسناد وکتابخانه ملی

اعتباریابی برنامه های آموزشی از دیدگاه صاحب نظران

سوالهای پژوهش

نیازهای آموزشی کارشناسان معاونت کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی کدام می باشد؟

اولویت نیازهای آموزشی کارشناسان معاونت کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی کدام می باشد؟

چه برنامه های آموزشی در پاسخ به این نیازها بایستی تدوین گردد؟

برنامه آموزشی به چه میزان از نظر صاحبنظران معتبر می باشد؟

تعاریف عملیاتی

آموزش ضمن خدمت:به مجموعه فعالیتهای نیازسنجی و برنامه ریزی شده و به مقصود اصلاح و بالا بردن دانش ومهارتهای؛نگرشها و رفتارهای اعضای سازمان برای انجام دادن به و ظایف خاص سازمانی محوله می باشد(میرکمالی،۱۳۷۷)در این پژوهش مراد آموزشهای حین کار می باشد که برای کارکنان ارایه می گردد.

 

 

فصل دوم

مقدمه

در این فصل به مطالعه ادبیات و پیشینه پژوهش در خصوص نیازسنجی آموزشی که از جانب علما و دانشمندان و متخصصین حوزه مدیریت اظهار شده می باشد اشاره می گردد و سپس به اختصار به معرفی سازمان اسناد و کتابخانه و همچنین به توضیح و وظایف آن پرداخته می گردد و بعد از این مرحله به پیشینه تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج اشاره می گردد و در پایان به جمع بندی مباحث نظری و همچنین تحقیقات پیشین و تاثیرات آن در ارائه چهارچوب مفهومی پژوهش کمک گرفته می گردد.

نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk