پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت نظرسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به منظور ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

تکه ای از متن پایان نامه :

۲- آشنائی با روش پژوهش در کتابداری ۲/۳۱ ۴/۴۰
۳- رده بندی دیویی ۱/۶۸ ۲/۸۱
۴- رده بندی کنگره ۲/۳۱ ۱/۳۱
۵- چکیده نویسی ۲/۳۶ ۲/۶۸
۶- نمایه سازی ۲/۹۰ ۳/۸۱
۷- سرعنوان موضوعی ۳/۳۱ ۴/۵۴
۸- مرجع شناسی لاتین ۲/۷۷ ۳/۷۷
۹- مصاحبه مرجع ۲/۲۷ ۳/۹۰
۱۰- اینترنت ۳/۱۸ ۴/۵۰
۱۱- اصطلاحنامه و ساختار آن ۳/۴۰ ۴
۱۲- اصول کار مرجع ۲/۲۷ ۳/۱۳
۱۳- زبان عربی ۱/۹۵ ۲/۶۳
۱۴- حفاظت و نگهداری مواد ۲/۶۸ ۲/۹۵
۱۵- ارتباط شناسی ۲/۳۱ ۴/۰۴
۱۶- نظامهای ذخیره و بازیابی اطلاعات ۲/۲۲ ۴/۷۲

 

 

با در نظر داشتن جدول۱۲ و مطالب توضیح داده شده پس اولوی بندی نیازهای آموزشی کارکنان شاغل در اداره کل کتابهای خطی و نادر  به توضیح ذیل می باشد:

نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk