پایان نامه کارشناسی ارشد نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی(ره)

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی(ره)

تکه ای از متن پایان نامه :

ابن فارس می گوید : صفت به معنای اماره و علامت می باشد ؛ همانگونه که بعضی از اشیاء را با وزن مشخص می کنند ، بعضی ها را نیز با وصف علامت گذاری و شناسایی می نمایند. [1]

2.اسم و صفت در علم کلام

اسم در اصطلاح متکلمان عبارت می باشد از لفظی که بر ماهیت و ذات من حیث هی و بدون در نظر گرفتن اتصاف آن به صفتی از صفات دلالت می کند مانند الفاظ آسمان ، زمین ، دیوار و…[2]  حکیم می باشد  و یا از ماده «سمو» که به معنای بلندی و رفعت می باشد و به هر تقدیر اسم کلمه ای می باشد که بر مسمی و مدلول دلالت می کند[3] .

ایشان در معنای اصطلاحی اسم می فرماید: مقصود از اسم ، آن  ذاتی می باشد که وصفی از اوصافش مورد نظر ماست . مثلاً کلمه «عالم» اسمی می باشد که دلالت می کند بر آن ذاتی که به این اسم نامگذاری شده می باشد و آن ذات عبارت می باشد از ذات به لحاظ صفت علمش و در ادامه تصریح می کند اسم به معنای لغوی از مقوله الفاظ می باشد که بر معنایی دلالت می کند اما در مورد دوم دیگر اسم لفظ نیست بلکه از اعیان خارجی می باشد که دارای وصفی از صفات می باشد[4] .

علاّمه  در توضیح این که چرا اسم گاهی از مقوله الفاظ و گاهی از مقوله اعیان خارجی می باشد ، می فرماید: علتش این می باشد که نخست دیده اند لفظ اسم وضع شده برای الفاظی که دلالت بر مسمایی کند اما بعد ها دیدند که اوصاف هر کسی در معرفی او و متمایز کردنش از دیگران کار اسم را میکند به طوری که اگر اوصاف کسی طوری در نظر گرفته گردد که ذات او را حکایت کند، آن اوصاف درست کار الفاظ را انجام می دهد ، زیرا الفاظ بر ذوات خارجی دلالت می کند . بدین جهت اوصاف را هم اسم نامیدند . آن گاه دیدند آن چیزی که دلالت می کند بر[1] احمدبن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج2، ص633

[2] فخر رازی، لوامع البینات ،‌ص31

[3] علامه طباطبایی، المیزان، ج1، ص15

[4] علامه طباطبایی ،‌المیزان ، ج1، ص15


نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk