پایان نامه کارشناسی ارشد نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

تکه ای از متن پایان نامه :

محدودیت های این روش عبارتند از: ضرورت برخورداری از تخصص و تجربه کافی جهت تحلیل وظایف، زمان گیر و تا حدودی هزینه بر بودن.

6- طراحی الگوی شاغل شایسته

در این روش براساس تحلیل شغل و د.م.ن های لازمی  که برای آن تعیین شده می باشد، تصویر عینی از یک شاغل شایسته و نمونه ارائه می گردد. این کار بایستی با همکاری و همفکری گروهی از کارشناسان و سرپرستان خبره ای که دارای تجربه و شناخت کافی نسبت به شغل مورد نظر هستند انجام گردد. انجام این مهم به صور مختلفی ممکن می باشد. در این باره می توان از فنون توافق یابی نظیر دلفی، فیش باول و تل استار به مقتضای موقعیت بهره گیری نمود (اسحاقی ابیانه، 1385).

7- ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد به زبان ساده عبارت می باشد از فرآیند قضاوت درمورد عملکرد شخص و گزارش آن. چنین فرآیندی می تواند مقاصد مختلفی را پوشش دهد که بسته با تأکیدی که بر هر یک می گردد ساختار و محتوای آن می تواند تغییر یابد. تشخیص نیازهای آموزشی یکی از این مقاصد می باشد که صاحبنظران مدیریت منابع انسانی بالاتفاق به آن اشاره نموده اند. البته نباید تصور نمود که سیستم ارزیابی عملکرد فی نفسه ضمانتی برای آموزش و بهسازی کارکنان خواهد بود. بلکه اطلاعات حاصل از ارزیابی عملکرد به تعیین نیازهای آموزشی کمک خواهد نمود (جزنی، 1385).

8- نمونه های کاری

تجزیه و تحلیل می گردد و بعضی نقاط یا ویژگی های بحرانی شغل و دانش، مهارت و توجه های ویژه ای که می تواند در آن زمینه مؤثر و مفید واقع گردد شناسایی و تحلیل می گردد (دالزیل[1]، 1994).

12- آزمون

آزمون می تواند به طور مشخص به سنجش دانش یا مهارت های مربوط به یک حوزه، گروه یا وضعیت معین معطوف گردد و از این طریق تصویری از سطح موجود دانش و مهارت ها به دست دهد. آزمون مخصوصاً برای تعیین علت یا ریشه معضلات شناسایی شده از این حیث که آیا ناشی از قصور در دانش یا مهارت می باشد یا ناشی از مسایل نظری، مفید می باشد (هوستون[2]، 1978).

13- روش آگاهی دهندگان (مشاوران) کلیدی

این افراد کسانی هستند که به دلیل خاصیت جایگاه رسمی یا غیر رسمی که از آن برخوردار هستند یا بوده اند در موقعیت خوبی برای شناسایی آن چه مورد نیاز شغل یا گروه

[1] – Dalziel

[2] – Houstol

نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک 92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk