دانلود پایان نامه سیستم خبره و زبان فارسی

0

[do_widget id=kl-erq-2] جدول 1-2 تفاوت سیستم‌های خبره با سیستم‌های متعارف…………………………………………….33جدول 2-2: مفاهیم سیستم‌های خبره و متعارف ……………………………………………………………34جدول 4-1 مقایسه روش کاوش ایده با دیگر روشها […]