مدل انتظار پورتر و لاولر

0

مدل انگیزشی انتظار پورتر و لاولر (۱۹۶۸) دور محور نظریه انتظار وروم بوجود اومده و شمای کلی اون به صورت زیره. این مدل مدعیه که […]

مقالات : سطوح یادگیری :

0

یادگیری فردی عبارتست از پیشرفت استعداد و قابلیتای فردی به خاطر تغییر در رفتار و رفتار بالقوه . به خاطر ایجاد و پیشرفت یادگیری فردی […]

با موضوع سطوح یادگیری :

0

براساس نظر گاروین عوامل محدود کننده روند یادگیری به توضیح زیر هستن: ۱- اطلاعات اریب: موقع کسب اطلاعات، سازمانا از سه نوع ناتوانی شامل نقطه […]

نشانه‌های سوءمصرف مواد

0

موفقیت الگوی پیشگیری از بیماریای عفونی خیلی از محققان علوم رفتاری و اجتماعی رو بر اون داشت که امکان به کار گیری الگوی بالا در […]

تعارضات زناشویی

0

واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات جور واجور و دانلود متن کامل اونا با فرمت ورد […]

فرضیه قطع خانوادگی

0

  واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات جور واجور و دانلود متن کامل اونا با فرمت […]