منابع پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات

Communication concept shoot. Businessman is connecting bubbles with colorful arrows on blackboard. It symbolize social media, and communication between people.

شکل 3-3 63
شکل 3-4 64

فهرست نمودار‌ها
نمودار4-1 69
نمودار4-2 69
نمودار4-3 70
نمودار4-4. 71
نمودار4-5. 72
نمودار4-6. 73
نمودار4-7.. 74

نمودار4-8. 75

پیوست ها
پیوست (صفات درس افزار طراحی شده)……………………………………………………………………الف
پیوست ( سؤالات پیش آزمون) ………………………………………………………………………………….ب
پیوست ( سؤالات پس آزمون) ……………………………………………………………………………………ج

چکیده
هدف کلی پژوهش حاضر طراحی درس‌افزار درس ریاضی(1) و تأثیر آن بر میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزان پسر سال اوّل دبیرستان‌های شهرکرمانشاه می‌باشد. پژوهش از نوع کاربردی و با روش نیمه تجربی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پسر پایه اول دبیرستان‌های ناحیه یک شهر کرمانشاه به تعداد 1400 نفر که به روش نمونه در دسترس شامل دو کلاس 40 نفری با انتخاب تصادفی در دو گروه شاهد و آزمایش قرار گرفتند. روش پژوهش شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون می‌باشد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، طراحی سؤالات محقق ساخته بر اساس محتوی کتاب ریاضی است. در مرحله اوّل پژوهش از هر دو گروه آزمون به عمل آمد و در مرحله دوم طی 5 جلسه 5/1 ساعتی، مبحث درس به دانش‌آموزان گروه آزمایش با کمک درس‌افزار طراحی شده و ابزار آموزش داده شد. در پایان با اجرای پس آزمون از گروه آزمایش و کنترل میزان یادگیری دو گروه بر اساس طبقه‌بندی آندرسون بررسی شد. مقایسه میانگین نمرات پس آزمون بین دو گروه آزمایش و کنترل نشان داد که یادگیری بر اساس طبقه‌بندی دو بعدی آندرسون در بعد دانش(طبقه‌های امور واقعی، مفهومی و روندی) با بعد فرآیند شناختی (طبقه‌های یادآوردن، فهمیدن و به کار بستن) تفاوت معناداری وجود دارد. اما در بعد دانش( طبقه‌های امور واقعی، مفهومی و روندی) با بعد فرآیند شناختی (طبقه‌های تحلیل کردن، ارزیابی ) تفاوت معناداری وجود ندارد.
نتیجه کلی پژوهش نشانگر آن بود که آموزش با کمک چندرسانه‌ای و یادگیری دو بعدی دانش‌آموزان، بر اساس طبقه‌بندی آندرسون تأثیر دارد.

کلید واژه : چند رسانه، یادگیری، بعد شناختی، بعد دانش، طبقه‌بندی آندرسون، ریاضی .

1-1) مقدمه:
به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، قرن حاضر، قرن اطلاعات و قرن پیچیدگی علوم است و هدف از این نامگذاری را توسعه همه جانبه دانش و آگاهی بشری در تمام زمینه‌ها دانسته‌اند. فناوری اطلاعات و تحولات در نظام آموزشی وارد شده و نظام آموزشی نیز به دلیل پیچیده بودن انسانِ دارای ابعاد مختلف روحی و ذاتی، به طور حتم پیچیده‌ترخواهد بود و در این روند نظام آموزشی نیز باید بتواند خود را با وضع موجود تطبیق داده و نیازهای متنوع و گوناگون این سیر و تحول را برآورده کند. این در صورتی است که محیط فراگیری و یاددهی غیر قابل پیش‌بینی است و برای کسب نتیجه بهتر در روند فرآیند یادگیری، توجه و اهتمام به نظریه‌های یادگیری جدید، رشد فزاینده دانش و فناوری و دیدگاه‌های جدید در علوم شناختی، مسائل و معضلات جدیدی را نمودار کرده است. در این مسیر استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه تولید محتوا و اشتراک‌گذاری علوم در حال رشد است و برنامه‌ریزان آموزشی و صاحب‌نظران عرصه تعلیم و تربیت نمی‌توانند در این بزرگراه پرشتاب، دست روی دست نهاده و خود را دخیل نکنند. بر این اساس با توجه به شرایط ایجاد شده کنونی روند یادگیری نمی‌تواند مانند سابق، رویه خویش را پیش برده و از گذرگاه سبک‌های سنتی به مقصد خویش برسد. چرا که دانش و علم دارای ماهیتی پویاست و این پویایی نیازمند تغییر و دگرگونی مداوم است و ایجاد و خلق همیشگی(ربیع، 1383، 7).
فناوری‌ها و چند رسانه‌ها در روند تولید و انتقال مفاهیم از منبع به فراگیر نقش به سزایی دارند. چرا که می‌توانند به صورت مستقل در چرخه‌های یادگیری و یاددهی نقش مؤثری ایفا کنند. در حقیقت فناوری به مثابه یک واسطه در فرآیند یادگیری عمل کرده و عنصری فعال در این زمینه خواهد بود و باعث ایجاد یادگیری معنی‌دار و هدفمند می‌شوند، هم‌چنین باعث تغییر روش‌های سنّتی و معلم محور به تدریس و یادگیری فراگیر محور می‌شوند. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که معلمان ماهر در کاربرد فناوری اطلاعات بهتر می‌توانند دانش‌آموزان را در یادگیری هدایت کنند(داوید ، 1997، به نقل از فرهادی، 1383، 142).
حل مسئله و مهارت‌های سطح بالای تفکر، تفسیر و تحلیل داده، مدیریت زمان و توانایی اولویت‌بندی مهارت‌ها در فضای اطلاعاتی و جامعه جهانی مبتنی بر داده توسعه می‌یابد و این منوط به این است که معلمان و دانش‌آموزان بتوانند به نحو مؤثر و اصولی از فناوری استفاده کنند.
البته نباید فراموش کرد که نقش معلّم به عنوان اولین و مؤثرترین بخش ساختار آموزش است و فناوری به عنوان یاریگر معلم حضور خواهد داشت نه جایگزین او. از این رو این معلم است که با تنوعِ بهره‌گیری خود از مصالح نوین موجود، می‌تواند زمینه اثربخشی فناوری را به وجود آورد. در واقع فناوری نوین آموزشی، سبب سهولت در مسیر یادگیری و یاددهی فعال گردیده و یادگیری پایدار را منجر می‌شود نه این‌که جایگزین معلم گردد. فناوری‌های نوین که به صورت ابزار به ایفای نقش می‌پردازند عبارتند از: نرم‌افزارهای تایپ و پردازش لغت ، شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای، گرافیک( شامل صدا، تصویر متحرک چون پویانمایی و فیلم) استفاده از رایانه به عنوان فعالیّت‌های فکری و معمایی هدفمند و نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای تعاملی.
در نتیجه معلمان می‌توانند با بهره گرفتن از نظریه‌های یادگیری و فناوری‌های نوین و چند رسانه‌ها و تلفیق این دو در کنار روش تدریس هدفمند، به یادگیری پایدار دست یافته و فرآیند آموزش را به طور کلی کمک نمایند.(شعبانی، 1382، 95)
این نکته بسیار حائز اهمیت است که درس ریاضی از دروسی است که در دیدگاه بسیاری از دانش‌آموزان درسی ناملموس، مشکل و پیچیده بوده و معلمان آن نیز غالباً دانش‌آموزان خویش را با انبوهی از داده مواجه نموده و با مددگرفتن از شیوه‌های سنتی، فرصتی برای تفکر و خلق دانش برای دانش‌آموزان ایجاد نمی‌کنند. به همین دلیل این درس در نظر دانش‌آموزان درسی خشک و بی‌روح و از دید معلمان آن درسی چالش برانگیز و معضل پرور است و روش‌های سنتی تدریس در این زمینه نمی‌توانند مؤثر باشند و همین نکته اهمیت و جایگاه بهره‌گیری از شیوه‌های جدید تدریس را مشخص می کند.
کاربرد این روش‌ها در درس ریاضی باعث علاقه‌مندی دانش‌آموزان به درس می‌گردد. چرا که دراین روش، تدریس همراه با تصاویر زیبا، نمودارها، جداول و بعضاً متحرک‌سازی صورت می‌گیرد و از طرفی چون دانش‌آموز در یادگیری نقش دارد، باعث علاقه و تعمیق یادگیری وی می‌گردد. از آن جا که به اعتقاد محققان بخش اعظم یادگیری و به خاطر سپاری از طریق بینایی صورت می‌گیرد و از سوی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ابزاری جهت درگیر ساختن حس بینایی و شنوایی فراگیر است؛ موجب تعمیق یادگیری در دانش‌آموزان می‌گردد. هم‌چنین فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ابزاری جهت تفکر و عمل بوده و بر قدرت استدلال و خلاقیّت دانش‌آموزان می‌افزاید و موجب توسعه دسترسی به آموزش کیفی می‌گردد.
نظریه‌پردازان در شیوه‌های سنتی تدریس، بازنگری نموده و آن‌ها را با روش‌های نوین تلفیق کرده و از این بازنگری برای تدریس فعال استفاده نموده‌اند. روشی که در آن از طریق پرسش و پاسخ و سایر روش‌ها بهره‌گیری شده و با فعال نمودن تفکر شنوندگان و فراگیران خویش را در موقعیت سازماندهی ذهنشان قرار داده و آنان را وادار به درک ساختار کلی مفاهیم نموده و دانش آن‌ها را نیز گسترش داده تا در نهایت به یادگیری پای
دار بیانجامد. یادگیری به این روش همان است که در طبقه‌بندی آندرسون در دو بعد صورت می‌پذیرد: دانش و فرایند شناختی

این طبقه‌بندی به صورت سلسله مراتب از امور عینی به امور حسی و انتزاعی و از ساده به پیچیده تنظیم شده است. مدل‌های برنامه‌ریزی درسی در این منظر نیز بر چند رسانه به صورت منظم و ترتیب و توالی منطقی تنظیم شده‌اند و بهره‌گیری از فناوری به منظور درک بهتر محتوا و مفاهیم و تولید دانش کاربرد دارد. هم‌چنین چند رسانه به صورت مداوم در کنار معلم قرار گرفته و بر دانش و مهارت فراگیران تأکید دارد. برنامه‌ای که با بهره گرفتن از نوآوری‌های آموزشی تدوین شده و محور توجه این برنامه فراگیران هستند. واضح است که فراگیران در این عرصه تنها رها نمی‌گردند و علی‌الخصوص در دروس انتزاعی مخصوصاً ریاضی، خود را عنصری مؤثر و فعال می‌دانند که یادگیری آن‌ها مداوم بوده و برنامه‌ای هدفمند دانش آن‌ها را سازماندهی نموده و ذهنشان را درگیر مسائل بی‌استفاده و موهوم نمی‌کند. به همین دلیل با معلم همراهی نموده و نقش او را پررنگ‌تر احساس می‌کنند.

1-2)بیان مسئله:
یکی از اهداف مهم درس ریاضی ایجاد توانایی‌های ذهنی و نظم فکری دانش‌آموزان است. پس منظور اصلی آموزش ریاضی عبارت است از توسعه‌ی قدرت درک و فهم استدلال، پرورش تفکر عقلی و به‌وجود آوردن روش استدلال و تفکر منطقی و ایجاد آفرینش‌های فکری و خلاقیت‌پروری از دیگر اهداف آموزش ریاضی در فراگیران به حساب می‌آید. پرسشی که به طور مکرر بوسیله دانش‌آموزان، دانشجویان و حتی دبیران مطرح می‌شود این است که چرا ریاضیات می‌خوانیم؟ و یا چرا ریاضیات تا این حد تدریس می‌شود؟ و یا چرا ریاضیات باید مورد توجه هر محصلی باشد؟ یا اصولاً ریاضیات چه نقشی در زندگی روزمره دارد؟ چرا دانش‌آموزان و دانشجویان به این درس بی‌علاقه‌اند؟ این چراهایی است که تاکنون محققان زیادی در این زمینه تحقیق کرده‌اند. به‌ طور کلی امروزه باید ریاضیات از جنبه‌های زیر مورد توجه قرار گیرد:
ا-یک ابزار: یعنی از دید کاربردی که ارزش و ضرورت آن روز به روز در جوامع کنونی بیشتر احساس می‌شود.
2-یک زبان: یعنی وسیله‌ای برای نمایش دانش، توصیف، تجزیه و تحلیل و انتقال آن که ضرورت آن بخاطر گنگ و نارسا بودن زبان‌های معمولی غیر قابل انکار است.
3-یک زمینه تربیتی: به منظور پرورش و نظم فکری و بالا بردن قدرت اندیشه و استدلال منطقی.
درس ریاضی ومفاهیم آن در دوره دبیرستان جزء مفاهیم انتزاعی به شمار می‌آید و معمولاً دبیران این رشته با بهره گرفتن از روش‌های مختلف، به تدریس این مفاهیم می‌پردازند. علاوه بر این اکثر دانش‌آموزان نیز علاقه زیادی به این درس ندارند. هر ساله هزینه‌های زیادی برای جبران افت تحصیلی ناشی از درس ریاضی ‌توسط مدارس و اولیاء هزینه شده است. (جرج پولیا، 1998، 79)
مهم‌ترین علل افت دانش‌آموزان در درس ریاضی شامل:
1- عدم مهارت کافی دبیران این درس به روش‌ها و فنون و نحوه تدریس و آموزش مناسب و متناسب با نیاز و تخصص این رشته. 2- نقص در سیستم ارزیابی کار دبیران. 3- بی توجهی و کمبود وقت برای تمرین و ممارست کلاسی دانش‌آموزان و دفتر کار آنان. 4-یک نواختی تدریس درس ریاضی و کاربرد روش‌های قدیمی و سنتی در درس توسط بسیاری از دبیران و بی‌انگیزگی برای استفاده از روش‌ها و شیوه‌های نوین تدریس درس ریاضی. 5- آشنا نکردن دانش‌آموزان با اهمیت درس ریاضی و ناشناخته ماندن قلمرو و اهداف درس ریاضی در این سطح. 6- مشکل در معیارهای ارزشیابی درس ریاضی از دانستنی‌های دانش‌آموزان. بی‌توجهی به علایق و انگیزه‌ها و توان فکری دانش‌آموزان به هنگام تدریس درس ریاضی و حتی سخت جلوه دادن آن در نگرش دانش‌آموزان. اما متاسفانه این بی‌علاقه‌گی در بین دانش‌آموزان ملاحظه می‌شود. و اما موضوعی که ذهن محقق را به خود مشغول کرد این است که برای جلوگیری از افت تحصیلی و بی‌علاقه‌گی این دانش‌آموزان نسبت به درس ریاضی چه باید کرد. لذا تصمیم گرفته شد که با بهره گرفتن از طراحی یک کتاب جذاب و مولتی مدیا با موضوعات مفید ریاضی واستفاده از متن، صدا، تصویر، عکس، فیلم و انیمیشن بتوان براساس طبقه‌بندی دوبعدی آندرسون در بعد دانش وشناختی این مشکل را حل نمود(شعبانی،1382، 94).
این پژوهش در پی بررسی این مسئله میباشد که ارتباط بین ارائه الکترونیک محتوی دروس و رویکرد یادگیری چگونه میباشد؟ اگر این متغیر (روش تدریس) به طور مجزا در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مؤثر باشد، آیا با تغییر در آن تأثیری بر روند آموزش صورت می‌پذیرد؟ و چگونه می‌توانیم این متغیر را به گونهای تغییر دهیم تا بیشترین یادگیری و به تبع پیشرفت تحصیلی به دست آید.

1-3- ضرورت انجام تحقیق و اهمیت مسئله:
آموزش ریاضی یعنی هر چیزی که مربوط به آموزش و یادگیری ریاضیات می‌شود. سابقه آموزش ریاضی به عنوان یک رشته دانشگاهی به کمتر از یک قرن می‌رسد. زمان شروع این رشته از هنگامی بود که آموزش معلمان به دانشگاه‌ها برده شد .
قبل از آن‌که به آموزش ریاضیات و راهکارهای آن پرداخته شود لازم است که ریاضیات معرفی شود. ریاضیات چیست و با چه دیدی باید ریاضیات را درک کنیم؟ ریاضیات پیش آهنگ دانش‌هاست. هر کس که می‌خواهد درست بیندیشد و بهتر فکر کند، ناگزیر است که با ریاضیات آشنا شود. علمای ریاضی و دانشمندان در رشته‌های مختلف بر این باورند هر علمی که زیر بنای دانش ریاضی نداشته باشد علم نیست. بر اساس این اندیشه بزرگ باور فرهنگی مربیان در این راستا حائز اهمیت بسیار خواهد بود تا بتوانند بستر لازم را برای تعمیق این مؤلفه فراهم نمایند. در چنین شرایطی نظام تعلیم و تربیت می‌تواند مدعی و منادی احیاء دانش ریاضی به عنوان زیرساخت و مفروضه اصلی در تمامی دروس علوم پایه‌های تحصیلی باشد. در دنیای امروز علم ریاضی به منزله خون در پیکره عظیم سایر علوم می‌باشد. آموزش ریاضیات نه تنها یک علم است بلکه الگویی است برای آموزش صحیح سایر علوم. ذهن‌های خلاق، مبتکر و جسور به منظور پاسخگویی به سؤالات پیرامون خود، بی‌شک منتج از یک نظام یافتگی است که ماهواً دانش ریاضی این توانایی را خواهد داشت، تا آن را احیا کند. فتح کرات آسمانی، پرتاب سفینه‌ها، ساخت زیر دریایی‌های هسته‌ای و ورود به دنیای فرا پیچیده با برخورداری از ده‌ها، صدها و هزارها تکنولوژی مدرن که هر کدام پاسخگوی بخشی از معضلات جامعه بشری در این هزاره شگرف می‌باشد(مهدی، 1383، 7). از این رو می‌توان گفت آموزش صحیح ریاضی یعنی آموزش صحیح همه علوم. بنابرین آموزش ریاضیات از اهمیت زیادی برخوردار است.
1-4- اهداف پژوهش:
پژوهش حاضر با هدف کلی: « طراحی درس افزار ریاضی(1) وتأثیر آن بر یادگیری دوبعدی دانش‌آموزان پسر پایه اوّل دبیرستان‌های ناحیه یک کرمانشاه در سال تحصیلی93-92 براساس طبقه‌بندی آندرسون» طراحی شده است.
در راستای هدف کلی مطرح شده اهداف ویژه زیر در نظر گرفته شده است:
1-4-1- اهداف ویژه:
1-تعیین میزان تأثیر استفاده از درس‌افزار آموزش ریاضی بر میزان یادگیری در بعد دانش(طبقه‌بندی امور واقعی، مفهمومی و روندی) دانش‌آموزان مورد مطالعه براساس طبقه‌بندی آندرسون
2- تعیین میزان تأثیر استفاده از درس‌افزار آموزش ریاضی بر میزان یادگیری در بُعد فرایند شناختی(طبقه‌بندی تحلیل کردن وارزیابی) دانش‌آموزان مورد مطالعه براساس طبقه‌بندی آندرسون

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3- تعیین میزان تأثیر رابطه فرضیه‌های پژوهش بین روش تدریس مطرح شده با سطح یادگیری دانشآموزان مورد مطالعه.

1-4-2-فرضیه‌های کلی:
استفاده از درس‌افزار آموزش ریاضی بر میزان یادگیری و یادداری تاثیر دارد.
با توجه به فرضیه اصلی فرضیه‌های ویژه زیر طراحی شده است.
1-4-3- فرضیه های ویژه:
1-آموزش با بهره گرفتن از درس‌افزار طراحی شده ریاضی بر اساس طبقه‌بندی آندرسون بر میزان یادگیری و یادداری در سطح دانش فراگیران تأثیر دارد.
2- آموزش با بهره گرفتن از درس‌افزار ریاضی بر اساس طبقه‌بندی آندرسون بر میزان یادگیری و یادداری در بُعد فرایند شناختی فراگیران تأثیر دارد.
3- آموزش بر اساس روش‌ تدریس مطرح شده بر میزان یادگیری و یادداری فراگیر تأثیر دارد.

تعاریف مفاهیم و