مفهوم سرمایه اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی


Widget not in any sidebars

سپاسگزاری:
نخستین سپاس و ستایش از آن خداوندی است که بنده کوچکش را در دریای بیکران اندیشه، قطره ای ساخت تا وسعت آن را از دریچه اندیشه های ناب آموزگارانی بزرگ به تماشا نشیند. لذا اکنون که در سایه سار بنده نوازی هایش پایان نامه حاضر به انجام رسیده است،
بر خود لازم می دانم «من لم یشکرالمخلوق لم یشکر الخالق»
تا مراتب سپاس را از بزرگوارانی که بنده را در تدوین و نگارش این پایان نامه یاری نمودند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم. که اگر دست یاریگرشان نبود، هرگز این پایان نامه به انجام نمی رسید. به خصوص از استاد فرزانه سرکار خانم دکتر فرشیده ضامنی استاد محترم راهنما که در کلیه مراحل انجام این پژوهش وقت خود را بی شائبه در اختیار من گذاشته و با دقت نظر خاصی با خوشروئی، یاری و راهنمائی ام نمودند و همچنین از استاد گرامی سرکار خانم ترانه عنایتی (استادمشاور) که زحمت مشاوره این پایان نامه را متحمل شدند، و از استاد فرهیخته جناب آقای دکتر رضا یوسفی که داوری پایان نامه را بعهده داشته اند، صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم. همچنین تقدیر و سپاسگزاری خالصانه و خاضعانه خویش را از زحمات همه عزیزان ، معلمان دلسوز، اساتید ارجمندم در طول تمامی مقاطع تحصیلات از ابتدایی تا به این مقطع که در تعلیم و تربیت اینجانب کوشیده اند، اعلام می دارم.
در پایان از کلیه دانشجویان عزیز ، مسئولین و کارکنان محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان مازندران و دانشکده های ( پزشکی ، داروسازی ، دندانپزشکی ، پرستاری و مامایی، بهداشت و پیراپزشکی) ساری و نیز همه بزرگوارانی که ذکر نامشان در اینجا مقدور نیست و به شکلی در تهیه و تدوین این اثر مرا یاری نموده اند، تشکر و قدردانی می نمایم.
تقدیم به:
– تقدیم به روح پاک و ملکوتی پدر و مادرم که عالمانه به من آموختند تا چگونه در عرصه زندگی، ایستادگی را تجربه نمایم و با تحمل رنج و مشقت بسیار مرا بزرگ نموده و جوانی خود را به پیری رساندند. اما افسوس که در میان مانیستند تا آموخته ایم را نثار خاک پایشان کنم.
– تقدیم به همسر صبور و فداکارم که در تمامی مراحل زندگی و تحصیل یار و یاورم بوده است.
– تقدیم به فرزندان عزیز و دلبندم (غزاله و مارال) که ثمره شیرین زندگی ام هستند.
و تقدیم به تمامی عزیزانی که تا به امروز سمت استادی و سروری بنده حقیر را داشته اند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ..1
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه ..3
بیان مساله ..4
اهمیت و ضرورت پژوهش ..6
اهداف پژوهش ..8
فرضیههای پژوهش ..8
تعریف نظری و عملیاتی متغیر های پژوهش ..9
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
مقدمه 13
مفهوم سرمایه اجتماعی 13
تقسیم بندی سرمایه ها 14

Author: مدیر سایت