[do_widget id=kl-erq-2]عنوان‌ عسر و حرج‌ یک‌ عنوان‌ کلی‌ در این‌ ماده‌ است‌.[26]

1) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی

اصل سوم قانون اساسی بر ایجاد محیطی مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، ماده چهل از منع اضرار به غیر جهت اعمال حق خویش و اصل بیست و یک، بر حمایت از مادران در تمام جهات مادی و معنوی  و ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده تأکید دارد. با توجه به اینکه در اصل ده نیز خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه معرفی شده، این‌گونه به نظر می‌رسد که قوانین باید در راستای تامین تک تک اعضای خانواده تصویب شوند.

2) مذاکرات مجلس

2-1- دیدگاه موافقان طرح
انصاری موافق طرح می‌گوید:
ماده‌ 1130 قانون‌ مدنی‌ به‌ زوجه‌ این‌ اختیار را داده‌ در صورتی که دوام‌ زوجیت‌ را با عسر و حرج‌ مواجه‌ دانست‌ به‌ دادگاه‌ مراجعه‌ کند و تقاضای‌ صدور حکم‌ طلاق‌ را به‌ دادگاه‌ تقدیم‌ کند. دادگاه‌ بررسی‌ می‌کند و چنان‏چه‌ تشخیص‌ داد که‌ زندگی‌ زوجه‌ توأم‌ با عسر و حرج‌ است‌ حکم‌ طلاق‌ را صادر می‌کند.
عنوان‌ عسر و حرج‌ یک‌ عنوان‌ کلی‌ در این‌ ماده‌ است‌. در نتیجه قضات‌ محاکم‌ و قضاتی‌ که‌ در دادگاه‌ خانواده‌ این‌ پرونده‌ها را رسیدگی‌ می‌کنند، معمولاً در تشخیص‌ موضوع‌ رویه‌های‌ مختلفی‌ را دارند. از طرفی‌ با توجه به‌ اینکه‌ امر طلاق‌ در شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ مذموم‌ است‌ و عرف‌ جامعه‌ هم‌ این‌ امر را مذموم‌ می‌داند، معمولاً قضات‌ دادگاه‌های خانواده‌ در تشخیص‌ عسر و حرج‌ بودن‌ موضوع‌ دچار شک‌ و تردید هستند و به‌ سختی‌ این‌ احکام‌ را صادر می‌کنند. لذا رسیدگی‌ به‌ پرونده‌های‌ طلاق‌ در دادگستری‌ و دادگاه‌های خانواده‌ از رسیدگی‌هایی‌ است‌ که‌ معمولاً چندین‌ سال‌ به طول می‌انجامد و خانمی‌ که‌ این‌ دادخواست‌ را داده‌ و عملاً از شوهرش‌ جدا زندگی‌ می‌کند، باید سال‌ها مسیر بین‌ منزل‌ و دادگستری‌ را طی‌ کند تا ببیند حکم‌ طلاق‌ صادر می‌شود یا خیر.[27]
در جهت‌ رفع‌ این‌ مشکل‌ یعنی‌ کمک‌ به‌ قضات‌ در تشخیص‌ مصادیق‌ عسر و حرج‌ و اتخاذ تدبیری‌ که‌ این‌ پرونده‌ها زودتر به‌ حکم‌ برسد، نمایندگان‌ مجلس‌ پنجم‌ تبصره‌ای‌ را به‌ این‌ ماده‌ اضافه‌ کرده‌اند و در این‌ تبصره‌ مواد نُه‌گانه‌ای‌ را به عنوان مصادیق‌ عسر و حرج‌ آورده‌اند و در مجلس‌ به‌ تصویب‌ رسیده‌ است‌. مصوبه‌ برای‌ تأیید شورای‌ نگهبان‌ رفته‌، شورای‌ نگهبان‌ دو ایراد از این‌ مصوبه‌ گرفته‌ که‌ یکی‌ از ایرادها این‌ است‌ که‌ عناوین‌ مذکور در طرح‌ خودبه خود مساوی‌ با عسر و حرج‌ نیست‌، لذا خلاف‌ شرع‌ شناخته‌ شد.[28]
ایراد شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ این‌ است‌ که‌ این‌ مصادیق‌ نسبت‌ به‌ همه‌ افرادی‌ که‌ در پرونده‌ مطروحه‌ هستند، نمی‌تواند عسر و حرج‌ را ایجاد کند. فرض‌ کنید در یکی‌ از این‌ بندهای‌ نُه‌گانه‌ آمده‌ است‌ که‌ «اعتیاد مضر به‌ مواد مخدر باعث‌ عسر و حرج‌ و صدور حکم‌ طلاق است» ولی‌ ممکن‌ است‌ فردی‌ در عین‌ اینکه‌ اعتیاد مضر به‌ مواد مخدر دارد بتواند زندگی‌ خودش‌ را اداره‌ کند و تکالیف‌ زندگی‌ مشترک‌ را به خوبی انجام‌ بدهد. یا در بند اول‌ این‌ تبصره‌ آمده‌ است‌ »اگر مردی‌ شش ماه بدون‌ عذر موجه‌ زندگی‌ خانوادگی‌ را ترک‌ کرد این‌ از مصادیق‌ عسر و حرج‌ است‌ و دادگاه‌ بایستی‌ حکم‌ طلاق‌ صادر کند». ممکن‌ است‌ در عین‌ رسیدگی‌، این‌ خوانده‌ دعوی‌ در دادگاه‌ حضور پیدا کند و مدعی‌ شود که‌ می‌تواند ادامه‌ زندگی‌ را به عهده‌ بگیرد و تکالیف‌ خودش‌ را در خانواده‌ انجام‌ بدهد.[29]
تفاوت‌ موضوع‌ این‌ است‌: در تبصره‌ای‌ که‌ در ابتدا تصویب‌ شده‌ خودبخود احراز مصادیق‌ نُه‌گانه‌ باعث‌ صدور حکم‌ طلاق‌ می‌شود، ولی‌ در تبصره‌ جدید و در تغییراتی‌ که‌ به وجود آمده‌ این‌ موارد در صورتی‌ موجب‌ صدور حکم‌ طلاق‌ خواهد شد که‌ حرجی‌ بودن‌ آن‌ را دادگاه‌ تشخیص‌ بدهد. اگر دادگاه‌ تشخیص‌ حرجی‌ بودن‌ را نداد حکم‌ طلاق‌ را نمی‌تواند صادر کند.[30]
مخالف بعدی  انصاری بودند که این‌گونه بحث را پی می‌گیرند:
در محاکم‌ فعلی‌ اگر دادگاه‌ تشخیص‌ عسر و حرج‌ داد، رییس‌ دادگاه‌ طلاق‌ را انجام‌ می‌دهد. این‌ قانون‌ به‌ این‌ جهت‌ در مجلس‌ پنجم‌ آمد که‌ وحدت‌ رویه‌ در کار نبود و محاکم‌ مردم‌ را معطل‌ می‌کردند. ما بسیار فراوان‌ داریم‌، دختر جوانی‌ که‌ ازدواج‌ کرده‌ از همان‌ روز اول‌ گرفتار فرد معتاد لاابالی‌ بوده‌ و الآن سه‌، چهار سال‌ است که راه‌ دادگستری‌ را طی‌ می‌کند، قاضی‌ پرونده‌ می‌گوید برای‌ من‌ اثبات‌ نشده‌ که‌ عسر و حرج‌ است‌، شما عسر و حرجی‌ ندارید. اگر قرار بود با تشخیص‌ رییس‌ دادگاه‌ عسر و حرج‌ اثبات‌ شود احتیاجی‌ به‌ این‌ قانون‌ نبود، ولی در این‌ طرح‌ موارد نُه‌گانه‌ مصداق‌ عسر و حرج‌ می‌باشد و اگر زن‌ تقاضای‌ طلاق‌ کرد تقاضای‌ او مورد قبول‌ واقع‌ می‌شود. از آنجایی که شرعاً طلاق‌ از اختیارات‌ مرد است‌ و زن‌ نمی‌توا
ند ابتدا تقاضای‌ طلاق‌ بکند، جز در مورد عسر و حرج‌، ما به عنوان یک‌ مرجع‌ عرفی‌ قانون گذاری مصادیق‌ بیّن‌ عسر و حرج‌ را مشخص‌ کردیم‌ در حالی که تعیین‌ موضوع‌، شأن‌ فقیه‌ نیست‌، شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ نمی‌تواند بگوید این‌ها از مصادیق‌ عسر و حرج‌ است‌ یا نیست‌، ربطی‌ به‌ شورای‌ نگهبان‌ ندارد. شورای‌ نگهبان‌ می‌تواند بگوید این‌ حکم‌ شرعی‌ است‌ یا نیست‌، یعنی‌ اگر موردی‌ مصداق‌ عسر و حرج‌ بود شرعاً زن‌ می‌تواند تقاضای‌ طلاق‌ کند یا نه‌؟ هیچ‌ فقیهی‌ نگفته‌، نمی‌تواند. شورای‌ نگهبان‌ هم‌ نگفته‌ اگر مصداق‌ عسر و حرج‌ بود زن‌ نمی‌تواند تقاضای‌ طلاق‌ کند. شورای‌ نگهبان‌ وارد بیان‌ مصادیق‌ شده‌ و این‌ شأن‌ فقیه‌ نیست‌ و از اختیارات‌ شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ هم‌ نیست‌. مجلس‌ به عنوان جای‏گاه‌ تعیین‌ عرف‌ قانون گذاری برای‌ وحدت‌ رویه‌ و بررسی‌ که‌ در سطح‌ جامعه‌ کرده‌، گفته‌ این‌ها از مصادیق‌ عسر و حرج‌ است‌.[31]
سپس ایشان دو نمونه از مصادیق را ذکر می‌کنند:
«اول؛ “ترک‌ عمدی‌ همسر توسط‌ زوج‌ حداقل‌ به‌ مدت‌ شش ماه بدون‌ عذر موجه‌” که عذر موجه‌ را هم‌ دادگاه‌ تشخیص‌ می‌دهد. یک‌ مرد لاابالی‌ بدون‌ عذر موجه‌ شش ماه زنش‌ را رها کرده‌ و رفته‌، آیا بگوییم‌ این‌ زن‌ همین‌طور بسازد و بسوزد؟ این‌ در زندگی‌ این‌ زن‌ عسر و حرج‌ نیست‌؟»
«دوم‌؛ “اعتیاد مضر به‌ یکی‌ از انواع‌ مواد مخدر»، دوستان‌ کمیسیون‌ قضایی‌ می‌گویند چه‌ اشکال‌ دارد، طرف‌ معتاد به‌ مواد مخدر است‌، ولی‌ می‌گوید من‌ زندگی‌ می‌کنم‌ و خرجتان‌ را می‌دهم‌، خانه‌ برایتان تهیه‌ می‌کنم‌! سپس ایشان در انتقاد به کمسیون قضایی می‌پرسد: مگر نیاز یک‌ زن‌ در زندگی‌ فقط‌ خرج‌ است‌، مگر فقط‌ نان‌ و آب‌ است‌؟ زن‌ می‌خواهد زندگی‌ کند، طرف‌ رفته‌ معتاد به‌ موادمخدر شده‌، دهنش‌ بوی‌ جهنم‌ می‌دهد و اخلاقش‌ بدتر از اهل‌ جهنم‌، ما بگوییم‌ چون‌ او نان‌ و آب‌ خانه‌ را تأمین‌ می‌کند عسر و حرجی‌ در کار نیست‌. یک‌ زن‌ می‌خواهد یک‌ عمر با یک‌ معتاد زندگی‌ کند، مگر نیاز زن‌ در زندگی‌ فقط‌ خوردن‌ و خانه‌ و این‌هاست؟! او شریک‌ زندگی‌ است‌، عواطف‌ و مسایل‌ انسانی‌ چه‌ می‌شود؟ لذا ما گفتیم‌ که‌ اعتیاد مضر به‌ یکی‌ از انواع‌ مواد مخدر هم‌ مصداق‌ عسر و حرج‌ است‌، استنکاف‌ از پرداخت‌ نفقه‌ است‌، ابتلا زوج‌ به‌ یکی‌ از امراض‌ مسری‌ صعب‌العلاج‌ است‌«.[32]
فاطمه‌ راکعی‌ دیگر نماینده موافق طرح بیان می‌دارد:
بر اساس اصل‌ بیست‌ و یکم‌ قانون‌ اساسی‌ که‌ دولت‌ موظف‌ است‌ حقوق‌ زن‌ را در تمام‌ جهات‌ با رعایت‌ موازین‌ اسلامی‌ تضمین‌ نماید و امور زیر را انجام‌ دهد، یکی‌ از آن‌ امور این‌ است‌: «ایجاد زمینه‌های‌ مساعد برای‌ رشد شخصیت‌ زن‌ و احیای‌ حقوق‌ مادی‌ و معنوی‌ او». ایشان تاکید می‌کنند نفس‌ اعتیاد وقتی‌ هست‌ آیا امکان‌ اعتیاد زن‌ و بچه‌ها را در محیط‌ خانواده‌ فراهم‌ نمی‌آورد؟ و آیا واقعاً حقوق‌ مادی‌ و معنوی‌ زن‌ تأمین‌ می‌شود؟ و در ادامه به یکی دیگر از مصادیق مطرح شده اشاره کرده و می‌گوید: یکی‌ دیگر از مصادیقی‌ که‌ ما اعلام‌ کردیم‌ محکومیت‌ قطعی‌ زوج‌ به‌ حبس‌ در اثر ارتکاب‌ جرایمی‌ است که‌ مغایر با حیثیت‌ خانواده‌اش‌ است، آیا وجود این‌ها خودبخود کیان‌ خانواده‌ و شأن‌ معنوی‌ و مادی‌ زن‌ را به خطر نمی اندازد؟[33]

3) مصوبه نهایی

در نهایت این ماده در تاریخ 29/04/1381 این‌گونه تصحیح و به تصویب رسید:
«ماده‌ واحده‌ ـ یک‌ تبصره‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ به‌ ماده‌ 1130 قانون‌ مدنی‌ مصوب‌ ۱۳۷۰/۸/۱۴ الحاق‌ گردید:
تبصره‌ ـ عسر و حرج‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ عبارتست‌ از به وجود آمدن‌ وضعیتی‌ که‌ ادامه‌ زندگی‌ را برای‌ زوجه‌ با مشقت‌ همراه‌ ساخته‌ و تحمل‌ آن‌ مشکل‌ باشد و موارد ذیل‌ در صورت‌ احراز توسط‌ دادگاه‌ صالح‌ از مصادیق‌ عسر و حرج‌ محسوب‌ می‌گردد:
۱ ـ ترک‌ عمدی‌ همسر توسط‌ زوج‌ حداقل‌ به‌ مدت‌ شش ماه بدون‌ عذر موجه‌.
۲ ـ اعتیاد مضر به‌ یکی‌ از انواع‌ مواد مخدر.

[do_widget id=kl-erq-2]

4) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی

با این طرح، دیدگاه امام خمینی در قانون منعکس شده و مجلس در راستای تحقق برخی اصول قانون اساسی بر پاسداری از نهاد خانواده و حمایت مادران در دوران بارداری و مراقبت های درمانی- بهداشتی مادران تأکید شده است و گامی است در راستای برخی خلاء‌های قانونی در حمایت مادران و از طرفی امنیت شغلی مادران حفظ شده و استقلال مالی زن ارج نهاده شده است بنابراین گفتنی است ایی طرح علاوه بر این‌ که زن را در جای‏گاه فردی که نقشی را عهده دار شده و در قالب یک مادر مطرح است مورد حمایت قرار می‌دهد بل‏که حق زن را در بهره‌مندی از حقوق و مزایای حق داشتن شغل نیز محترم شمرده و در کنار نگاه تفاوت‌محور جنسیتیش، تساوی را برای او هم مدنظر قرار داده است.

ج) لایحه‌ اصلاح‌ ماده‌ ۵۸ قانون‌ استخدامی‌ وزارت‌ اطلاعات‌ و الحاق‌ دو تبصره‌ به‌ آن.[11]

به موجب‌ قانونی‌ که‌‌ بر وزارت‌ اطلاعات‌ حاکم‌ بود‌؛ کلیه‌ کارکنان‌ و کارمندان‌ وزارت‌ اطلاعات‌ اکنون‌ می‌توانستند با ۵۰ سال‌ سن‌ و ۲۵ سال‌ سابقه‌ بازنشسته‌ بشوند. اما درخواستی‌ که‌ لایحه‌ برای‌ تغییر این‌ موضوع‌ داشت به‌ این‌ شرح‌ بود‌ که‌ کارکنان‌ وزارتخانه‌ بتوانند با20 سال‌ سابقه‌ بازنشسته‌ شوند، مشروط‌ بر اینکه‌ این‌ امر با نظر وزیر محترم‌ اطلاعات‌ انجام‌ بگیرد، یعنی‌ با وزیر محترم‌ اطلاعات‌ کارکنان‌ وزارت‌ اطلاعات‌ می‌توانند با 20 سال‌ سابقه‌ بازنشسته‌ شوند. طبیعی‌ بود که‌ به لحاظ‌ این که‌ این‌ افراد 5 سال‌ کمتر کار می‌کنند 5 سال‌ ارفاقی‌ توسط‌ دولت‌ کسورات‌ لازم‌ به‌ مأخذ آخرین‌ مبنای‌ حقوق‌ و دستمزد به‌ صندوق‌ مربوطه‌ واریز خواهد شد و درخصوص‌ پرداخت‌ مستمری‌ مشکلی‌ برای‌ کارکنان‌ پدید نخواهد آمد.[12]

1) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی

این مصوبه موید مواد بیست قانون اساسی که زنان و مردان را یکسان در حمایت قانون می‌بیند، ماده بیست و دوم که ضامن مصونیت جان اشخاص و ماده بیست و نهم که افراد را برخوردار از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی و پیری و بهداشتی و درمانی و نیز ماده چهل و سه که ضامن تامین نیازهای اساسی افراد از قبیل بهداشتی و درمانی هست، می‌باشد.

2) مذاکرات مجلس

2-1- دیدگاه موافقان طرح
دلایلی‌ که‌ برای‌ این‌ امر متصور است‌، یک‌، سختی‌ کار اطلاعاتی‌ و فرسایش‌ زودرس‌ نیروهای‌ اطلاعاتی‌ است‌. بدلیل‌ موقعیت‌ خاص‌ نیروهایی‌ که‌ در وزارت‌ اطلاعات‌ کار می‌کنند و مأموریتهای‌ ویژه‌ای‌ که‌ پیوسته‌ این‌ عزیزان‌ داشته‌اند و باتوجه‌ به‌ اینکه‌ در کوران‌ مسایل‌ و در دل‌ بحرانها حضور دارند طبعاً بدلیل‌ جلوگیری‌ از فرسایش جسمی‌ این‌ دسته‌ از نیروهاست‌ و مطلب‌ دوم‌ حوادث‌ غیرطبیعی‌ است‌ که‌ آثار و تبعات‌ منفی‌ بعضاً بر روحیه‌ کارکنان‌ وزارت‌ اطلاعات‌ حادث‌ می‌کند و پدید می‌آورد، مثل‌ مسایلی‌ که‌ در سالهای‌ اخیر پدید آمد و بهرحال‌ متأسفانه‌ موجب‌ شد که‌ یک‌ عارضه‌ جدی‌ روحی‌ برای‌ بعضی‌ از کارکنان‌ محترم‌ آن‌ وزارت‌خانه‌ پدید آمده‌ باشد.[13]
این لایحه مخالفی نداشته است.

3) مصوبه نهایی

این لایحه در جلسه 96 به تاریخ 22/01/1380 به صورت زیر به تصویب رسید:
«ماده‌ واحده‌ ـ بندهای‌ 1و2 ماده‌ 58 قانون‌ استخدامی‌ وزارت‌ اطلاعات‌ مصوب‌ ۱۳۷۴/۴/۲ به شرح ذیل‌ اصلاح‌ و دو تبصره‌ به‌ آن‌ الحاق‌ می‌شود:
الف‌ ـ متن‌ زیر جایگزین‌ بندهای‌ 1و2 ماده‌ 58 می‌شود:
۱ ـ مستخدمان‌ مرد با 50 سال‌ سن‌ یا 25 سال‌ سابقه‌ خدمت‌.
۲ ـ مستخدمان‌ زن‌ با 20 سال‌ سابقه‌ خدمت‌ یا 45 سال‌ سن‌.
آب ـ تبصره‌های‌ ذیل‌ به عنوان تبصره‌های‌ 3و4 به‌ ماده‌ 58 الحاق‌ می‌شود:
تبصره‌ ۳- وزارتخانه‌ می‌تواند در صورت تشخیص‌ ضرورت‌، مستخدمانی‌ را که‌ سابقه‌ خدمت‌ آنان‌ 20 سال‌ و بالاتر باشد بازنشسته‌ نماید.
تبصره 4- مستخدمان موضوع این ماده می توانند با تشخیص وزیر از سنوات ارفاقی به میزان تا پنج سال برخوردار گردند.کسور سهم کارمند و سهم دولت مربوط به سنوات ارفاقی، به مأخذ اخرین حقوق و مزایای قبل از بازنشستگی، توسط وزارت به صندوق بازنشستگی وزارت پرداخت خواهد شد».[14]

4) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی

آن‌چه که خواست قانون مدنی بوده در رابطه با این طرح رعایت شده است. هم چنین در این مصوبه مردان و زنان از هم تفکیک نشده اند بنابراین گفته می‌شود که این مصوبه حقوق برابری را برای هر دو جنس در نظر گرفته است. از این منظر این مصوبه یک مصوبه تساوی گرای هویتی محسوب می‌شود.

بند دوم:  قوانین و مصوبات خانوادگی

الف) تصویب‌ تقاضای‌ یک‌ فوریت‌ برای‌ طرح‌ تأمین‌ حقوق‌ معلولان‌ و ایجاد تسهیلات‌ لازم‌ برای‌ آن‌ها

این طرح طی جلسه 424 به تاریخ 16/02/1383 به تصویب رسید:

[do_widget id=kl-erq-2]اگر از دیدگاه موافقان طرح بگذریم می‌رسیم به دیدگاه مخالفان طرح از جمله ‌ علی حسینی که این‌گونه بحث را پی می‌گیرند که:
اینکه‌ خواهر محترمه‌ اصولی‌ از قانون‌ اساسی‌ را قرائت‌ فرمودند مبنی‌ بر اینکه‌ رعایت‌ عدالت‌، رعایت‌ تساوی‌، حقوق‌ زن‌، من‌ می‌خواهم‌ خدمت‌ ایشان‌ عرض‌ کنم‌ همچنان که قانون‌ اساسی‌ در بسیاری ا‌ز بندها در رابطه‌ با حقوق‌ زن‌ و بل‏که‌ اصولاً در مکتب‌ اسلام‌ جای‏گاه‌ ویژه‌ای‌ برای‌ زنان‌ قائل‌ شده‌ است.‌ اینکه‌ می‌فرمایید این‌ مصوبه‌ کمیسیون‌ به‌ اصطلاح‌ نه‌ مبنای‌ شرعی‌ دارد و نه‌ به‌ مصلحت‌ نظام‌ است‌ و یا آن جا که‌ می‌فرمایید لزوم‌ ازدواج‌ را برای‌ رفتن‌ به‌ خارج‌ هیچ‌ کجای‌ این‌ قانون‌ نگفته‌ کسی‌ که‌ می‌خواهد خارج‌ برود باید ازدواج‌ کند، قانون‌ هست‌! همان طوری که اشاره‌ فرمودید طبیعی‌ است‌ اگر مزدوج‌ باشد باید رضایت‌ همسر را داشته‌ باشد و اگر نباشد باید به‌ اذن‌ پدر و یا ولی‌ شرعی‌ باشد که‌ شما می‌فرمایید، به‌ اصطلاح‌ جنبه‌ شرعی‌ ندارد. طبیعی‌ است‌ برای‌ اینکه‌ مساله‌ جنبه‌ شرعی‌ پیدا بکند، کمیسیون‌ آمده‌ اذن‌ پدر و یا ولی‌ قانونی‌ و شرعی‌ آن‌ را قرار داده‌ برای‌ اینکه‌ دنبال‌ این‌ کار برود، دنبال‌ تحصیل‌ و یا کسب‌ علم‌ برود، هم‌ نظر شما تأمین‌ است‌ و هم‌ مساله‌ شرعی‌ رعایت‌ شده‌ و هم‌ در شرایطی‌ که‌ این همه تبلیغات‌ علیه‌ مجلس‌ از تریبون‌های مختلف‌ صورت‌ می‌پذیرد بهانه‌ای‌ دست‌ کسی‌ داده‌ نمی‌شود که‌ علیه‌ مجلس‌ این‌گونه سخنان‌ را ادامه‌ بدهند.[6]

3) مصوبه نهایی

در پایان ماده 3 قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 1364 طی جلسه 89 به تاریخ 14/12/1379 این‌گونه اصلاح و به تصویب می‌رسد:
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون تبصره 1 ماده 3 قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 25/1/1364 حذف و متن ماده 3 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌»ماده 3- اعزام دانشجویانی که دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر هستند با در نظر
گرفتن ظرفیت دانشگاه‌های کشور و امکانات ارزی، رشته‌های مورد نیاز و کاملاً ضروری و
با رعایت مفاد ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351[7] و اصلاحیه مصوب 23/5/1370صورت خواهد گرفت.
وزارت هر سال یک‌بار این موارد را تعیین خواهد کرد. در شرایط مساوی اولویت با داوطلبان متأهل می‌باشد».[8]

4) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی

آن‌چه که در مشروح دیدگاه مخالفان طرح آمده، ایشان بیشتر تمایل بر کنترل زنان داشته و به قول راکعی کسانی همچون ایشان همیشه معتقدند که زنان دارای آن‌چنان رشدی نیستند که بتواند از پس مسایل و مشکلات خود برآیند و اصولاً زنان را دارای شخصیت مستقل و رشد یافته‌ای نمی‌بینند. مخالفان طرح تمایل دارند مثل همیشه اهرم‌های بازدارنده‌ای را در برابر رشد و پیشرفت زنان قرار دهند و به نوعی محدودیت‌هایی را برای زنان ایجاد کنند و بر احتمال فساد زنان در این‌گونه سفرها تاکید دارند به خصوص که مخالفت با این مساله هیچ پایه و مبنای فقهی نیز نداشته و صرفاً غرض‌ها و ذهنی‌های مردسالارانه بر این امر سایه افکنده است. اما آن‌چه که از دیدگاه موافقان و پیشنهاد دهندگان طرح برداشت می‌شود این است که آن‌ها به دنبال ایجاد شرایط برابر برای دختران و پسران در امر تحصیل بوده تا دختران نیز همپای پسران از تسهیلات برابر برای ادامه تحصیل بهره‌مند شوند لذا می‌توان گفت چه در متن خود اصلاحیه و چه در لحن طراحان این اصلاحیه نگرشی تساوی طلب غالب بوده و سعی شده است زن را یک انسان مستقلی پنداشته که توانای رشد پیشرفت را داشته است. با مقایسه مشروح مذاکرات با محتوای دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی می‌توان این‌گونه برداشت کرد که مجلس در راستای رفع خلاء قانونی برای آموزش زنان گامی مثبت برداشته است.

ب) تصویب‌ لایحه‌ الحاق‌ تبصره‌ 3 به‌ ماده‌ 3 قانون‌ ترویج‌ تغذیه‌ با شیر مادر و حمایت‌ از مادران‌ در دوران‌ شیردهی مصوب 1374.[9]

ماده3- مرخصی زایمان تا سه  فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر می‌دهند در بخش‌های دولتی و غیر دولتی چهار ماه می‌باشد.[10]
تبصره 1- مادران شیرده بعد از شروع به کار مجدد در صورت ادامه شیردهی می‌توانند حداکثر تا 20 ماهگی کودک روزانه یک ساعت از مرخصی(‌بدون کسر از مرخصی استحقاقی) استفاده کنند.
تبصره 2- امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی باید تأمین شود.
اختلافی‌ بین‌ کارگران‌ زن‌ و کارمندان‌ زن‌ در خصوص مرخصی‌ و مرخصی‌های‌ دوران‌ بارداری‌ و شیردهی‌ بود که برای مادران کارگر 69 روز و برای مادران کارمند 90 روز مرخصی زایمان در نظر گرفته شده بود.

1) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی

امام خمینی همیشه بر نقش مادری زنان تأکید داشته و این را از مهم‌ترین وظایف زنان برشمرده و بر حمایت مادران در راستای تربیت کودکان نیز سفارش می‌کرده اند. در قانون اساسی نیز در دو اصل بیست و نه که بر برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بهداشتی و درمانی
و مراقبت‌های پزشکی و به خصوص در اصل بیست و یک بر حمایت از مادران در دوران بارداری سفارش اکید شده است.
2) مذاکرات مجلس
این طرح مخالفی نداشته است، بنابراین موافق و مخالف به چانه‌زنی باهم نپرداخته‌اند.

3) مصوبه نهایی

این لایحه طی جلسه 208 در تاریخ 22/12/1380 اصلاح و به تصویب رسید:
ماده‌ واحده‌ ـ متن‌ زیر به عنوان تبصره‌ 3 به‌ ماده‌ 3 قانون‌ ترویج‌ تغذیه‌ با شیر مادر و حمایت‌ از مادران‌ در دوران‌ شیردهی‌ مصوب‌ ۱۳۷۲/۱۲/۲۲ الحاق‌ می‌شود.
تبصره‌ ۳ ـ مرخصی‌ زایمان‌ برای‌ وضع‌ حمل‌های دوقلو، پنج‌ ماه‌ و برای‌ زایمان‌های سه ‌قلو و بیشتر یک سال با استفاده‌ از حقوق‌ و فوق‌العاده‌های‌ مربوط‌ تعیین‌ می‌شود.

[do_widget id=kl-erq-2]

تاریخ ثابت کرده است که بازاریابی روش مناسب و مداومی برای فروش نمی باشد !
در زمان قدیم که تکنیک های بازاریابی وجود نداشت، فروشندگان و افراد موفقی مانند ( David Ogilvy ) فعالیت داشتند و درآمدشان بسیار بالا بود
سوال اینجاست که روش آنها چه بود ؟
روش آن ها استفاده از علم تبلیغ نویسی بود ! آنها پیام قابل فهم و درست را در زمان مناسب برای مخاطبینان شان ارسال می کردند .
تمام روش های بازاریابی که می شناسیم در زمان قدیم وجود نداشتند اما با این حال، پدر تبلیغ نویسی دنیا ( David Ogilvy ) در آن زمان درآمد بیلیون دلاری کسب کرده بود .
هنگامی که از فروش و تبلیغات صحبت می کنیم، تنها مهارتی که می تواند شما را یاری کند تبلیغ نویسی می باشد.

کسب و کار اینترنتی

شاید برایتان سوال باشد تبلیغ نویسی در چه جاهای بدرد می خورد ؟

 • می توانید در صفحه محصول موجود سایت خودتان از تبلیغ نویسی استفاده کنید
 • می توانید در طراحی پوستر و بروشور های تبلیغاتی استفاده کنید
 • حتی در بیلبورد های تبلیغاتی که گاها فرصت دومی برای ارتباط با افراد وجود ندارد

کسب و کار اینترنتی

اولین کاری که تو را در تبلیغ نویسی به موفقیت می رساند چیست ؟

کلیدی و مهمترین کار در تبلیغ نویسی، شناخت بازار مخاطب هست، یعنی باید مخاطبینی را که قرار است تبلیغ شما را ببیند بشناسید و اطلاعات کامل آن ها را جمع آوری کنید، اطلاعاتی مانند:

 • مشکلاتی که در استفاده از محصولات مشابه دارند
 • بزرگترین ترس این مخاطبین چیست ؟
 • دوست دارند به چه نتیجه ای برسند ؟
 • ماندن در این وضعیت چقدر می تواند برایش هزینه ایجاد کند ؟

[do_widget id=kl-erq-2]

 • انتظارات بیشتر : این نوع بازار هدف، همیشه دوست دارند با کمترین هزینه کلی نتیجه بگیرند و انتظارات بسیاز زیادی از فروشنده دارند.
  • درآمد کمتر : حتی  اگر در این لول موفق به فروش شده باشی ولی بعد از مدتی متوجه خواهید شد که به آزادی مالی و درآمد دلخواهت نرسیده ای.


  پیشنهاد ما ۱۰۰ میلیون در ماه است، اما راه حل ما برای رسیدن به این درآمد در مدت زمان کم چیست ؟

  کافیست برای رسیدن به این درآمد، بازار هدفت را عوض کنی! شاید ساده بنظر برسد اما مهم است به چی کسی محصولات و خدماتتان را ارائه کنی .

   کسب و کار اینترنتی

  تنها کاری که باید انجام دهی این است که خدمات و فرصت های گران قیمتی بسازی و به بازار هدف ثروتمند و سرمایه دار ارائه کنی.
  تصور کن قیمت محصولت ۵۰۰ هزار تومان باشد، هر ماه برای رسیدن به ۱۰۰ میلیون درآمد باید ۲۰۰ مشتری پیدا کنی که حاضر باشد محصول یا خدماتت را بخرد، مطمئنم می دانی کار آسانی نیست، اما تا کی می توانی این کار سخت را ادامه دهی ؟
  مطئنا الآن که این مقاله را می خوانی، از این روش استفاده می کنی، اما الآن پیشنهادی را خواهم داد تا دیدت به کسب و کار های اینترنتی برای همیشه تغیر کند .
  پیشنهاد ما این است هر سال فقط ۱۰۰ مشتری داشته باشی که در ازای محصول یا خدماتت ۳ میلیون پرداخت کند. به همین سادگی، راز موفق و گران ترین مشاور بودن همین است !

  • بدون رقیب : هنگامی که محصول گران قیمت و لوکس چند میلیونی می سازی دیکر رقبایی نخواهی داشت تا با آن ها رقابت کنی چون آنها در مردابی پر از رقیب قرار دارند، بنابر این سریعتر می توانی رشد کرده و مشتریانت را پیدا کنی ! و مهمتر از همه شما مشتریانتان را انتخاب خواهید کرد نه آنها .

  • نتیجه بیشتر : زمانی که محصول لوکس می سازید، تمام تلاشتان را برای موفقیت آنها می کنید، در نتیجه آنها نیز نتیجه بهتری خواهند گرفت چون هزینه خوبی را پرداخته کرده اند بیشتر به موارد گفته شده عمل می کنند .

  • فروش بیشتر : تصور کن از خدماتت استفاده کنند و به نتیجه برسند، شما در ذهن آنها به عنوان یک مشاور حرفه ای و کاربلد شناخته خواهی شد و در نتیجه شما را به افراد مشابه زیادی معرفی خواهند کرد که حاضرند بهای خدماتت را پرداخت کنند .

   [do_widget id=kl-erq-2]

  • درآمد بیشتر : علاوه بر اینکه دیگر با مشتریان دردسر ساز کار نخواهی کرد، مطمئنا درآمدت چندین برابر خواهد شد .

  • مراحل راه اندازی امپراطوری آنلاین ( کسب و کار اینترنتی ) اگر این مراحل را قدم به قدم و به درستی انجام بدهی در کمتر از ۳ ماه می توانی به درآمد دلخواهت برسی

   آموزش بازاریابی اینترنتی

   • قدم اول، انتخاب بازار هدف

   در کسب و کار اینترنتی ما باید تمام وقتمان را صرف جذب افرادی بکنیم که توان خرید محصول ما را داشته باشند، پس باید باید شناخت کاملی نسبت به مخاطبین مان داشته باشیم.
   اکثر افراد همیشه دوست دارند برای همه یک نوع خدمات بفروشند و می خواهند محصولات و خدمات شان را برای عموم بازار ارائه کنند. و این وقت تلف کردن است . اما افراد موفق و میلیونر بازاری را انتخاب می کنند که توان خرید محصولات شان را داشته باشند.

   • قدم دوم، طراحی و تولید خدمات لوکس

   مهمترین بخش از کسب و کار طراحی و تولید محصولی است که واقعا همه خواهان آن باشند، باید خدمات شما به عنوان فرصت دیده شود، فرصتی که مخاطبین تان می تواند از وضعیت فعلیش به وضعیت ایده آل برسد.
   تنها نکته ای که در ساخت خدمات و محصولات مهم است، این است که مشتریان تان نتیجه بگیرند! اگر نتواند نتیجه مناسب را نگیرند تقریبا شکست تان حتمیست .

   در صورتی که ترجیح می دهید هر روز و در هر ساعت با انتشار جدید ترین سریال ها و فیلم ها با ژانر های مختلف با کیفیت های متفاوت آن ها را دانلود نمائید، بهتر است که با یکی از بزرگ ترین مراجع دانلود فیلم آشنا شوید. هر کدام از ما برای اوقات فراغت خود برنامه ریزی هایی داریم، تماشای فیلم و سریال می تواند قطعا یکی از محبوب ترین کار ها باشد.
   . دانلود فیلم در دسته بندی ها بر اساس ژانر و موضوع فیلم و تاریخ ساخت، دریافت هر کدام از آثار سینمایی، تلویزیونی و نمایش خانگی را برای شما آسان تر می کند.
   سریال های خارجی قطعا نیاز به دوبله و زیرنویس خواهند داشت، پس از انتشار می توانید هر کدام از آن ها را با فریم ریت ها و کیفیت های مختلف دانلود فرمائید و ضمن این که امکان جستجو بین هزاران اثر سینمایی وجود دارد. تمامی سریال ها به صورت هفتگی و در صورت انتشار در اختیار شما قرار خواهند گرفت. بخصوص پخش قسمت های مختلف سریال های نمایش خانگی.
   جدید ترین های آثار شامل دانلود فیلم ترسناک کلاسیک، فیلم های سینمایی روز، کمدی، تلخ و درام، ماجراجویی، پلیسی، اکشن فانتزی، خانوادگی، جنگی، تاریخی و مستند را در اسرع وقت و با بهترین کیفیت و بالا ترین سرعت و از سرور های قدرتمند دریافت کنید
   .
   عموما یکی از دغدغه های کاربران دانلود رایگان فیلم به صورت سریع و با بهترین سرعت فیلم ها بدون مشاهده تبلیغات آزار دهنده است. این فیلم ها با ریلیز های مختلف به محض انتشار از سوی منبع در اختیار شما قرار خواهند گرفت. عموما فیلم ها و سریال ها با کیفیت های مختلف از جمله ۱۰۸۰، ۷۲۰، ۴۸۰ منتشر خواهند شد و شما می توانید آن ها را بدون تگ تبلیغاتی دانلود نمائید.
   برخی فیلم های سینمایی نیز به صورت کالکشن منتشر می شوند و شما می توانید آن ها را در صورت تکمیل شدن یکجا دریافت کنید.
   سریال های ایرانی، اروپایی، امریکایی، کره ای و… را بدون دغدغه دانلود کنید. اطلاعات مختصر و مفیدی در مورد هر کدام از آثار از جمله: کارگردان، بازیگران، ژانر و سال تولید و البته خلاصه داستان درج خواهد شد.
   دانلود فیلم 2019.
   جدید ترین فیلم ها را با کیفیت بالا دانلود کنید، انیمیشن ها نیز در دسته بندی های سایت قرار دارند و شما می توانید نسخه های دوبله شده (دوبله گلوری) ، زیرنویس و همین طور کیفیت های Blue Ray و… را پس از انتشار نهایی زود تر از تمامی وب سایت ها دانلود کنید. دانلود فیلم جدید.

    املاک کیان در استان مازندران شهرستان امل کیلومتر 7 خیابان نور ولیسده کمربندی غربی آمل به محمودآباد واقع شده است . املاک کیان دارای وجه ای بسیار خوب در منطقه بوده و مالکیت مکان املاک متعلق به خودمان میباشد و کلیه اشخاص فعال در املاک کیان بر خلاف املاک های دیگر که عموما مکان املاک استیجاری و افراد شاغل در آن از جاهای مختلف میباشند ، ما بومی همان محل بوده و همیشه پاسخگو خواهند بود . املاک کیان دارای شناسه صنفی ده رقمی بوده و با توجه به اینکه دارای پروانه کسب قانونی میباشد بمحض انجام معامله و نوشتن مبایع نامه اقدام به صدور کد رهگیری مینماید

   ویلا شمال

   موسسه ونوس که بی شک جزو نام داران عرصه کنکور می باشند روش تدریسی ارائه داده اند که یادگیری بلند مدت و به خاطرسپاری قواعد دروس را تسهیل می کند. پکیج های آموزشی ونوس، شما را از رقیبان خود چند گام جلوتر قرار می دهد چرا که اساتید پکیج های آموزشی ونوس با آگاهی از قواعد یادگیری ذهن و علوم شناختی، تدریس می کنند و در پشت صحنه تدریس، ذهن شما را برای یادگیری عمیق و مفهومی دروس آماده و منسجم می کنند

   ونوس

   شرکت مدیران ارائه کننده خدمات برنامه نویسی و گزارش نویسی تخصصی وی‍ژه دامداری ها و سایر شرکتها ،ارگانها و موسسات

   تعمیر پکیج مرکوری

   تابلو آسمان تابلویی سفارشی  با طراحی مدرن است. این تابلو نه تنها یک اثر هنری به شمار می رود بلکه از نظر علمی نیز دقیق و معتبر می باشد. در واقع اطلاعات ستاره ای نمایش داده شده در تابلو آسمان مطابق با کاتالوگ دریافت شده از سازمان فضایی اروپا و ماهواره هیپارکوس است. در لینک زیر با تابلو آسمان  بطور کامل آشنا خواهید شد

   تابلو آسمان

   تحقیقات انجام شده در دانشگاه های هاروارد و پرینستون در بین سال های 2005 تا 2015 نشان می دهد که سهم مشارکت آمریکایی در شغل های جایگزین از 10.7 درصد به 15.8 درصد افزایش پیدا کرده است. شغل های جایگزین به شغل های موقتی گفته می شود که در آن افراد به صورت پیمانکاران مستقل فعالیت می کنند و یا در پروژه ای به طور موقت کمک می کنند. امروزه بسیاری از آمریکایی ها به خاطر آزادی و انعطاف پذیری و راحتی بیشتر کار جایگزین و یا همان فریلنسینگ را انتخاب می کنند.
   فریلنسینگ یک مدل بسیار خوب تجاری است که به شما اجازه می‌دهد به صورت مجازی بدون هیچ هزینه‌ای برای تجهیزات، با کمی زمان و شور و اشتیاق کار را آغاز کنید.
   ابتدا تعریفی از فریلنسر ارائه می‌کنیم. فریلنسر کسی است که برای کاری که به صورت پروژه‌ای و موقت انجام داده است، دستمزد دریافت می‌کند. ممکن است این دستمزد بر اساس میزان ساعت کاری یا پروژه‌ای و یا به شکل‌های مختلف دیگری پرداخت شود. فریلنسر‌ها در زمینه‌های مختلفی از جمله تولید محتوا، ترجمه، طراحی، مشاوره و بسیاری از زمینه‌های دیگر فعالیت می‌کنند. استخدام فریلنسر آسان‌‌ترین راه ممکن برای شروع کسب و کار شخصی می‌باشد.
   هدف از فریلنسینگ داشتن شغلی ثابت بدون رئیس می باشد. در فریلنسینگ باید به خوبی کار کنید تا درخواست های پروژه برای شما افزایش یابد. به این صورت هم حقوق شما بیشتر خواهد شد و هم کیفیت کاری شما افزایش چشم گیری خواهد داشت.
   با ظهور اینترنت و گسترش وب، فعالیت فریلنسرها هم افزایش یافت. این افزایش چنان جدی و چشمگیر بود که امروزه اصطلاحی به نام Freelancer Economy یا اقتصاد فریلنسرها یا اقتصاد آزادکارها شکل گرفته است.
   توسعه‌ی اینترنت و فن‌آوری اطلاعات، از دو طریق بر توسعه‌ی اقتصاد فریلنسری تاثیر داشته است:

   • تکنولوژی‌های ارتباطی، فرصت کار از راه دور و ارسال و دریافت پروژه‌ها به صورت غیرحضوری را افزایش داده و از این طریق، ظرفیت انجام کار افزایش یافته است.
   • با توسعه‌ی تکنولوژی اطلاعات، ده‌ها فعالیت جدید مانند خدمات امنیت وب، طراحی وب و توسعه اپلیکیشن‌ها، شکل گرفته‌اند که در ذات خود، استعداد و پتانسیل زیادی برای کار فریلنسری دارند.

   فریلنسینگ در بعضی اوقات می تواند بسیار ناپایدار باشد. فریلنسر‌ها ممکن است در یک ماه پروژه‌های زیادی را به اتمام برسانند و زندگی مرفهی داشته باشند و در ماه بعد به سختی حتی یک پروژه را نیز تحویل بگیرند و درآمد کمی داشته باشند. حتی اگر فریلنسری بسیار ماهر و با سابقه‌ی درخشان و با مشتریانی ثابت باشید، ممکن است در یک چشم به هم زدن به هر دلیلی مشتریان وفادار خود را از دست بدهید.
   فریلنسرها می‌توانند پاسخگوی هر تقاضایی از سوی کسب‌وکارهای ریسک‌پذیر باشند. این خدمات می‌تواند شامل بازاریابی و نوشتن محتوا در کنار پشتیبانی مالی و فنی باشد. امروزه فریلنسرها مهارت‌های خود را در بازاریابی شبکه‌های اجتماعی، تولید محتوا و تبلیغات به کار می‌گیرند. فریلنسرهای بسیاری در نوشتن مطالب درباره کسب‌وکار ماهر هستند و در عین حال فعالیت‌های برنامه‌نویسی وب و طراحی گرافیک مورد نیاز یک کسب‌ وکار را نیز انجام می‌دهند. حتی ممکن است فریلسنرها خدمات دفترداری نیز انجام می‌دهند.
   یکی از مزایای بزرگ فریلنسینگ این است که دیگر لازم نیست در شرکت یا محل کار حاضر شوند و زمانشان‌را برای رفت و آمد تلف کنند. این یعنی علاوه بر اینکه مهم نیست که چه وقت کار می‌کنید, اهمیتی هم ندارد که کجا درحال کار هستید.
   شما می‌توانید خیلی راحت کارتان‌ را از خانه یا خوابگاه انجام دهید, بدون اینکه نگرانی‌ای بابت رفت و آمد داشته باشید.
   مزایای فریلنسینگ برای یک فریلنسر / دورکار

   • برای خود کار می کنید و هیچ رئیسی بالای سر شما نیست.
   • نیاز به دادن هزینه برای مکان خاصی برای قبول کار ندارید و در منزل نیز میتوانید به انجام آن بپردازید.
   • بین پیشنهادات و کارفرمایان مختلف حق انتخاب دارید.
   • بازار فریلنسرها رقابتی است و نیاز به فریلنسرهای قابل اعتماد و با کیفیت و حرفه ای همیشه وجود دارد.
   • می توانید در هر زمان و مکانی که دوست دارید کار کنید.
   • درآمد شما بستگی به میزان فعالیت خودتان دارد و می‌توانید با انجام پروژه‌های بیشتر و تخصصی‌تر، درآمد بسیار بالایی داشته باشید و از همتایان خود که در استخدام شرکت ها هستند با سرعت بسیار بالایی پیشی بگیرید.

   معایب فریلنسینگ برای یک فریلنسر / دورکار

   • همه‌ی کارها از جمله حسابداری، بازاریابی، فروش، انجام پروژه، ارتباط با مشتری و … را خودتان باید انجام دهید.
   • به دست آوردن کارفرمای کافی برای اینکه بتوانید از طریق فریلنسینگ، زندگیتان را تامین کنید ممکن است کمی زمان بر باشد. باید صبور باشید و با سابقه و حسن انجام کاری خوبی که از خود بر جای می گذارید روز به روز به مشتری های خود بیافزایید.
   • بسیاری از فریلنسرها در کارشان بالا و پائین را تجربه کرده اند. برای زمان های کسادی باید برنامه داشته باشید و برای زمان هایی که کار زیاد است آماده باشید تا بتوانید پروژه ها را به موقع تحویل دهید.
   • تا زمانی پول بدست خواهید آورد که قادر به انجام پروژه ها با کیفیت مناسب باشید. در این شیوه خبری از حقوق بازنشستگی نیست مگر آنکه خود را مستقلا بیمه نمائید.

   [do_widget id=kl-erq-2]

  • بسیاری از فریلنسرها در کارشان بالا و پائین را تجربه کرده اند. برای زمان های کسادی باید برنامه داشته باشید و برای زمان هایی که کار زیاد است آماده باشید تا بتوانید پروژه ها را به موقع تحویل دهید.
  • تا زمانی پول بدست خواهید آورد که قادر به انجام پروژه ها با کیفیت مناسب باشید. در این شیوه خبری از حقوق بازنشستگی نیست مگر آنکه خود را مستقلا بیمه نمائید.
  • پرطرفدارترین کانال های تلگرام
   ایجاد کانال در تلگرام یک موضوع بسیار مهم است که این پیام رسان را از سایر پیام رسان ها متمایز ساخته است. کانال در واقع یک بستر است که می تواند یک ادمین داشته باشد و همان ادمیت قادر است در آن کانال مطلب و محتوا ارائه دهد و بقیه فقط می توانند در آن عضو شوند و مطالب را بخوانند ولی امکان صحبت و اظهار نظر ندارند. اگر بخواهیم به معرفی کانال های تلگرام از لحاظ موضوعی بپردازیم، کانال های تلگرامی می توانند کاربرد های متعددی داشته باشند، که از جمله آن می توان به اطلاع رسانی و انتشار اخبار درباره مسائل مختلف عمومی و اجتماعی، اطلاع رسانی به دانشجویان یک مقطع تحصیلی یا یک کلاس، اطلاع رسانی به افرادی خاص مانند مشتری های یک کسب و کار و یا ارائه مطالب متعدد آموزشی، اشاره نمود. در طول زمان ثابت شده است که کانال هایی که موضوعشان به سرگرمی مربوط است، مخاطبین بیشتری دارند.
   کانال تلگرام کلیپ عاشقانه، مصداق موضوعی است که خدمت شما سروران عرض نمودم. ساخت گروه هم یکی دیگر از خدمت های تلگرام است که به کاربران اجازه می دهد، همه در آن اظهار نظر کنند و یا محتوا ارسال کنند که از این حیث دقیقا برعکس ماهیت کانال ها می باشد. مزیت های کانال تلگرام را که آن را از گروه متمایز می سازد به شرح زیر است: افزودن مدیر به گروه های تلگرامی امکان پذیر نیست در صورتی که مدیر اصلی کانال می تواند ادمین های بیشتری به کانال اضافه نماید و این مدیریت کانال را بسیار آسان تر می نماید.در گروه ها شما توانایی حذف پیام ها را نداشتید اما در کانال به راحتی می توانید پیام های دلخواه را پس از انتشار حذف نمایید.در کانال تلگرام بازدید مربوط به هر یک از پست ها زیر آن پست به صورت دقیق نوشته می شود.بر خلاف گروه های تلگرام که پیام ترک اکثرا آزار دهنده و با حاشیه هایی همراه است. در کانال تلگرام خبری از نمایش پیغام ترک و پیوستن وجود ندارد.در کانال بر خلاف گروه که این مورد برخی مواقع دردسر ساز می شد اعضای یک کانال نمی توانند سایر اعضا را مشاهده نمایند و تنها تعداد آن را می توانند ببینند.هر چند مدیر کانال بر تمامی این ها احاطه دارد. این مورد که بعضا در گروه ها بسیار آزار دهنده است در کانال وجود ندارد و بی نهایت عضو می توانند به کانال بپیوندند.
   در ضمن شما می توانید مثلا با تاسیس بهترین کانال تلگرام با نام abcd یک لینک از پیام رسان محبوب تلگرام با آدرس  telegram.me/abcdدریافت نمایید که این خود یک مزیت بزرگ است و در صورت لزوم آن را به کسانی که علاقه دارید ارسال کرده و بهره ببرید.