اقتصاد چیه؟

0

اقتصاد چیه؟ “ واسه همه ما لازمه درباره اینکه اقتصاد چیه و چیجوری زندگی روزمره ی ما رو تحت اثر قرار می ده چیزایی بدونیم. […]