پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر و کارکرد حجت های الهی در زندگی بشر از منظر قرآن کریم

تکه ای از متن پایان نامه :

با کتابت ‏حاصل مى گردد. سپس به معارف الهیه که به انبیاء و اولیاء القا مى گردد واژه « وحى » ‏اطلاق شده می باشد. [1]

در آیه چهل و سوم سوره نحل صحبت از پیغمبر اسلام(صلى الله علیه وآله) نیز فراتر رفته، و با اشاره کوتاهى به ‏تمام انبیاى پیشین میفرماید:

« وَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِکَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِى إِلَیهِم[2]»‏ آنها نیز مردانى بودند که بر آنها وحى فرستاده مى گردید، و اگر ‏نمى دانید ‏ بروید و از اهل اطلاع بپرسید، آنها نیز همگى با این منبع معرفت در ارتباط بودند.

در آیه 118 سوره آل عمران مى فرماید:

« قَدْ بَیَّنَّا لَکُمُ الاْیَاتِ إِن کُنتُمْ تَعْقِلُون[3]»؛«‏ما آیات را براى شما تبیین کردیم، اگر اهل تعقّل باشید«;

و این ‏خود دلیل روشنى می باشد بر این که آیات الهى عقل ها را بیدار مى سازد و مایه حرکت اندیشه ‏ها می باشد[4]

اینها نمونه هایى می باشد از آیات قرآن مجید که با صراحت و وضوح و خالى از هرگونه ابهام ‏مسأله وحى را به عنوان یک منبع شناخت بسیار عمده معرفى مى نماید.

وحى از نظر قرآن یک هدایت کاملا خود آگاه به درجات بالاتر از هدایت عقلى می باشد;‏

2-1-4.  بشر و آموزه های وحیانی

  بشر، مهم ترین موضوع هستی شناسی می باشد که وحی- چه به شکل دلایل به حق قرآن و چه به صورت رهنمودهای اهل بیت (ع) که در قالب الهام به توضیح و تبیین قرآن پرداخته اند- بهترین ابزار شناخت آن محسوب می گردد. بهره گیری از این ابزار به طور مستقیم، تنها در اختیار اولیا وانبیا قرار دارد و سایر افراد بشر از دسترسی مستقیم به آن عاجزند. از این رو، اگرچه این ابزار از حیث عملکرد، وسعت مطلق، اما به واسطه محدوده دامنه بهره وری، قابلیت بهره گیری عام ندارد.

[1]. شریفانی محسن، پیشین،ص6.

[2] . نحل:43

[3] . آل عمران:118.

[4] . ر.ک.مکارم شیرازی،پیام قرآن،پیشین،ج1،صص147-155.

تأثیر و کارکرد حجت های الهی در زندگی بشر از منظر قرآن کریم92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر و کارکرد حجت های الهی در زندگی بشر از منظر قرآن کریم

تکه ای از متن پایان نامه :

فطرت یعنى آفرینش نخستین، یعنى خلقت روح و جان آمیخته با یک سلسله معلومات ‏ضرورى.

انجام می دهد فجور می باشد یا تقوا[1]. علامه طباطبایی(ره)الهام فجور و تقوا را عقل عملی می داند که از نتایج تسویه نفس و از خصوصیات خلقت آدمی می باشد  و اصلاح و افساد نفس را برخاسته از این عقل عملی می شمارد.

نظیر این معنا در آیه دیگر بعد از اشاره به آفرینش بشر نیز آمده می باشد: «وَهَدَینَاهُ النَّجْدَینِ»؛ ‏‏و او را به راه خیر و شر هدایت کردیم.

باید توجّه داشت که «نجد» در لغت در اصل به معناى مکان مرتفع می باشد در مقابل « تهامه » ‏‏(بر وزن علاقه) که به معناى سرزمین پست می باشد; و در این جا به قرینه آیات قبل و بعد و ‏همچنین پاره اى از روایات که در تفسیر آن وارد شده می باشد کنایه از خیر و شر و عوامل ‏خوشبختى و بدبختى می باشد.‏[2]

به این ترتیب قرآن مجید فطرت و وجدان را به عنوان یک منبع غنى و سرشار براى معرفت ‏پذیرفته، و با تعبیرات مختلف در آیات متعدّد همگان را به اهمیت این منبع متوجّه ساخته ‏می باشد.‏

2-1-3-5. وحى آسمانى

 مهم ترین ابزار شناخت که در هستی شناسی به آن تکیه می گردد، روش وحیانی می باشد؛ زیرا در این روش، بشر به عین مقصد دست می یابد و در آن هیچ شکی راه نمی یابد؛ چراکه منبعی که وحی از آن سرچشمه می گیرد، از یک سو در قوت و اتقان، بی بدیل و از دیگر سو، جامع و همه جانبه می باشد و به همه ابعاد، اشراف قطعی و قابل اعتماد دارد

‏«وحى» در قرآن مجید و روایات اسلامى و ادبیات عرب در معانى زیادى به کار رفته می باشد. ‏ولى اصل «وحى» چنانکه راغب در مفردات مى گوید به معناى اشاره سریع می باشد[3]، و به ‏همین جهت به کارهاى سریع « وحى » گفته مى گردد، و به سخنان رمزى و آمیخته با کنایه ‏که با سرعت رد و بدل مى گردد نیز این واژه اطلاق مى گردد; که گاه با اشاره و گاه

[1]. ‏‏همان،ص298.

[2]. قرطبى محمد بن احمد،الجامع لأحکام القرآن،چ اول،نشر ناصرخسرو،تهران،1364ش،ج21،ص65؛ طبرسی فضل بن حسن،مجمع البیان فی تفسیرالقرآن،چ سوم،نشر ناصرخسرو،تهران،1372ش،ج10،ص748.

[3]. راغب اصفهانی حسین بن محمد،پیشین،ج1،ص858.

تأثیر و کارکرد حجت های الهی در زندگی بشر از منظر قرآن کریم92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر و کارکرد حجت های الهی در زندگی بشر از منظر قرآن کریم

تکه ای از متن پایان نامه :

از ‏مجموع این آیات (و نظایر آن در قرآن مجید) ارزشى را که قرآن براى هر دو قسم تاریخ به ‏عنوان منبع معرفت و آگاهى قائل می باشد روشن مى گردد.

2-1-3-4. فطرت و وجدان و شعور باطن

بشر هنگامى به سن رشد مى رسد یک سلسله حقایق را بدون احتیاج به معلّم و استاد مى داند.

مسائل بدیهى مانند محال بودن اجتماع دو ضد، یا دو نقیض براى او روشن می باشد.

در درون جان احساس تعلّق به یک مبدأ مقدّس مى کند و یا به تعبیر دیگر در عمق جان کششى به سوى ‏خدا دارد.

اینها نشان مى دهد که منبع بزرگى براى معرفت غیر از آن چیز که تا کنون گفته گردید در درون جان بشر وجود ‏دارد که ما آن را فطرت و گاه وجدان و گاه شعور باطن نام مى نهیم.

«برای مشخص شدن قلمرو عقل از قلمرو فطرت و وجدان می توان از یک نظر روح را به دو بخش تقسیم نمود:

‏1. بخش مربوط به تفکر و اندیشه و ادراکات نظرى یعنى آن چیز که را بشر از طریق استدلال به ‏دست مى آورد.

‏2. بخش مربوط به ادراکات بدیهى و ضرورى و وجدانى. یعنى آن چیز که را بدون نیاز به دلیل و ‏برهان در اختیار دارد.

هر زمان سخن از فطرت و وجدان به میان مى آید اشاره به این بخش از ادراکات بشر ‏می باشد.»[1]

آن چیز که در بحث فطرت مورد نظر می باشد ، معارف و گرایش های مشترک و نیز اکتسابی مختص بشر می باشد. در لغت عرب،«فطر» به معنای آغاز می باشد و به همین مناسبت درمعنای خلق نیز به کار می رود؛ زیرا خلق چیزی، ایجاد آن چیز و آغاز وجود و تحقق شیء می باشد.ابن عباس می گوید:

معنای آیه شریفه « الحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْض»[2]‏ را نمی دانستم،تااینکه دونفر که بر سر چاهی نزاع داشتند،نزد من آمدند .یکی از آن دو گفت:«انا فطرتها» یعنی من قبل از همه و برای نخستین بار چاه را حفر کردم.[3]

بنابراین فطرت، حالت خاصی از آغاز را می رساند. از این رو، فطریات اموری اند که در خلقت نخستین بشر ها وجود دارند و با آنها به دنیا می آیند.بی آنکه اکتسابی باشند.

[1]. شریفانی محسن،مبدأ و منتهای تربیت بشر،مطالعات معرفتی در دانشگاه آزاد اسلامی،بی جا،1391ش،ص7.

[2]. فاطر:1.

[3].ابن اثیر جزری مبارک بن محمد،النهایه فی غریب الحدیث و الاثر،چ چهارم،مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان،قم،1367ش،ج3،ص457؛ ابن منظورمحمد بن مکرم ، پیشین،ج5،ص56، ماده فطر.

تأثیر و کارکرد حجت های الهی در زندگی بشر از منظر قرآن کریم92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر و کارکرد حجت های الهی در زندگی بشر از منظر قرآن کریم

تکه ای از متن پایان نامه :

سرانجام هویت انسانى را از او مى گیرد، و تا مرحله چارپایان و از آن پایین تر سقوط اش مى ‏دهد.[1]

 

2-1-3-3. تاریخ و آثار تاریخى 

مهمترین محصول عمر بشر تَجارِب او می باشد. تجاربى که مى تواند براى زندگى بهتر، و جهاد ‏‏بیشتر، و تکامل فزونتر راهگشا باشد‎.  ‎

ولى یک بشر مگر چقدر مى تواند در عمر کوتاه خود تجربه کند؟ ‏

حال اگر بتوانیم تجربیات همه بشر ها را در تمام قرون و اعصار یک جا ‏جمع کنیم، ‏، ‏راستى چه حجم ‏زیادى را تشکیل مى دهد‎.‎

تاریخ – به شرط آنکه که به صورت کامل و صحیحى تنظیم گردد ، مجموعه تجارب همه ‏‏بشر ها را در تمام قرون و اعصار پیش روى مطالعه کنندگان مى گذارد; حتى اگر ناقص هم ‏‏باشد به نسبت در برگیرنده تجارب ادوار پیشین می باشد‎.  ‎

اهمیت تاریخ از این نظر روشن تر مى گردد که بدانیم کمتر حادثه اى در زندگى امروز مى ‏‏توان یافت که نمونه، یا نمونه هایى از آن در گذشته واقع نشده باشد; و این که مى گویند: ‏‏تاریخ پیوسته تکرار مى گردد یک واقعیت می باشد. ‏

امیرمؤمنان على (علیه السلام) در سخنان گرانبهایش به وضوح به این مطلب اشاره کرده; مى ‏‏فرماید: «عِبادَ الله انَّ الدَّهْرَیجْرى بِالباقینَ کَجَرِیهِ بِالْماضینَ[2]» : «اى بندگان خدا! روزگار در ‏‏مورد بازماندگان همان گونه جریان پیدا مى کند که درمورد گذشتگان جریان داشت!» ‏.

با این که تاریخ آیینه بزرگ و جالبى براى نشان دادن بسیارى از واقعیات می باشد; ولى با نهایت ‏‏تأسّف همیشه دست هاى آلوده اى براى دگرگون ساختن چهره این آیینه شفّاف مشغول ‏‏فعالیت بوده می باشد. به همین دلیل تاریخ، ناخالصى هاى زیادى دارد که گاه شناخت سره از ‏‏ناسره آن بسیار مشکل مى گردد.  ‏

  در قرآن مسائل تاریخى به دو صورت مطرح شده می باشد:

‏1. به صورت مدوّن ، یعنى قرآن مجید قسمت هاى زیادى از تاریخ اقوام پیشین را براى ‏مسلمانان با الفاظ و عبارات ظریف و دقیقى بازگو مى کند، و نقاط تاریک و روشن زندگانى آنها ‏با ذکر پیامدهاى آن نشان مى دهد، تا سبب آگاهى و بیدارى و معرفت نسبت به مسائل ‏مختلف گردد; و بشر ها حقایق زندگى خویش را در آیینه تاریخ پیشینیان ببینند.

[1] . همان،ص215.

[2] . نهج البلاغه،خطبه 157.

تأثیر و کارکرد حجت های الهی در زندگی بشر از منظر قرآن کریم92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر و کارکرد حجت های الهی در زندگی بشر از منظر قرآن کریم

تکه ای از متن پایان نامه :

« وَ کَمْ أَهْلَکْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنهُْم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فىِ الْبِلَادِ هَلْ مِن محَِّیصٍ إِنَّ فىِ ذَالِکَ لَذِکْرَى‏ لِمَن کاَنَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِیدٌ[1]»

«سرنوشت آنها باعث ‏تذکّر و بیدارى می باشد، براى آنها که قلب (عقل) دارند و گوش شنوا»

در آیه بیست و نهم حجر، ضمن اشاره به آفرینش آدم(علیه السلام) از خاک مى فرماید:« فَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّوحِى فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِین‏[2]» «هنگامى که خلقت او ‏موزون گردید، و از روح خودم در آن دمیدم، شما اى فرشتگان براى عظمت او سجده کنی. »

این روح الهى همان گوهر عقل می باشد که به خاطر اهمیت اش، به خداوند اضافه شده ـ این اضافه را ‏اضافه تشریفى مى نامند ـ وگرنه خداوند نه روح دارد و نه جسم، و درست به خاطر همین روح الهى ‏بود که تمام ملائکه مقرّبین و فرشتگان با عظمت بارگاه حق مى بایست براى آدم سجده کنند، والاّ ‏خاک و گل هیچگاه چنین ارزشى را نداشت و این تأکید مهمّى می باشد بر ارزش عقل و خرد.

در آیه هفتم سوره شمس، به آفرینش «نفس» (روح و عقل) بشر، و آفریدگار نفس قسم یاد مى کند، و سپس در  آیه هشتم ‏مى افزاید: «بعد از آن که خداوند، این روح را آفرید و موزون ساخت، طرق فجور و تقوا (راه هاى کجى ‏و راستى) را به او الهام نمود»، که این خود اشاره لطیفى می باشد به ادراکات فطرى بشر، که از روز ‏نخست در درون جان او از طریق تعلیم الهى، نهاده شده می باشد.

این مختصری ازعناوین مختلفى بود که در قرآن مجید، براى اشاره به گوهر عقل و خرد از آنها ‏بهره گیری شده بود، و امّا در مورد ‏کار و فعالیت آن نیز، تعبیرات متعدّدى مانند «تذکر، تفکر، تفقه، شعور، بصیرت ،درایت »در قرآن مجید آمده می باشد که هریک از این تعبیرات یکى از ‏ابعاد و زوایاى آن را روشن مى سازد که ما در اینجا چندنمونه ذکر می کنیم.

در آیه 221 سوره بقره یکی از کاربردها و فعالیت های عقل « تذکر » مطرح شده می باشد و مى فرماید:

« وَ یُبَینِ‏ُّ ءَایَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُون[3]»    :

‏« و خدا آیات خویش را براى مردم روشن مى‏سازد شاید متذکر شوند»

گاه آن را در محفظه اى قرار مى دهد و مُهر و موم مى کند.

گاه قفل هاى محکم بر دل مى زند.  گاه به مرحله نابینایى مطلق مى رسد.

[1]. ق:36و37.

[2]. حجر:29.

[3] بقره:221.

تأثیر و کارکرد حجت های الهی در زندگی بشر از منظر قرآن کریم92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر و کارکرد حجت های الهی در زندگی بشر از منظر قرآن کریم

تکه ای از متن پایان نامه :

در همین جهان ‏طبیعت در مقابل چشم بشر مجسّم مى کند. به عنوان نمونه در سوره ق مى خوانیم: «وَنَزَّلْنَا ‏مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَکاً فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّات وَحَبَّ الْحَصِیدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَات لَهَا طَلْعٌ نَّضِیدٌ رِّزْقاً لِّلْعِبَادِ ‏وَأَحْیینَا بِهِ بَلْدَهً مَّیتاً کَذَلِکَ الْخُرُوجُ [1]؛ واز آسمان، آبى پربرکت نازل کردیم، و بوسیله آن ‏باغها و دانه هایى را که درو مى کنند رویاندیم، ـ همه اینها براى روزى بخشیدن به بندگان ‏می باشد. و بوسیله باران سرزمین مرده را زنده کردیم; (آرى) زنده شدن مردگان نیز همین گونه ‏می باشد»

همچنین براى روشن ساختن سرانجام ظلم و ستم و عاقبت کار بد کاران مردم را به مشاهده ‏آثار باقیمانده از آنان، و ویرانه هاى شهرهاى در هم کوبیده شده آنها، دعوت مى کند.

اینها همه تأکیدى می باشد از سوى قرآن بر لزوم بهره گیری از حسّ و مشاهده به عنوان یک منبع ‏معرفت و شناخت. [2]

2-1-3-2. عقل و خرد

عقل مهم ترین ساحت وجودی و از کمالات بشر می باشد؛ تا آنجاکه می توان گفت انسانیت ‏آدمی به عقل اوست .پیامبر اعظم می فرمایند:‏

‏ «اصله عقله[3]»؛بنیاد او(آدمی) خردش می باشد .

امیرمؤمنان(ع)در بیانی فرمود: «اصل الانسان لبه[4]»؛ اصل بشر خرد اوست.»

‏  بدین گونه، هویت اصلی بشر که او را از جمادات و گیاهان جدا می سازد، برخورداری از ‏عقل می باشد، نه دارابودن روح؛چراکه روح در گیاهان و حیوانات نیز هست. درواقع تمایز ‏نفس بشر از نفوس گیاهان و حیوانات نیز برخورداری نفس او از عقل می باشد.[5]

درک ‏مى کند و سپس «افئده» (دل ها و خردها) که با آن واقعیات ماوراى حس را ادراک مى نماید،و مفهومى والاتر از «عقل» دارد.

در آیات سی و ششم و سی و هفتم سوره ق، پس از اشاره به سرنوشت اقوام نیرومندى که قبل از این در کره خاکى زندگى داشتند و ‏بر اثر طغیانگرى و فساد نابود شدند، و راهى براى فرار پیدا نکردند; مى فرماید:

[1]. ق:9-11.

[2]. مکارم شیرازی ناصر،پیام قرآن،پیشین،ج1،ص133.

[3]. کلینی محمد بن یعقوب،پیشین،ج8،ص181.

[4]. فتال نیشابورى محمد بن احمد، روضه الواعظین و بصیره المتعظین( ط- القدیمه)‏،چ اول، نشر رضى‏،قم،1375ش،ص8.

[5]. برنجکار رضا و خدایاری علی نقی، بشر شناسی اسلامی،بی چا، دفتر ‏نشر معارف،قم،1390ش،ص66.

تأثیر و کارکرد حجت های الهی در زندگی بشر از منظر قرآن کریم92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر و کارکرد حجت های الهی در زندگی بشر از منظر قرآن کریم

تکه ای از متن پایان نامه :

قرآن کریم، ابزاری مهم برای شناخت در نهاد بشر معرفی می کند:« وَ اللَّهُ أَخْرَجَکُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَتِکُمْ ‏لَا تَعْلَمُونَ شَیْئا وَ جَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصَرَ وَ الْأَفِْدَهَ  لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُون[1]‏»

‏  خدای متعال نوع بشر را به گونه ای خلق نمود که هیچ چیز نمی دانست و هیچ علم و آگاهی نداشت. ‏البته در این آیه، مقصود از علم، علم حضوری و شهودی بشر که در قالب فطرت الهام شده ‏می باشد،نیست؛ بلکه مراد، علوم حسی و اکتسابی می باشد؛ به این دلیل که در ادامه آیه به ابزاری اشاره می ‏کند که مبادی علوم حسی و مبدء تمام تصورات می باشد.[2]

ذکر چشم و گوش که در شناسایی و کسب اطلاعات برای بشر مهم ترین تأثیر را ایفا می کنند، در ‏واقع اشاره به همه حواس ظاهری می باشد که به عنوان ابزار دانستن و شناختن در اختیار بشر قرار ‏گرفته می باشد.‏

مقصود از افئده نیز نفس متفکر آدمی می باشد که امتیاز اصلی بشر بر سایر موجودات ‏می باشد.[3] بنابراین ،خالق جهان دو نوع جهاز عمده برای درک جهان پیرامون او و به ‏خصوص خویشتن او در وجودش تعبیه ساخته که هردو مکمل یکدیگرند.چشم و گوش و ‏سایرحواس،مواد خام مورد نیاز عقل بشر را فراهم می کنند و عقل با تکیه بر این اطلاعات و تجزیه و ‏تحلیل آنها،به تعیین مسیر و خط عبور بشر می پردازند.اگرچه حس در تشخیص و شناخت خود، ‏ابزاری عاری از عیب و نقص نیست و به تجربه ثابت شده که دریافتهای آن با خطا و اشتباه درآمیخته ‏می باشد، اما ابزاری می باشد که در کنار قوه عاقله، درصدی از خطای آن کاسته شده و در مجموع ، وسیله ای ‏کارآمد در هستی شناسی و به تبع آن، بشر شناسی محسوب می شوند.‏

کنند، و بعد از طریق برهان نظم نه تنها بر ذات ‏خدا که صفات و توحید و تدبیر و قدرت و علم بى پایان اش را نیز دریاب اند.

با توجّه به این که مهم ترین مسأله در اسلام مسأله، توحید و خداشناسى می باشد، و مهم ترین ‏دلیل آن در قرآن برهان نظم، و مهم ترین منبع برهان نظم جهان طبیعت و آفرینش می باشد، ‏اهمیت حسّ و مشاهده و تجربه از نظر قرآن روشن مى گردد.

نه تنها در مسأله خداشناسى که در مسأله معاد که دوّمین مسأله مهم می باشد قرآن نیز از این ‏مشاهدات حسّى بهره فراوان مى گیرد، و صحنه هاى معاد را در آیات فراوانى

[1] . نحل:78.

[2] . طباطبایی سید محمدحسین، المیزان فی تفسیرالقرآن،چ پنجم،دفتر نشر اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،قم،1417ق،ج12،                                                 ص312.

[3] . همان،ج19،ص363.

تأثیر و کارکرد حجت های الهی در زندگی بشر از منظر قرآن کریم92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر و کارکرد حجت های الهی در زندگی بشر از منظر قرآن کریم

تکه ای از متن پایان نامه :

‏. «وَإِنْ مِّنْ شَىْء إِلاَّ یسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَکِنْ لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ[1] »
از مجموع آیات فوق به خوبى نتیجه گیرى مى گردد که معرفت و شناخت بشر هرچند در حد ذات خود زیاد باشد، و علوم و دانش هاى بشر روز به روز گسترده تر گردد، دنیا پر از مدرسه و دانشگاه و کتابخانه و مراکز تحقیقات گردد، باز حجم این معلومات نسبت به مجهولات قطره اى در برابر دریا می باشد.
جایى که بشر خیر و شر خود را نمى داند، و از سود و زیان خود آگاه نیست، جایى که جوهر روح خویش را که از همه چیز به او نزدیکتر می باشد هنوز نشناخته، جایى که از حوادث فردا و لحظه مرگ خود بى خبر می باشد; چگونه مى توان انتظار داشت که از حوادثى که در کهکشان هاى دور دست و این عالم گسترده بى انتها مى گذرد آگاه باشد.

پس بی شک، ابزارهای ادراکی بشر، بگونه ای نیست که بتواند در راه تکامل وی، تمام نیازهایش را تأمین کند. و همین محدودیت ، خود دلیل لزوم نبوت می باشد؛ اگر علم بشر تأمین کننده ی نیازهایش می بود، احتیاجی به وحی نبود.پس با در نظر داشتن اینکه حکمت الهی مقتضی ست که بشر مصالح و مفاسد خود را بشناسد تا آگاهانه انتخاب کند؛ عقل حکم می کند که باید راه دیگری وجود داشته باشد.[2]

بدون شک اینها به خاطر آن نیست که بشر از معرفت و شناخت عاجز می باشد; بلکه به خاطر وسعت عالم هستى می باشد، و شاید بسیارى از کسانى که منکر شناخت شده اند این محدودیت علم بشر و آلودگى بعضى از علوم اش را با خطاها با اصل مسأله شناخت اشتباه کرده اند.
بایک بررسی دقیق روی آیات مختلف قرآن مجید که در سراسر این کتاب آسمانی پخش می باشد به این واقعیت می رسیم که طرق و منابع معرفت از نظر قرآن در شش چیز اختصار می گردد[3]:

1- احساس و تجربه(یا طبیعت)  2-عقل و تحلیلهای منطقی  3- تاریخ مدون و غیر مدون

4-فطرت و وجدان                   5-وحی و پیام الهی             6-کشف وشهود

 

2-1-3. ابزارهای شناخت بشر:‏

‏2-1-3-1. احساس و تجربه

[1] . اسراء:44.

[2] . مصباح یزدی محمد تقی،معارف قرآن(3-1)،پیشین،ص404.

[3] . مکارم شیرازی ناصر، پیشین،ص126.

تأثیر و کارکرد حجت های الهی در زندگی بشر از منظر قرآن کریم92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر و کارکرد حجت های الهی در زندگی بشر از منظر قرآن کریم

تکه ای از متن پایان نامه :

از طرفی او را از آسمان و زمین و فرشتگان برتر دانسته و در همان حال او را از دیو و چهارپایان پست تر شمرده می باشد.

از نظر قرآن کریم بشر موجودی می باشد که توانایی دارد با اختیار و آزادی خود، جهان را مسخر کند و از فرشتگان ، مقام بالاتری پیدا کند، و هم می تواند با اراده و آزادی خود از بدترین درندگان و چهارپایان پست تر گردد و به اسفل السافلین سقوط کند. این خود بشر می باشد که باید درمورد خود تصمیم بگیرد و سرنوشت نهایی خود را تعیین کند.

بشر می تواند با مجاهدت نفس که جهاد اکبر می باشد راه فرشتگان و اولیاء الله و انبیا را پیش گیرد و خداوند هم او را مدد و توفیق می دهد و همچنان که خود در قرآن  فرموده:«وَ الَّذِینَ جَاهَدُواْ فِینَا لَنهْدِیَنهُّمْ سُبُلَنَا  وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِین‏[1]»:«کسانی که در راه ما برای به دست آوردن کمال انسانیت مجاهده می کنند ما آنان را هدایت و راهنمایی می کنیم و توفیق می دهیم تا به سرمنزل کمال انسانیت برسند و خداوند همراه و مددکار نیکوکاران می باشد.»

بشر با داشتن آزادی اقدام و اختیار، انتخاب راه را به عهده دارد؛ چنان که خداوند می فرماید:

«إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِرًا وَ إِمَّا کَفُورًا »:«ما به وسیله پیامبر باطنی که همان عقل و ادراک آدمی می باشد و پیامبران ظاهری که انبیای عظام هستند آنها را به راه راست و سعادت و نیکبختی هدایت کردیم و راه جداشدن از چاه ضلالت و گمراهی نشان دادیم.»

ونیز می فرماید: « کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ کُرْهٌ لَّکُمْ  وَ عَسىَ أَن تَکْرَهُواْ شَیْا وَ هُوَ خَیرٌ لَّکُمْ  وَ عَسىَ أَن تُحِبُّوا شَیًا وَ هُوَ شَرٌّ لَّکُمْ  وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنتُمْ لَا تَعْلَمُون‏[2]»

جهاد تکلیف شماست اگر چه برای شما ناپسند باشد؛ بسا چیزی را ناپسند می دارید وهمان برای شما بهترین می باشد چنانکه بسا چیزی را دوست میدارید وبرای شما بدترین می باشد خدا می داند و شما نمی دانید.

2-1-2  دانش محدود بشرى
1. «وَیسْأَلُونَکَ عَنْ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَا أُوتِیتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِیلا[3]»
2. «وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَکْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَىِّ أَرْض تَمُوتُ [4]»

[1] . عنکبوت:69.

[2] . بقره:216.

[3] . اسراء:85.

[4] . لقمان:34.

تأثیر و کارکرد حجت های الهی در زندگی بشر از منظر قرآن کریم92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر و کارکرد حجت های الهی در زندگی بشر از منظر قرآن کریم

تکه ای از متن پایان نامه :

و نیز گفته اند: امامت به معنای پیشوایی، رهبری می باشد و هر کس که متصدی رهبری گروهی گردد «امام» نامیده می‌گردد، خواه در راه حق باشد، یا باطل.[1]

1-7-4-2. امامت در اصطلاح

1-7-4-2-1. امامت‏ در اصطلاح اهل سنت

جرجانی در تعریف امام می‌نویسد: «امام شخصی می باشد که ریاست عام دین و دنیا را دارد[2].» قاضی عبدالجبار نیز می‌گوید: « امام از نظر شرع، کسی می باشد که بر امت ولایت دارد و در امور آنان تصرف می‌کند؛ آنگونه که بالای دست او دستی نباشد.[3]» قاضی ایجی در باره شرایط امامت می‌نویسد: جمهور معتقدند که امام باید در اصول و فروع مجتهد باشد تا بتواند امور دین را به پا دارد و بر عقاید دینی برهان اقامه نماید و شبهات را حل کند و در حوادث بدون کمک دیگران فتوا دهد؛ زیرا مهمترین چیزی که از امامت مقصود می باشد، حفظ عقاید و فیصله دادن محاکم و رفع دعاوی می باشد، و این امور بدون اجتهاد در اصول و فروع تمام نمی گردد.[4]

1-7-6. انذار و تبشیر

واژه انذار و کلماتی دیگر از همین ماده در قرآن مجید حدود 125 بار ذکر گردیده می باشد و کتاب«معجم مفردات الألفاظ القرآن» آن را چنین معنا نموده می باشد:«والإنذارُ اخبار فیه تَخویفٌ کما أنَّ التبشیرَ إخبارٌ فیه سُرورٌ [5]»؛ انذار به معنای آگاهاندن کسی نسبت به امری می باشد که در آینده رخ می دهد و مایه زجر و عذاب او خواهد بود، همچنان که تبشیر، آگاهاندنی می باشد که در آن مسرت و شادمانی می باشد.

قاموس قرآن نیز، برحذر داشتن و خبردادن را معنی انذار شمرده می باشد.[6]

  واژه «بشر» به معنای ظاهر پوست بدن می باشد و تبشیر نیز از همین ماده به معنای خبر مسرت بخش می باشد.راغب در وجه آن می گوید: زیرا کسی خبر مسرت بخش را بشنود اثر آن در

[1]. آلوسی بغدادی سید محمود، روح المعانی فی تفسیر القران العظیم،چ اول، دارالکتب العلمیه،بیروت،1415ق،ج1،ص374.

[2]. جرجانی سید شریف، التعریفات،بی چا،ناصرخسرو، تهران، بی تا، ص16.

[3]. اسدآبادی  قاضی عبدالجبار، توضیح الاصول الخمسه، تصحیح سمیر مصطفی رباب، داراحیاء التراث العربی، بیروت،1422ق،ص509.

[4]. ایجی عبدالرحمان، توضیح المواقف، منشورات الشریف الرضی، قم، بی تا، ج8، ص345.

[5]. راغب اصفهانی حسین بن محمد،پیشین،ص508،ماده نذر.

[6]. قرشی بنایی علی اکبر،قاموس قرآن،چ ششم،دارالکتب الاسلامیه،تهران،1412ق،ج7،ص41.

تأثیر و کارکرد حجت های الهی در زندگی بشر از منظر قرآن کریم92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر و کارکرد حجت های الهی در زندگی بشر از منظر قرآن کریم

تکه ای از متن پایان نامه :

پیامبران و اوصیای آن‌ها از این جهت حجت نامیده شده­اند‌ که خداوند به وجود آن‌ها بر بندگان خود احتجاج کند و نیز از این جهت که آنها دلیلند بر وجود خدا و گفتار و کردارشان دلیل می باشد بر نیاز مردم به قانون آسمانی.[1]

1-7-2. رسول

«رسول» از ریشه «رِسْل‏» مشتق شده می باشد به معنای برانگیخته شدن توأم با آرامش و نرمى. بنابراین رسول یعنی کسی که با آرامش حرکت می کند و عجله در کار او وجود ندارد. و از این واژه گاهى معنى رفق و مدارا از آن تصوّر مى‏گردد، مى‏گویند: عَلَى‏ رِسْلِکَ‏: در وقتى که کسى را به مهربانى و آرامش امر کنى بکار مى‏رود و گاهى فقط در معنى برانگیخته شدن می باشد و واژه- رسول- از آن مشتقّ شده می باشد و گاهى در باره رسالت و رساندن و تبلیغ زبان بکار مى‏رود.[2]»

«در اصطلاح متکلمین اسلامی، رسول کسی می باشد که خداوند او را نزد خلق فرستد تا احکام خدا را به امت تبلیغ کند. خداوند به رسول بی واسطه بشری، خبر می دهد؛ اعم از اینکه خبر دادن به الهام باشد یا به وحی، در خواب باشد یا بیداری، با رؤیت باشد یا نه. کلمه رسول مکررا در قرآن مجید آمده می باشد که در مواردی مراد وجود مقدس حضرت محمد (ص) و در مواردی هم مراد وجود پیامبرانی زیرا: نوح، لوط، شعیب، صالح، هود، اسماعیل، موسی، عیسی می باشد که جمیع اینان نزد مسلمین انبیا خوانده می شوند.[3]»

«قوم را امامت نمود و بر قوم امامت نمود؛ یعنی بر آنها پیش افتاد، امامت به همین معناست، و امام کسی می باشد که گروهی به او اقتدا کنند؛ اعم از اینکه در راه هدایت باشد یا گمراهی.»[4]

«الإِمام‏: کلُّ من اقتُدِى به و قُدِّم فى الأمور؛ امام کسی می باشد که به او اقتدا می‌گردد، و در امور، پیشوای مردم قرار می‌گیرد.»[5] واژه امام در قرآن کریم به پنج معنی آمده می باشد:[6] پیشرو،[7] نامه[8]، لوح محفوظ،[9] تورات،[10] و راه روشن.[11]

[1]. حسینی دشتی سید مصطفی،معارف و معاریف،چ اول،اسماعیلیان،قم،1369ش،ج6،ص90.

[2]. راغب اصفهانی حسین بن محمد،پیشین،ص352.

[3]. حریری یوسف،فرهنگ اصطلاحات قرآنی،چ اول،نشر هجرت،قم،1378ش،ص136.

[4]. ابن منظورمحمد بن مکرم،لسان العرب،چ سوم، دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع- دار صادر،بیروت،1414ق،ج12، ص24

[5]. ابن فارس احمد بن فارس، پیشین،ج1،ص28.

[6]. جمعی از نویسندگان، امامت پژوهی،چ دوم، نشر دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، بی تا، ص46

[7] . بقره:124.

[8] . اسرا:71.

[9] . یس:12.

[10] .احقاف:13.

[11]. فجر:12.

تأثیر و کارکرد حجت های الهی در زندگی بشر از منظر قرآن کریم92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر و کارکرد حجت های الهی در زندگی بشر از منظر قرآن کریم

تکه ای از متن پایان نامه :

  • پیشینه تحقیق

باتوجه به کنکاشی که بنده دراین موضوع نمودم، کتابهای مستقلی دراین موضوع نوشته نشده می باشد و کتابهای موجود در این بحث، به صورت اختصار وار، وظایف محدودی را بیان کرده اند؛ اندیشمندانی مانند حضرت آیه الله جعفر سبحانی (حفظه الله) در تفسیر موضوعی منشور جاوید جلد 10، و حضرت آیه الله مکارم شیرازی (دام عزّه) در تفسیر موضوعی پیام قرآن جلد 7 و جناب آقای عبدالله نصری در کتاب انتظار بشر از دین و کتاب مبانی رسالت انبیاء پرداخته اند. آن چیز که که می توان گفت این می باشد که به تمام ابعاد وظایف حجت های الهی پرداخته نشده می باشد. به عبارتی نگاه فراگیر  نشده و همه وظایف مطرح نشده می باشد. علاوه بر این، دسته بندی مناسبی نیز در کتب مختلف برای وظایف و کارکردهای انبیاء و امامان ارائه نشده می باشد.

مقالات نگارش یافته در این موضوع به قرار ذیل می باشد:

  • از میان مقالات نیز می توان به «تکامل بشر هدف انبیا» نوشته عبدالله نصری اشاره نمود. در این مقاله به تجزیه و تحلیل شبهاتی که از سوی مرحوم مهندس مهدی بازرگان و دکتر سروش در این باب که هدف بعثت انبیاء، غیر از دعوت به خدا و آخرت نبوده می باشد پرداخته شده و در ادامه نیز از بخشی از اهداف رسالت انبیاء بیان شده می باشد.
  • مقاله «شاخص ها و اهداف تربیتی انبیا در قرآن» به قلم نبی الله صدری فر و سید ابوالقاسم موسوی به بررسی و تحلیل اهداف و شاخص های تربیتی انبیا در قرآن کریم پرداخته می باشد. آن چیز که در این تحقیق از با تأمل در قرآن کریم روشن می گردد که بشر در سایه مدیریت حجت های الهی و تأثیرگذاری مستقیم آنها در زندگی می تواند به طرف تعالی حرکت کند.
  • با تأمل در آیات قرآن کریم، روشن می گردد که انبیاء در زندگی دنیایی تأثیر آفرینی کرده و ابعاد مختلف زندگی دنیایی بشر را پوشش داده اند.
  • از قرآن کریم بهره گیری می گردد در هر زمان حضور حجت الهی الزامی می باشد.

روش تحقیق

تأثیر و کارکرد حجت های الهی در زندگی بشر از منظر قرآن کریم92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه