بایگانی دسته: پایان نامه مدیریت

پایان نامه مدیریت با موضوع : هدفمندی یارانه ها

موقت بیش از دوبرابر مدت اولیه پیمان بوده است وزمان واقع بینانه بر اساس نوع پروژه تعیین نگردیده است4-1-4- انتخاب پیمانکار براساس قیمتهای پیشنهادی در مناقصهدر زمینه انتخاب پیمانکار... متن کامل

متن کامل پایان نامه عملکرد کارکنان

د مطالعه و بررسی قرارداده است. و سایر کارکنان شبکه های بهداشت و درمان استانهای دیگر را که خارج از این استان هستند، شامل نمی گردد. الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی متعددی... متن کامل

پایان نامه مدیریت با موضوع : اجرای استراتژی

شد. ۳-۶- روش آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه:یکی دیگر ازروش های محاسبه قابلیت اعتماد استفاده از فرمول کرونباخ است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از... متن کامل

متن کامل پایان نامه عملکرد کارکنان

مناسب نیروی انسانی در کلیه مراکز ارائه خدمات بهداشتی،‌درمانی و درتمام گستره مکانی و زمانی مورد نیاز افراد جامعه است(بهرامی نازکی،1378). از این رو برنامه ریزی موثر، توزیع عادلانه و... متن کامل

پایان نامه مدیریت با موضوع : انتقال تکنولوژی

اندیشیده شود  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت بعلاوه در ادمه بند 11 عنوان شده است که حداکثر خسارت پرداختی به پیمانکار 2 درصد مبلغ اولیه پیمان است و مازاد... متن کامل

پایان نامه مدیریت با موضوع : اطلاعات نامربوط

ی قراردادهای ساخت وجود دارد بسیار زیاد می باشدپیچیده بودن پروژه ها و محدودیت ها در زمان و بودجه باعث احساس نیاز به تغییر در قراردادهای ساخت می شود(Chan, Chan, Lam, & Wong, 2011 ) در پروژه ها... متن کامل

دانلود پایان نامه رشته مدیریت با موضوع: مدیران و کارکنان

استفاده از (SWOT) نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات تجزیه و تحلیل انجام شد. این مطالعه با هدف ارائه یک مبنای کمی به تعیین رتبه بندی عوامل مؤثر در تجزیه و تحلیل SWOT از طریق تصمیم گیری چند... متن کامل

دانلود پایان نامه رشته مدیریت با موضوع: گردشگری روستایی

کرده‌اند که برای خود برنامه‌ریزی استراتژیک تدوین کنند. زیرا آنها معتقدند که دانشگاهها خواه مستقل باشند و خواه غیرمستقل، لازم است بصورتی استراتژیک عمل کنند چرا که برنامه‌ریزی... متن کامل

دانلود پایان نامه رشته مدیریت با موضوع: مدیریت استراتژیک

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت می‌شوند، مرتبط ساختند. برای شرکتهای بخش‌بندی شده و بالغ و در محیطهای با ثبات، شیوه‌های مدیریت استراتژیک برنامه‌ریزی... متن کامل

پایان نامه مدیریت با موضوع : هزینه تمام شده

دارد. لذا بررسی عوامل تحقق قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد منجر به یافتن راهبردهایی برای کاهش زمان و هزینه و بالارفتن کیفیت پروژه‌ها خواهد شد. با توجه به تعدد تاخیر در پروژه‌های... متن کامل