Posted in پایان نامه های روانشناسی

چکیدههدف این پژوهش، “توصیف و بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سرسختی روانشناختی با رضایت زناشوئی معلمان شهر بردسیر” می باشد. روش پژوهش در پژوهش…

Continue Reading...
Posted in پایان نامه های روانشناسی

مقاله درباره سازگاری اجتماعی

6-5: محدودیتهای تحقیق 89الف- منابع فارسی 91  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ب–منابع انگلیسی 94نمونه پرسشنامه ها 96فصل…

Continue Reading...
Posted in پایان نامه های روانشناسی

منبع تحقیق با موضوع الگوریتم ژنتیک

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  4-3- آزمون فرضیه دوم 884-4- آزمون فرضیه سوم 904-5- آزمون فرضیه چهارم 944-6-…

Continue Reading...
Posted in پایان نامه های روانشناسی

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره مذاکرات تجاری

این تحقیق از آن جهت که برای کسب اطلاع از وجود رابطه بین متغیرها صورت می گیرد از نوع تحقیق همبستگی است .قلمرو تحقیق :1-قلمرو…

Continue Reading...
Posted in پایان نامه های روانشناسی

پایان نامه ارشد روانشناسی : پرسشنامه سلامت عمومی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ………………………………………………………………………………………………….8 دیدگاه های مربوط به سلامت عمومی……………………………………………………………………………………….9دیدگاه اتکینسون و هیلگارد ………………………………………………………………………………………………9دیدگاه فرانکل …………………………………………………………………………………………………………….10دیدگاه…

Continue Reading...
Posted in پایان نامه های روانشناسی

دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی : یافته های پژوهش

2-3- رضایت شغلی 33  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  2-3-1- ارتباطات در سازمانها به سه گروه تقسیم می…

Continue Reading...
Posted in پایان نامه های روانشناسی

منابع پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات

شکل 3-3 63شکل 3-4 64 فهرست نمودار‌هانمودار4-1 69نمودار4-2 69نمودار4-3 70نمودار4-4. 71نمودار4-5. 72نمودار4-6. 73نمودار4-7.. 74  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم…

Continue Reading...
Posted in پایان نامه های روانشناسی

پایان نامه ارشد درباره دانش آموزان دختر

چکیده  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  این پایان نامه با عنوان بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت، سبک های…

Continue Reading...
Posted in پایان نامه های روانشناسی

مقاله رایگان درباره ویژگی های شخصیت-فروش و دانلود فایل

کلیات پژوهش  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  مقدمه:امروزه یکى از مولفه هاى اساسى در تقویت توسعه پایدار مساله…

Continue Reading...
Posted in پایان نامه های روانشناسی

خرید پایان نامه روانشناسی : مدل پارادایمی

تاریخچۀ توسعه و توسعۀ اجتماعی در ایران 12چارچوب مفهومی تحقیق …15گفتمانهای توسعۀ اقتصادی 18توسعه از دیدگاه مارکس 23گفتمانهای نوسازی 27نظریۀ نوسازی 27نظریۀ وابستگی 32نظریۀ نظام…

Continue Reading...
Posted in پایان نامه های روانشناسی

تحقیق رایگان درمورد جنگ جهانی دوم

هشت مرحله از تحول انسان می‎پردازد؛ یعنی، مراحل 1) اعتماد در برابر عدم اعتماد، 2) استقلال عمل در برابر شرم و تردید، 3) ابتکار4 در…

Continue Reading...
Posted in پایان نامه های روانشناسی

تحقیق رایگان درمورد رفتار پرخاشگرانه

اجتماعی ـ عاطفی و رفتاری نوجوانان تأثیر می‎گذارد. عوامل مرتبط با مدرسه که در تأثیرگذاری بر یادگیری و تحول روان‎اجتماعی طی نوجوانی اهمیت بیشتری دارند،…

Continue Reading...