بایگانی دسته: پایان نامه های روانشناسی

چکیدههدف این پژوهش، “توصیف و بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سرسختی روانشناختی با رضایت زناشوئی معلمان شهر بردسیر” می باشد. روش پژوهش در پژوهش حاضر توصیفی، از نوع همبستگی می... متن کامل

منابع تحقیق درمورد پردازش اطلاعات-فروش پایان نامه-خرید فایل

5جدول 4-7: بررسی وضعیت متغیر «ارتباط فضائی با آزمون فراستیگ» دردانش آموزان حساب نارسا 76   اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره عملکرد سازمان

جدول 4-12 آماره های توصیفی اثربخشی عملکرد 60  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  جدول 4-13 آزمون t برای اثربخشی عملکرد 60جدول 4-14 آماره های... متن کامل

مقاله درباره سازگاری اجتماعی

6-5: محدودیتهای تحقیق 89الف- منابع فارسی 91  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ب–منابع انگلیسی 94نمونه پرسشنامه ها 96فصل اول:کلیات... متن کامل

منبع تحقیق با موضوع الگوریتم ژنتیک

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  4-3- آزمون فرضیه دوم 884-4- آزمون فرضیه سوم 904-5- آزمون فرضیه چهارم 944-6- آزمون فرضیه پنجم 964-7- خلاصه فصل 99فصل... متن کامل

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره مذاکرات تجاری

این تحقیق از آن جهت که برای کسب اطلاع از وجود رابطه بین متغیرها صورت می گیرد از نوع تحقیق همبستگی است .قلمرو تحقیق :1-قلمرو مکانی از عمده ترین نکات مورد توجه در یک تحقیق علمی تعیین حد و... متن کامل

دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی : یافته های پژوهش

2-3- رضایت شغلی 33  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  2-3-1- ارتباطات در سازمانها به سه گروه تقسیم می شود: 44 2-3-2- ارتباط رضایت شغلی با سایر... متن کامل

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی با موضوع: ساختار اجتماعی-فروش پایان نامه کامل-متن کامل

از میان پایان نامه های مورد بررسی در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی موردی که بتواند به طور کامل در رابطه با موضوع به ما کمک کند وجود ندارد واین موضوع به گفته مرکز پژوهش و تحقیقات اداره... متن کامل