0

چکیدههدف این پژوهش، “توصیف و بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سرسختی روانشناختی با رضایت زناشوئی معلمان شهر بردسیر” می باشد. روش پژوهش در پژوهش […]

مقاله درباره سازگاری اجتماعی

0

6-5: محدودیتهای تحقیق 89الف- منابع فارسی 91  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ب–منابع انگلیسی 94نمونه پرسشنامه ها 96فصل […]

پایان نامه ارشد روانشناسی : پرسشنامه سلامت عمومی

0

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ………………………………………………………………………………………………….8 دیدگاه های مربوط به سلامت عمومی……………………………………………………………………………………….9دیدگاه اتکینسون و هیلگارد ………………………………………………………………………………………………9دیدگاه فرانکل …………………………………………………………………………………………………………….10دیدگاه […]