Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه نظم‌جویی شناختی هیجان و مؤلفه‌های هوش هیجانی

نتایج تحلیل رگرسیون در جدول 4-4 نشان می‌دهد، از بین 9 راهبرد نظم‌جویی شناختی هیجانی، به ترتیب فاجعه سازی، ملامت خود، تمرکز مجدد بر برنامه‌ریزی،…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله ابعاد هوش سازمانی و مفهوم هوش هیجانی

5- آگاهی سیاسی: مطالعه هیجان گروه و قدرت روابط.مدیریت روابط1- نفوذگذاری: استفاده از فنون اثربخش برای متقاعد کردن دیگران2- ارتباطات: گوش دادن درست و ارسال…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله تاریخچه هوش هیجانی و مفهوم هوش هیجانی

فصل دوم :‌ مبانی نظری و پیشینه 2-1)مقدمهدر 25 سال گذشته، مطالعات ضعف تفکراستراتژیک را در میان مدیران عالی به عنوان یک عامل عمده در…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله به کار بردن درست هیجان ها و عوامل مؤثر در هوش هیجانی

روان شناسان معمولاً انواع هوش را شناسایی و در سه گروه اصلی، طبقه‌بندی کرده‌اند:1- هوش انتزاعی: توانایی ادراک و به کارگیری ماهرانه ی نمادهای ریاضی…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله ابعاد هوش هیجانی از دیدگاههای مختلف و قابلیت فردی هوش هیجانی

2-2-2-4)شناخت عواطف دیگرانهمدلی، توانایی دیگری که بر خود آگاهی عاطفی متکی است اساس “مهارت ارتباط با مردم” است. افرادی که از همدلی بیشتری برخوردار باشند،…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله ابعاد هوش هیجانی و تفکر استراتژیک

1-2خودانگیزشی بر تفکر استراتژیک در شرکت مهندسی صنعتی فهامه تاثیر دارد. 1-3خود مدیریتی بر تفکر استراتژیک در شرکت مهندسی صنعتی فهامه تاثیر دارد.2-1آگاهی اجتماعی بر…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله تعریف عملیاتی هوش هیجانی و تفکر استراتژیک

قلمرو مکانی: شرکت صنعتی مهندسی فهامهقلمرو موضوعی: تاثیر هوش هیجانی بر تفکر استراتژیک (مطالعه موردی شرکت مهندسی صنعتی فهامه)1-12) تعاریف واژگان تحقیق1-12-1)تعاریف نظری– هوش هیجانی:…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مؤلفه‌های هوش هیجانی و پنج عامل بزرگ شخصیت

4. خود تنظیمی به معنای اداره یا کنترل هیجان‌ها، کنترل احساسات به روش مطلوب و تشخیص منشاء این احساسات و یافتن راه‌های اداره و کنترل…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مؤلفه های هوش هیجانی و سازگاری روانشناختی

کی یس و همکاران(2002) در مطالعه ی خود نشان دادند افرادی با تحصیلات دانشگاهی و سطوح بالا از نظر نیمرخ بهزیستی روانشناختی در سطح مطلوبتری…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق با موضوع اثر بخشی درمان شناختی رفتاری و مولفه های هوش هیجانی

مطالعه طولی ربرت (2000) بر روی 97 زوج در یک دوره سه ساله در پژوهش رابطه بین کناره گیری از تعامل عاطفی مثبت و اثر…

Continue Reading...
Posted in دانشجویی

پایان نامه درباره هوش عاطفی؛دیدگاه کوپر در هوش هیجانی

دیدگاه کوپر در هوش هیجانی کوپر مدل چهارگانه ای برای هوش هیجانی ارائه نمود که شامل سواد هیجانی ، عمق و ژرفای هیجانی ، تناسب…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه درباره خودکارآمدی معلم به عنوان یک سازه انگیزشی و رابطه بین هوش معنوی و تعهد سازمانی

۸- فرهنگ کاری: معرفی حلقه های کیفیت ، نظام پیشنهادها و سبک زندگی کارکنان از مباحث حیاتی در مقوله کارکنان است. 2- 19- خودکارآمدی معلم…

Continue Reading...