مقالات : سطوح یادگیری :

می 29, 2020 99 0

یادگیری فردی عبارتست از پیشرفت استعداد و قابلیتای فردی به خاطر تغییر در رفتار و رفتار بالقوه . به خاطر ایجاد و پیشرفت یادگیری فردی […]

با موضوع سطوح یادگیری :

می 29, 2020 99 0

براساس نظر گاروین عوامل محدود کننده روند یادگیری به توضیح زیر هستن: ۱- اطلاعات اریب: موقع کسب اطلاعات، سازمانا از سه نوع ناتوانی شامل نقطه […]

تحقیق درمورد رویکردهای اثربخشی سازمانی و روش مبتنی بر فرآیند درونی

آوریل 29, 2019 مدیر سایت 0

[do_widget id=kl-erq-2] نوناکا و تاکوچیاجتماعی نمودنبیرونی سازیپیوند برقرار کردندرونی سازیجدول شماره (2-4): مروری کلی بر مدل های اصلی مدیریت دانش2-10-مفهوم اثربخشی سازمانیبحث درباره اثربخشی موضوعی […]