Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق رایگان درمورد تحلیل رگرسیون چندگانه و خودپنداره و عزت نفس

برماس(1383) به این نتایج رسیده که:افراد غیرمعتاد دارای اسنادهای درونی پایدار و عام تری هستند،افراد غیرمعتاد از عزت نفس بالاتری برخوردارند و بین ابعاد مختلف…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق رایگان درمورد بزهکاری نوجوانان و مددکاری اجتماعی

2-12-12-با حضور در برنامه‌ها و نمایش‌های نوجوانتان، از تلاش‌هایش در مدرسه و اجتماع پشتیبانی کنید. (بابایی،1385)2-12-13-به نوجوانتان اعتماد کنید و با او دوست باشید.2-12-14- به…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق رایگان درمورد عزت نفس در قرآن مجید و ویژگی‌های شخصیتی

مگر دنیا چه اندازه می ارزد که انسان،اعتباروشرف خود رادر گرو آن بگذارد؟مگر پول،چقدر مقدس است که انسان،عزت نفس خویش رابا آن مبادله کند؟ آیا…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق رایگان درمورد دیدگاه انسان گرایانه و نظریه کارل راجرز

در این مبحث به برخی نظریه‌های روانشناسان در مورد عزت نفس پرداختهمی‌شود.اما قبل از پرداختن به نظریات دانشمندان علوم روانشناسی و روانشناختی خارجی در زمینه…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع مقاله درمورد ویژگی های جمعیت شناختی و دانشگاه علامه طباطبائی

حسنپور، شهرزاد (1385). ساخت و هنجاریابی پرسشنامه اعتیاد به اینترنت بر روی دانشآموزان دبستان های دولتی آموزش و پرورش شهر تهران. پایاننامه کارشناسی ارشد سنجش…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع مقاله درمورد اختلال اعتیاد به اینترنت و دانش آموزان ابتدایی

3) به محرکهای اجتماعی بیشتر پاسخ میدهد.4) شناخت و تشخیص گستردهای درباره نقش خود در روابط شخصی با خانواده و گروههای بازی و کار و…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع مقاله درمورد ساعات استفاده از اینترنت و آموزش مهارت های اجتماعی

رضایی قادی 1391 در پژوهش خود به عنوان «بررسی تأثیر اینترنت بر هویت» خاطر نشان می‌کرد که یافته‌های پژوهش وی نشان می‌دهد که میزان و…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع مقاله درمورد کودکان و نوجوانان و سازگاری با دیگران

شعارینژاد (1388) بیان میکند، به طور کلی منظور از رشد و تکامل اجتماعی این است که فرد بتواند روابط اجتماعی برقرار کند، یا رشد و…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و نظم‌جویی شناختی هیجان

2. این پژوهش به درمانگران توصیه می‌کند در طراحی درمان علاوه بر مشکلات مراجعان در حوزه‌ی کنش‌های اجرایی باید بر نقش هیجان و نظم‌جویی شناختی…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه امنیت عاطفی و عوامل بهداشتی

نارضایتیرضایترضایتنمودار 3-2 تئوری دو عاملی هرزبرگ (قلیپور، 75؛1391)برای استفاده ازاین تئوری در محل کار ، هرزبرگ یک فرآیند دو مرحله ای را پیشنهاد می کند…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه تغییرات اجتماعی و ساختار سازمانی

الگوی راجرز از شخصیت سالم، سلامت روانی انسان است که بسیار کارآمد و با کنش و با کارکرد کامل که از تمام توانائیهایش بهره می…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه درمورد راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و ویژگی های جمعیت شناختی

از طرفی گارنفسکی، کراج و اسپینهاون (2000) در مطالعه ای دیگر بر روی ویژگی های روانسنجی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و ارتباط با میزان اضطراب…

Continue Reading...