Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق رایگان درمورد بزهکاری نوجوانان و مددکاری اجتماعی

2-12-12-با حضور در برنامه‌ها و نمایش‌های نوجوانتان، از تلاش‌هایش در مدرسه و اجتماع پشتیبانی کنید. (بابایی،1385)2-12-13-به نوجوانتان اعتماد کنید و با او دوست باشید.2-12-14- به…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق رایگان درمورد خودپنداره و عزت نفس و تعاملات اجتماعی

2-8-9- در تعاملات اجتماعی قدرت نه گفتن دارند: چرا که به تأیید گرفتن از دیگران و نظر مثبت آنها احتیاج مبرم ندارند، برای خود ارزش…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق رایگان درمورد عزت نفس در قرآن مجید و ویژگی‌های شخصیتی

مگر دنیا چه اندازه می ارزد که انسان،اعتباروشرف خود رادر گرو آن بگذارد؟مگر پول،چقدر مقدس است که انسان،عزت نفس خویش رابا آن مبادله کند؟ آیا…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع مقاله درمورد آموزش مهارتهای اجتماعی و دانشگاه فردوسی مشهد

شکرکن، حسین، و نعامی، عبدالرضا (1386). بررسی رابطه ساده و چندگانه ویژگی های شخصیتی با تعهد حرفه ای در معلمان مدارس ابتدایی اهواز. مجله علوم…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع مقاله درمورد ساعات استفاده از اینترنت و آموزش مهارت های اجتماعی

رضایی قادی 1391 در پژوهش خود به عنوان «بررسی تأثیر اینترنت بر هویت» خاطر نشان می‌کرد که یافته‌های پژوهش وی نشان می‌دهد که میزان و…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه درمورد جنبه های اجتماعی و تاثیرات اجتماعی

11- تنها یک راه حل دقیق ، مشخص و بی نقص برای مشکلات آدمی وجود دارد و اگر این راه حل کارگر نیافتد ، فرد…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع و ماخذ پایان نامه مدل یابی معادلات ساختاری و اختلال شخصیت ضداجتماعی

شکل2-2 (مدل آبشار هیجانی)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60شکل 2-3 (مکانیسم آبشار هیجانی)………………………………………………………………………………………………………………………………………….61شکل 2-4 (تأثیر دو نوع نشخوار فکری بر روی رفتار پرخاشگرانه)…………………………………………………………………………………………..63شکل 4-1 (مدل علّی-ساختاری راهبردهای شناختی تنظیم هیجان…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه دانش آموزان دختر و خودسازمان یافته

در این تحقیق معلمان پژوهنده معلمانی هستند که طی سالهای 1390و1391 فعلیت پژوهشی داشته و به عنوان معلم پژوهنده شناخته شده اند1-7-2- تعریف عملیاتی :…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

رضایت از زندگی زناشویی و بررسی جمعیت شناختی

گلد برگ و همکاران( 1986 ) همبستگی بین داده های حاصل از اجرای دو پرسشنامه سلامت عمومی و چک لیست علائم روانی SCL- 90 را…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

رابطه مثبت با دیگران و ابزارهای اندازه گیری

بررسی متغیرهای اصلی فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 94فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 98 فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 103فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 104فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………… 105فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 106فرضیه ششم…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 107بررسی سوالات …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 110فصل پنجم نتیجه گیریخلاصه…

Continue Reading...