دانلود پایان نامه رشته مدیریت با موضوع: مدیریت استراتژیک

Global communication technology background

می‌شوند، مرتبط ساختند. برای شرکتهای بخش‌بندی شده و بالغ و در محیطهای با ثبات، شیوه‌های مدیریت استراتژیک برنامه‌ریزی شده، مناسب است. اما شیوه چتری و فرآیندی برای محیطهای متلاطم و بی‌ثبات مناسبتر است. وجه تمایز این روشها و سبکها به طور معمول به برنامه‌ریزی آنها که ممکن است از پایین به بالا و یا از بالا به پایین باشد، مربوط می‌شود. برای انواع مختلف سازمانها در محیطهای پویا و متلاطم تمایل به استفاده از شیوه‌های مدیریت استراتژیک از نوع توافق، غیر متصل یا کارآفرینانه وجود دارد (استیسی، 1381، 417).

2-1-6-6- شیوه‌ها و استراتژیهای گولد وکمبل ( )
گولد و کمبل در سال 1987 شیوه‌های مدیریت استراتژیک را به عنوان روشی تعریف کردند که بتواند تعدادی از تنشهای سازمانهای بزرگ در حد یک مجتمع را برطرف سازد. آنها تنشها را بهگروه های اصلی زیر تقسیم کردند:
1) دیدگاههای چندگانه در مقابل مسئولیتهای مشخص: این وضعیت پیچیده و دشوار زمانی به وجود می‌آید که تعریف روشن و مشخصی از مشاغل در سیستمی که افراد آن در برابر این مشاغل از خود مقاومت نشان می‌دهند، انجام گیرد; که نتیجه آن، اثربخشی بیشتر در تعریف شغل خواهد بود. اما این امر به ایجاد افکار محدود و بسته‌ای می‌انجامد که توانایی افراد را در مقابل تغییرات کاهش می‌دهد. به هر حال، اگر سازمان در وضعیتدیدگاه های چندگانه فعالیت کند، این امر به کاهش کارایی آن خواهد انجامید.
2) برنامه‌ریزی مشروح و با ذکر جزییات در مقابل تصمیم‌گیریهای کارآفرینانه: این امر، سازمان را با وضعیت دشوار، مانند سازمانهای پیشگفته روبه‌رو می‌کند. در صورتی می‌توان کنترل بیشتری اعمال کرد و به سطوح بالاتری از کارایی دست یافت که برنامه‌ریزی به دقت انجام گیرد و فعالیتهای انجام‌شده در مقایسه با برنامه، به طور منظم بررسی شود. اما این محدودیتها روی افراد و انگیزه‌هایشان در زمینه فعالیتها و وظایف اثر می‌گذارد و موجب می‌شود بسیاری از فرصتهای جدید از دست برود.
3) رهبری قوی در مقابل استقلال عمل شرکت: مشکلی که در اینجا وجود دارد بین کنترل مرکزی قوی و هم‌افزایی که ایجاد می‌کند از یک سو، و استقلال ناحیه‌ای و انعطاف‌پذیری برای مقابله با تغییرات غیرمنتظره، از سوی دیگر است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4) هدفهای کوتاه مدت در مقابل هدفهای بلندمدت: تنشی که در اینجا ایجاد می‌شود بدین سبب است; هنگامی که یک شرکت، سرمایه‌گذاری سنگینی در زمینه رویه‌ها و تسهیلات جدید و تحقیق و توسعه انجام نداده است، سودآوری کوتاه‌مدت و جریان وجوه نقدی بالاست. اما با انجام سرمایه‌گذاری برای سودآوری درازمدت، این سودآوری کاهش می‌یابد.
5) استراتژیهای انعطاف‌پذیر در مقابل کنترلهای شدید: تنشی که در اینجا پدید می‌آید ان است که ضرورت دارد تا آنچه را که افراد باید انجام دهند، به منظور ایجاد مبنایی برای نظارت و پیگیری در ارتباط با مقایسه عملکرد افراد، به دقت تنظیم کرد. به هر حال، زمانی که این امر روی می‌دهد باعث می‌شود انعطاف‌پذیری افراد برای مقابله با تغییرات غیرمنتظره از بین برود (همان منبع، 421).
2-2- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته
2-2-1- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی
فروزنده دهکردی به ارائه مدلی برای تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک سازمانها بر مبنای مدل‌های برنامه‌ریزی استراتژیک موجود در سوابق تئوریکی و ادبیات مربوط پرداخته است. وی در ابتدا فرصت‌ها و تهدیدهای محیط خارجی در رابطه با صنعت خاص شناسایی، سپس نقاط قوت و ضعف محیط داخلی را برای تحول صنعت مشخص نموده، و نهایتاً مدلی بر مبنای فرضیات تحقیق جهت استفاده از فرصت‌ها بر مبنای توانمندیها طراحی کرده است (فروزنده دهکردی، 1378).
حقیقی عراقی‌نژاد، وضعیت صنعت الیاف مصنوعی در کشور را بمنظور تعیین استراتژی توسعه این صنعت مورد بررسی قرار داده و روش‌های تعیین استراتژی را معرفی و با نظر خواهی از کارشناسان و تولید کنندگان، نقاط قوت و ضعف و تهدیدات و فرصت‌ها را شناسایی و سپس با انتخاب روشی مناسب، استراتژیهای لازم معرفی کرده است (حقیقی عراقی نژاد، 1378).
وفا، طی تحقیقی با هدف تهیه و تدوین برنامه استراتژیک شرکت ایران خودرو در قالب یک تحقیق کاربردی و عملی، ابعاد و عوامل محیط خارجی شرکت را پنج عامل اصلی اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژیکی، قانونی و رقبا با همه فرعیاتش در نظر گرفته، آنگاه به شناسایی فرصتها و تهدیدات شرکت اقدام کرده است. وی هم‌چنین در بعد داخلی به بررسی ابعاد مختلف حسابداری و مالی، بازاریابی و مدیریت بعنوان مزیت‌های استراتژیک شرکت پرداخته و سعی کرده است تا برنامه استراتژیک حضور “ایران خودرو” در یک بازار صادراتی را تدوین کند (وفا، 1378).
در تحقیقی با عنوان برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان بدین گونه عمل شده است. با تجزیه و تحلیل عوامل محیطی و عوامل داخلی سازمان اهداف شرکت استخراج و به منظور تحقق آنها ماهیت اصلی استراتژی با استفاده از روش فیلیپس تعیین و پس از تأئید به روش ماتریس داخلی – خارجی با بهره‌گیری از روش تاپسیس به اولویت‌بندی استراتژی‌های همسو با استراتژی اصلی شرکت پرداخته شده و بر آن مبنا نتیجه‌گیری و پیشنهادهایی برای شرکت ارائه شده است (ملکی‌پور، 1380).
داوری و شانه‌ساززاده، طی تحقیقی به طراحی و تبیین مدل برنامه‌ریزی استراتژیک و پیاده سازی آن در یک شرکت خدماتی پرداخته اند. در این پروژه، ابتدا مفاهیم مختلف مرتبط با برنامه‌ریزی استراتژیک مورد بحث قرار گرفته آنگاه ضمن مرور مستند ادبیات موضوعی مرتبط به انواع مختلف مدلهای برنامه‌ریزی استراتژیک، ترجیح داده شد تا ضمن شناسایی فرصتها و تهدیدات و نقاط قوت و ضعف، از مدل DISM بمنظور تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت استفاده شود. در نهایت نیز محقق چگونگی اجرای مدل مذکور را در دنیای واقعی شرکت مورد بحث و بررسی قرار داده است (داوری و شانه‌ساززاده، 1380).

حیدری طی تحقیقی در قالب یک مطالعه موردی در شرکت ایران خودرو، بر مبنای تحلیل محیط داخلی و خارجی (شناسایی نقاط قوت و ضعف، و فرصتها و تهدیدات)، از طریق مطالعه اسناد و مدارک به شناسایی و تشریح اثرات سه متغیر اقتصادی (ادوار تجاری، توزیع درآمد خانوار، قیمت فروش) بر روی ستانده‌های شرکت طی سال‌های 79- 60 پرداخته، و پس از تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده حاصل از بررسی محیط داخلی و خارجی این شرکت، به اتخاذ تصمیم و ارائه راهکارها و پیشنهادهایی بمنظور بهبود وضع موجود اقدام کرده است (حیدری، 1381).
در یک طرح تحقیقاتی که توسط گروه کارشناسان مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران اجرا شده است مرکز مذکور به منظور دستیابی به اهداف خود، برنامه استراتژیکی را تدوین نموده که دربرگیرنده مطالب زیر است: مدل مفهومی برنامه‌ریزی استراتژیک مرکز کارآفرینی، دیدگاهها، رسالت، اهداف، توجه به برنامه‌های مرکز کارآفرینی بعضی از دانشگاههای معتبر جهان و الگوبرداری از برنامه‌هایی که امکان اجراشدن آنها با توجه به فرهنگ و امکانات کشور میسر باشد، تجزیه و تحلیل قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدات، ماتریس بررسی عوامل داخلی و خارجی، استراتژیهای توسعه کارآفرینی، اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت، برنامه عملیاتی و معیارهای ارزیابی عملکرد، راههای تأمین منابع مورد نیاز اجرای برنامه‌های مرکز، برنامه‌های عملیاتی، ساختار سازمان مرکز و تجزیه و تحلیل مشاغل مرکز کارآفرینی. نتیجه اینکه با توجه به بررسیهای بعمل آمده، مرکز مذکور باید استراتژی رشد کارآفرینی را سرلوحه کار خود قرار داده و دیگر مدیران و رهبران دانشگاه را نیز به این کار تشویق کند (مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران، 1383).
اعرابی، در یک طرح تحقیقاتی با هدف تدوین استراتژی سازمانی و استراتژیهای وظیفه‌ای گمرک جمهوری اسلامی ایران، با استفاده از مدل مفهومی برگرفته از کتاب دیوید، اقدام به بررسی و شناسایی فرصتها و تهدیدات و نقاط قوت و ضعف گمرگ نموده، آنگاه با توجه به داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق مراجعه به اسناد و مدارک، مصاحبه و نیز پرسشنامه و داشتن همکاری و همفکری نزدیک مدیران و کارشناسان سازمان مذکور، اقدام به استخراج مأموریتها، اهداف، ماتریسهای بررسی عوامل داخلی و خارجی، ماتریس SWOT، ماتریس داخلی خارجی، ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی و بالاخره استراتژیهای کلی و جزیی وظیفه‌ای بخشهای مختلف سازمان گمرک شده است. خلاصه نتایج بدست آمده حاکی از آن است که با توجه به ارزیابی محیط داخلی و خارجی، گمرک بایستی در حالتی کلی از استراتژی حفظ وضع موجود اما با گرایش به سمت پویا و فعال عمل‌کردن استفاده نماید (اعرابی، 1384).
رحیمی‌خواه، طی تحقیقی استراتژیهای شرکت سفال گرگین را تدوین کرده است. این پژوهش از الگوی “جامع” و “پویای” «مدیریت استراتژیک» که مورد توافق اندیشمندان این مبحث از علوم برنامه‌ریزی است پیروی و به علت کاربردی بودن، اهداف چند منظوره‌ای را دنبال می‌کند و سعی در تحقق این اهداف در هر مرحله از اجرای این فرآیندمی کند از ویژگی‌های مهم پژهش حاضر این است که یکی از ابزارهای کارا و نوین تصمیم‌گیری گروهی (تکنیک AHP) را به طور مؤثر با فرآیند سیستماتیک برنامه‌ریزی استراتژیک ادغاممی کند (رحیمی‌خواه، 1385).
آقاجانی و همکاران در مقاله خود با عنوان ارائه مدلی مفهومی از برنامه ریزی استراتژیک در بخش کارآفرینی ایران (SMEs) امروزه بیان کرده اند با توجه به روند روز افزون تغییر و تحولات محیطی، توجه جوامع بشری برای رسیدن به سطوح بالای تعالی و تسهیل در امر زندگی و رفع مشکلات و نیازهای خود و همینطور سازمانها برای رسیدن به سطوح بالای بهره وری و کسب مزیت رقابتی به سمت برنامه ریزی استراتژی جلب شده است. از سوی دیگر، در حال حاضر بسیاری از فعالیتهای اقتصادی جهان توسط سازمانهای کوچجک و متوسطی انجام میشود که برای حضور موفق در دنیای امروز، نیازمند برنامه ریزی استراتژیک هستند. برنامه ریزی استراتژیک، ابزار مدیریتی توانمندی است که به کمک شرکتهای کوچک و متوسط می شتابند تا انها به صورت رقابتی، خود را با تغییرات پیش بینی شده محیط تطبیق دهند. برنامه ریزی استراتژیک عامل اساسی مورد نیاز برای هر فعالیت کارآفرینانه می باشد. در مقاله حاضر، با هدف شناخت مقدماتی کارآفرینی شرکتهای کوچک و متوسط و برنامه ریزی استراتژیک، رابطه برنامه ریزی استراتژیک با کارآفرینی شرکتهای کوچک و متوسط و نیز برخی موضوعات مهم مرتبط با انها مطرح شده و در این راستا شرح مختصری از بیان مسئله، تعاریف، اهمیت و ضرورت برنامه ریزی استراتژیک و کارآفرینی وارائه مدلی مفهومی جهت بررسی برنامه ریزی استراتژیک، در بخش کارآفرینی ایران ارائه گردیده است. در پایان مقاله نیز، موارد مذکور جمع بندی شده و در قالب بحث و نتیجه گیری،کاربردهای مدیریتی، و پیشنهادات مرتبط با آن، جهت پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است (آقاجانی و همکاران، 1386).
در مقاله ای تحت عنوان بررسی نقاط ضعف و قوت گردشگری الکترونیک در ایران توسط تکنیک SWOT بیان شده گردشگری الکترونیک به کارگیری فناوری اطلاعات و ابزار الکترونیک در انجام فعالیت های گردشگری ازجمله برنامه ریزی، مدیریت، ارزیابی، بازنگری فعالیت های گردشگری و اقدامات گردشگران و میزبانان را شامل می شود. در این مقاله با استفاده از تکنیک SWOT به بررسی نقات ضعف و فرصتهای موجود گردشگری الکترونیکی در ایران پرداخته
شده است. در میان بسیاری از ابزارهای مدیریت استراتژیک،تکنیک SWOT از شهرت و کاربرد بیشتری در بین محققان مدیر ان استراتژیک در بین دهه های قبل برخوردار بوده است. در روش پیشنهادی در راستای بهبود وضعیت گردشگری در ایران به استفاده از واقعیت مجازی در فضای سایبری اشاره شده و مزایای آن مورد بررسی قرار گرفته شده است (نورعلی نژاد و آقا باقری،1389).
در مقاله ای تحت عنوان A’WOT رویکردی متفاوت در برنامه ریزی استراتژیک بیان شده عدم اطمینان ناشی ازتغییرات محیطی وکسب سودبیشتر،برنامه ریزی را به صورت یک ضرورت انکارناپذیردرآورده است. برنامهریزی استراتژیک شناسایی منظم فرصتها و تهدیدهای مربوط به آینده می باشد. یکی از ابزارهای بسیار مشهور و قابل استفاده در برنامه ریزی استراتژیک مدل SWOT می باشد. بهره گیری کامل از SWOT تنها بر اساس تحلیل کیفی می باشد، در این مقاله سعی شده با معرفی رویکردی متفاوت تحت عنوان A’WOT نشان دهد چگونه میتوان SWOT را از یک ابزارکاملاً کیفی با کمک تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP به عنوان یکی ازتکنیکهای تصمیمگیری چند معیاره به ابزاری کمی برای کمک به مدیران دراتخاذ تصمیمات استراتژیکی تبدیل نمود (شاهرودی و قلی زاده توچایی، 1389).
یعقوبی و جلال کمالی در مقاله خود با عنوان ارائه مدلی جهت انتخاب استراتژی برتر بر اساس تحلیل SWOT و تکنیک تخصیص خطی (مطالعه موردی: شرکت صنایع بسته بندی پارس) گفته اند برنامه ریزی استراتژیک و انتخاب استراتژی برتر با توجه به موقعیت سازمان، یکی از مهمترین و اساسی ترین وظائف مدیران است و تمام سازمان ها برای بقای خود ناگزیرند به این مهم بپردازند. تکنیک های بسیاری را می توان برای تحلیل موارد استراتژیک بکار برد که از میان آنها، ماتریس SWOT از شهرت بسیاری برخوردار است ولی این ماتریس شرایط تحلیلی مناسبی برای تعیین اهمیت نسبی عوامل فراهم نمی کند یا توانایی ارزیابی تناسب گزینه های تصمیم بر اساس عوامل و رتبه بندی آنها را ندارد. در این مقاله مدلی ارائه شده که بر اساس تکنیک تخصیص خطی بنا شده و استراتژی های حاصل از ماتریس SWOT را با توجه به ماهیت سازمان تحلیل، اولویت بندی مناسبترین استراتژی را انتخاب می نماید. در آخر به منظور درک بهتر از مدل پیشنهادی و نیز عملکرد آن یک مطالعه موردی در شرکت صنایع بسته بندی پارس صورت گرفته که در آن از مقایسات زوجی نظرات مدیران جهت تعیین اوزان عوامل بکار رفته در ماتریس SWOT استفاده شده و استراتژی برتر برای شرکت مذکور با استفاده از مدل پیشنهادی انتخاب گردیده است (یعقوبی و جلال کمالی، 1391).
در مقاله ای با عنوان ارائه مدلی مفهومی ازبرنامه ریزی استراتژیک دربخش کارآفرینی ایران ازکارافرینی به عنوان موتورمحرک توسعه اقتصادی یاد شده است. زیرا میتواند منجر به رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی گردد. ارتباط کارافرینی با سازمانهای کوچک و متوسط مسائل دیگری مانند توسعه و اشتغال زایی را تحت الشعاع قرارمی دهد برنامه ریزی استراتژیک یک حرکت پویش گرایانه برای قرار دادن سازمان دریک وضعیت بهتری از اینکه فقط به حوادث اشکارشده واکنش نشان دهد بوده و به عنوان عنصری مهم درمدیریت سازمان های سودآوری و غیرسودآور تلقی می گردد درحالتی کلی و عام یک وظیفه برنامه ریزی استراتژیک ارزیابی تخصیص منابع کمیاب دریک محیط رقابتی می باشد و وظیفه دوم آن افزایش امکان موفقیت سازمان ازلحاظ مالی می باشد (موحد منش و همکاران، 1391).

2-2-2- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته خارجی
از سال 1991، اسپانسرهای دانشگاههای افریقایی به مدیران و رهبران این دانشگاهها توصیه