20 آذر -

طراحی سایت آژانس

همه سفر کردن را دوست دارند. به خصوص مسافرت رفتن در ایام تعطیل که فرصت بسیار خوبی برای بازیابی توان و انرژی پس از روزها کار سخت و همچنین گذراندن وقت خود در کنار خانواده و دوستان است؛... متن کامل

Read More
7 آذر 0

پایان نامه با کلید واژگان طلاق، نکاح و طلاق، انصاف و عدالت، اصل حاکمیت اراده

اعتقاد دارند که هرگاه عین مهر قبل از طلاق به دیگری منتقل شده باشد، می توان بین انتقال به وجه لازم و انتقال به وجه غیر لازم فرق گذاشت. اگر انتقال به وجه لازم، یعنی به موجب قرارداد لازم... متن کامل

Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16