منابع پایان نامه ارشد درباره ، صحیحه، ابی

منابع پایان نامه ارشد درباره ، صحیحه، ابی

منابع پایان نامه ارشد درباره ، صحیحه، ابی

میان بین جهل قصوری و جهل تقصیری وجود ندارد. علاوه بر این روایاتی که جاهل را معذور اعلام می دارند، مطلق و عام بوده و شامل کلیه شبهات می شوند. مثل روایت صحیحه حلبی، محمدبن مسلم و صححیه ابی حذا، بخصوص صحیحه عبدالصمد که در بخش مستندات قاعده بیان شد133 .
8- نقد و بررسی

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد دربارهقانون مجازات، ارتکاب جرم، دفاع مشروع

mitra8--javid

پایان نامه ها

No description. Please update your profile.

You must be logged in to post a comment